dinsdag 7 augustus 2012

De clubs uit 1958

Op 23 juni 1958 wordt in Surhuisterveen 't Fean '58 opgericht. Er is al een zondagclub in Surhuisterveen met een kwijnende zaterdagafdeling. De zaterdagfdeling besluit zich af te splitsen van VV Surhuisterveen en zelfstandig verder te gaan. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 2e Klasse FVB. In 1960 wordt de club kampioen in deze klasse en promotie naar de 1e Klasse FVB volgt. In 1962 herhaalt de club dit en promoveert daarmee naar de 4e Klasse KNVB. Vanaf dat momet voetbalt de club in de KNVB. Jarenlang voetbalt de club in de 4e Klasse. In 1973 wordt de club weer kampioen en promotie naar de 3e Klasse volgt. In 1980 degradeert de club weer naar de 4e Klasse. 't Fean '58 voetbalt tot 1995 in deze klasse. Daarna wordt de weg omhoog ingeslagen. In 1996 wordt de 3e Klasse bereikt en in 1997 de 2e Klasse. Vanaf dat moment komt de club uit in deze klasse.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag.


Clubhistorie
Clublied

As freedtenach ferdwynt en saterdei begjint
en it klkje langsum nei de wedstriid rint.
Dan stiet de sporter yn de Feanster al wer klear
want it fuotbal is sa moai ja kear op kear.

As in steane wy Feansters foar ús fuotbalklup,
en sjonge meinnoander 'Fean kom op, kom op, ja hup'!

It blaue fuotbalhart sit altyd fol mei striid
ek als is if fjild ôfgryslik droech of wiet.
Al falt it wetter ek mei bakken op ús del
in fuotbalwedstriid jout wer altyd pikefel.

As in steane wy Feansters foar ús fuotbalklup,
en sjonge meinnoander 'Fean kom op, kom op, ja hup'!


Kearsang
As de ôlve spilers wer it griene gers op gean
yn de blau wyt reade fuotbalklean,
en de supporters rûnom 't fuotbalfjild wer stean.
Sa 'n moaie klup ja dat is ús FeanKomme wy ris net oan scoren ta,
nei de wedstriid wolle wie 't gesllich ha.
't Fean '58 is myn kluphûs altyd west',
mei syn allen, no dan bin wy op ús best!

As in steane wy Feansters foar ús fuotbalklup,
en sjonge meinnoander 'Fean kom op, kom op, ja hup'!


Kearsang

De eigen kweek, mar ek gesellichheid,
dat bynt ús Feansters en dat wol wy noait wer kwyt.
Mei syn allen steune wy de kleuren blau-wyt-read
it blaue foutbalhart dat sit der net foar neat.


Kearsang (2x)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten