zaterdag 22 januari 2011

De nog bestaande voetbalclubs in Leeuwarden

De op een na oudste voetbalclub uit Leeuwarden is LVV Friesland. Op 15 juni 1905 richten Koos Overdijk, Bartele en Uilke de Boer, André Piersma en Sietze Jeelof een voetbalvereniging op. Als naam wordt “Snel” gekozen.
In 1908 schrijft Snel zich in voor de FVB. De club wordt ingeschreven maar moet wel de naam veranderen. Er blijkt al een vereniging met dezelfde naam te zijn. Er wordt gekozen voor de naam “Voorwaarts”. Voorwaarts begint in de 2e Klasse van de FVB. In het seizoen 1910/1911 wordt Voorwaarts kampioen van de 2e Klasse en volgt promotie naar de 1e Klasse. In deze Klasse wordt Voorwaarts weer kampioen en volgt er promotie naar de 3e Klasse van de NVB. Opnieuw zijn er problemen met de naam. In de NVB speelt al een club met de naam Voorwaarts. Nu wordt gekozen voor de Leeuwardensche Voetbal Vereniging “Friesland”.
Het optreden in de NVB is van korte duur door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Er worden zoveel spelers opgeroepen voor het leger dat er geen goed elftal meer op de been gebracht kan worden. LVV Friesland trekt zich terug uit de NVB en gaat weer in de FVB spelen.
In 1920 besluiten de clubs Friesland en LVC tot een fusie. Friesland heeft een beperkt aantal spelers, maar wel een veld; LVC heeft veel goede voetballers, maar geen veld. Een combinatie ligt voor de hand en pakt, zo zal later blijken, ook sportief goed uit. De clubnaam Friesland blijft gehandhaafd. Het “nieuwe” team wordt in haar eerste competitie glansrijk kampioen van de 2e Klasse NVB. Het lukt de ploeg nog niet om te promoveren naar de 1e Klasse. Dat lukt de competitie daarop wel. Liefst 15 seizoenen zal Friesland in de 1e Klasse, toen de hoogste klasse in het amateurvoetbal, spelen.
De jaren daarna speelt Friesland wisselend in de 2e, 1e en 3e Klasse van het amateurvoetbal. In 1975/76 begint de successtory. De ploeg wordt kampioen van de 2e Klasse. Het jaar daarop van de 1e Klasse. Maar men daalt net zo snel van de Hoofdklasse weer terug naar de 2e Klasse. Vervolgens daalt men af naar de 4e Klasse. In het seizoen 2010/2011 speelt LVV Friesland weer 3e Klasse Zondag.
Op 4 mei 1919 richten Piet de Vries, Piet van der Haak, Sip Algera, Harm van Brug, Bauke de Vries, Herke Meijer en Willem IJbema de voetbalvereniging Vitesse op. De jongens uit Huizum willen een eigen club. Ze voetballen twee vriendschappelijke wedstrijden onder de naam Vitesse. Aan het eind van 1919 worden ze uitgenodigd om deel te nemen aan de FVB. Alleen de naam moet gewijzigd worden: er speelt al een Vitesse in de FVB. Nog in hetzelfde jaar wordt de naam gewijzigd in FVC (Friesche Voetbal Club).
Het succes laat niet lang op zich wachten. Al in het tweede seizoen worden ze kampioen en komen uit in de 3e Klasse NVB. Ook de jaren erna worden ze kampioen. In 1931 promoveert FVC naar de 1e Klasse. FVC is een club die bijna altijd in de hoogste klassen voetbalt. Later wordt de rol van FVC steeds minder toonaangevend. In 1974 dreigt zelfs degradatie naar de 4e Klasse. In het seizoen 2010/2011 komt FVC uit in de Hoofdklasse Zondag.
In 1924 wordt Zwaluwen opgericht. Bij het Rooie Dorp wordt hoofdzakelijk gevoetbald door jongens van Achter de Hoven. Politiek gezien is men niet rood, want men voetbalt alle dagen behalve zondag, terwijl het voetbal in die dagen eigenlijk sowieso als een "goddeloos spel" wordt beschouwd.
Enkele leden zijn lid van de socialistische Arbeiders Jeugd Centrale. Deze niet kerkelijke leden hebben kennelijk een groot stempel gedrukt op de keuze van de kleur van het shirt. De jongelui van kerkelijke huize willen hun protestantse aanhankelijkheid aan het Koninklijk Huis demonstreren door te kiezen voor een oranje shirt. Als compromis wordt het blauwe shirt gekozen met witte kraag en witte manchetten. Ook met de keuze van de naam boeken de "rooien" de overwinning. De oranjegezinde medeleden hebben als koningsgezinde naam "Oranje Nassau" in gedachten, maar dit gaat niet door vanwege een veto van AJC-zijde. Uit arremoede wordt het Zwaluwen.
Zwaluwen bepaalt bij de oprichting niet op zondag te voetballen. De club heeft wat dat betreft een duidelijk christelijke signatuur.

In april 1932 wordt besloten dat Zwaluwen een christelijke voetbalvereniging wordt. De reglementen worden op dit punt aangepast. In 1934 neemt Zwaluwen deel aan de Christelijke Nederlandse Voetbal Bond (CNVB).

In 1946 verandert de vereniging van naam en heet voortaan Christelijke Sportvereniging De Leeuwarder Zwaluwen.

Omstreeks 1960 is Leeuwarder Zwaluwen verscheidene malen de sterkste noordelijke zaterdagclub. In de begin jaren 60 kwam de volledig vrije zaterdag meer en meer in zwang met als gevolg dat neutrale verenigingen op die dag meer activiteiten ontplooien. De succesvolle periode van Leeuwarder Zwaluwen is voorbij. In de jaren '70 komt men zelfs uit in de 4e Klasse. Langzaam maar zeker klimmen ze weer uit het dal. Na nog een paar promoties en degradaties komt de club in het seizoen 2010/2011 uit in de 1e Klasse zaterdag.


Op 28 april 1929 wordt de Rooms-Katholieke voetbalvereniging Met Kracht Vooruit, beter bekend als MKV '29, opgericht. In 1935 wordt besloten om de ook in Leeuwarden opgerichte katholieke club Geel Wit op te nemen binnen de gelederen. In 1946 promoveert MKV'29 vanuit de FVB naar de 4e klasse van de KNVB. In later jaren is het MKV'29 gelukt enkele keren te promoveren naar de 3e klasse KNVB, doch die uitstapjes duren ten hoogste 2 jaar. MKV'29 is in de jaren gewoon een stabiele 4e klasser gebleken. Ook in het seizoen 2010/2011 komt de club uit in de 4e Klasse zondag.


Op 11 september 1932 wordt Jong Feijenoord opgericht. Als de club in 1933 wil toetreden tot de FVB moet de naam gewijzigd worden. De naam wordt Nicator. De groenwitten van Nicator staan bekend om hun strijdlust. Van oudsher is het een echte arbeidersclub waar hele families lid van waren en bleven. Een club voor de zogenaamde 'werkende bevolking'.
In het eerste jaar wordt Nicator ongeslagen kampioen in de 3e Klasse FVB. Het jaar daarop in de 2e Klasse erloopt zo voorspoedig dat na een geslaagde promotie-competitie de 1e Klasse van de zogenoemde onderbond wordt bereikt. Het jaar daarop volgt promotie naar de KNVB. Dat gebeurt midden in de crisisjaren waarin Nicator meer werkloze dan werkende leden telt.
Kort na de oorlog speelt Nicator in de 2e Klasse KNVB. In 1973 wordt zelfs de 1e Klasse bereikt. De club speelt in het seizoen 2010/2011 in de 5e Klasse Zondag.


Op 28 april 1934 wordt Blauw Wit '34 opgericht. Op de oprichtingsvergadering in Huizum zijn 18 jongens aanwezig. Niemand kan voorzien dat dit het startsein is van een vereniging, die tot één van de grootste clubs in het zaterdagvoetbal zal uitgroeien.
In 1935 vindt aansluiting plaats bij de CNVB. De vereniging krijgt nieuw bloed door de fusie in 1937 met het al enkele jaren oudere "De Grasshoppers", dat domicilie had aan de Rijksstraatweg in Goutum, maar haar leden voornamelijk telt in Huizum. Deze samenbundeling van krachten levert in feite de basis voor het uitgroeien van Blauw Wit '34 tot de krachtige voetbalclub, die zij geworden is. De voetbalprestaties van de vereniging vóór 1940 vormden geen goede graadmeter, omdat er maar een zeer beperkt aantal zaterdagclubs was. In 1942 en 1943 wordt de club kampioen.
Inmiddels zijn de Christelijke en de Katholieke Voetbalbond opgegaan in de Nederlandse Voetbal Bond, zodat de titels worden behaald in de FVB. Na de bevrijding bleef de aansluiting bij de KNVB in stand. Er wordt in 1947 een 4e klasse Noord ingesteld, waar Blauw Wit meteen bij wordt ingedeeld.

In 1953 wordt het eerste grote succes geboekt in de KNVB-competitie. De kampioensvlag kan in top! Promotie is echter niet mogelijk, omdat er nog geen 3e klasse Noord is, dat gebeurt pas een seizoen later. Blauw Wit wordt in die 3e klasse ingedeeld en wordt weer kampioen.
De jaren '60 en '70 leveren sportief weinig successen op. In de jaren '80 promoveert Blauw Wit naar de 1e klasse. Tweemaal ook keert men weer vrij snel terug in de 2e klasse.
In 1994 promoveert de club weer naar de 1e Klasse. Hier weet het zich drie seizoenen te handhaven. Daarna gaat het met ups en downs en moet er zelfs een beslissingswedstrijd gespeeld worden voor het klassebehoud.
In het seizoen 2010/2011 speelt de club in de 1e Klasse zaterdag.


Op 16 juni 1965 wordt VV WWS (Winsum Wytgaard Swichum) opgericht. Het is de voetbalclub voor de zuidelijke dorpen in de gemeente Leeuwarden. Vanaf de oprichting heeft de club te maken met bijzonder drassige of ondergelopen velden na een regenbui. Na jarenlang in de FVB te hebben gevoetbald, maakt WWS in 1987 de overstap naar de 4e Klasse KNVB. In het debuutseizoen eindigt de club verdienstelijk op de 5e plaats. Het seizoen daarop begint slecht, maar aan het eind van de competitie eindigen ze op de 6e plaats. In het jubileumjaar 1990 degradeert de club weer naar de FVB. In 1996 wordt de competitie anders ingedeeld en komt WWS in de 6e Klasse KNVB. In het seizoen 2010/2011 komt de club uit in de 4e Klasse zaterdag.


Na het ter ziele gaan van de horecasportvereniging "Zwart Wit" komt al snel de behoefte boven vanuit de Horeca om een nieuwe sportvereniging in Leeuwarden op te richten. SC Lions '66 wordt op 18 maart 1966 opgericht in een bar. Doelstelling is om mensen die werkzaam zijn in de horeca enige sportieve onstpanning te verschaffen.
De eerste tijd wordt er alleen “wild” voetbal gespeeld, maar al gauw ontstaat toch de wens om aan een echte competitie mee te doen en dus wordt een verzoek gericht tot de FVB om toegelaten te worden tot de Zaterdag competitie. Het bestuur van de FVB weigert dit echter. Men meent dat Lions thuis hoort in de bedrijfsvoetbalcompetitie. Maar die competitie wordt echter altijd gespeeld in de drukste periode van de horeca: de zomer. Dus zet Lions door. Uiteindelijk krijgt Lions zijn zin. De club wordt in 1968 toegelaten tot de rijen van de FVB clubs.
AL in 1976 promoveert de club naar de 4e Klasse KNVB, om na 1 seizoen weer af te dalen naar de FVB. Inmiddels is het orospronkelijke karakter van de vereniging zo veranderd dat er niet meer gesproken kan worden van een Horeca Sportvereniging. In wezen is Lions '66 niet meer te onderscheiden van andere amateurverenigingen. In 2003 komt men eindelijk weer in de 6e Klasse KNVB uit. In het seizoen 2010/2011 komt de club uit in de 5e Klasse zaterdag.


SC Flamingo is opgericht op 9 april 1991. Sindsdien heeft Flamingo zich ontwikkeld tot een gezonde multiculturele club binnen Leeuwarden. De club is vóór iedereen en mét iedereen. De club komt in het seizoen 2010/2011 uit in de 5e klasse zaterdag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten