maandag 28 november 2011

De vierde club van Friesland

Op 15 juni 1905 richten Koos Overdijk, Bartele en Uilke de Boer, André Piersma en Sietze Jeelof een voetbalvereniging op. Als naam wordt “Snel” gekozen.


In 1908 schrijft Snel zich in voor de FVB. De club wordt ingeschreven maar moet wel de naam veranderen. Er blijkt al een vereniging met dezelfde naam te zijn. Er wordt gekozen voor de naam “Voorwaarts”. Voorwaarts begint in de 2e Klasse van de FVB. In het seizoen 1910/1911 wordt Voorwaarts kampioen van de 2e Klasse en volgt promotie naar de 1e Klasse. In deze Klasse wordt Voorwaarts weer kampioen en volgt er promotie naar de 3e Klasse van de NVB. Opnieuw zijn er problemen met de naam. In de NVB speelt al een club met de naam Voorwaarts. Nu wordt gekozen voor de Leeuwardensche Voetbal Vereniging “Friesland”.

Het optreden in de NVB is van korte duur door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Er worden zoveel spelers opgeroepen voor het leger dat er geen goed elftal meer op de been gebracht kan worden. LVV Friesland trekt zich terug uit de NVB en gaat weer in de FVB spelen.

In 1920 besluiten de clubs Friesland en LVC tot een fusie. Friesland heeft een beperkt aantal spelers, maar wel een veld; LVC heeft veel goede voetballers, maar geen veld. Een combinatie ligt voor de hand en pakt, zo zal later blijken, ook sportief goed uit. De clubnaam Friesland blijft gehandhaafd. Het “nieuwe” team wordt in haar eerste competitie glansrijk kampioen van de 2e Klasse NVB. Het lukt de ploeg nog niet om te promoveren naar de 1e Klasse. Dat lukt de competitie daarop wel. Liefst 15 seizoenen zal Friesland in de 1e Klasse, toen de hoogste klasse in het amateurvoetbal, spelen.

De jaren daarna speelt Friesland wisselend in de 2e, 1e en 3e Klasse van het amateurvoetbal. In 1975/76 begint de successtory. De ploeg wordt kampioen van de 2e Klasse. Het jaar daarop van de 1e Klasse. Maar men daalt net zo snel van de Hoofdklasse weer terug naar de 2e Klasse. Vervolgens daalt men af naar de 4e Klasse. In het seizoen 2010/2011 promoveert LVV Friesland weer naar de 3e Klasse Zondag.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen wordt de club kampioen.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 2e Klasse zondag en de 5e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen degradeert de zondagtak, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 3e Klasse KNVB zondag en de 5e Klasse KNVB zaterdag. De zaterdagtak wordt opgeheven.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. Het lukt de club niet om via de nacompetie te promoveren.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.


ClubhistorieClublied LVV Friesland

Wij zijn de Friesland mannen
Wij zijn blauw-geel in merg en bloed
Wij stalen onze spieren
Dat doet ons lichaam goed
We rennen langs de velden
Die bal steeds in het vizier
Belagen zo de keeper doch steeds en fier
Laat fier die vlag dan wapperen
Want die mooie Friesland faam
Daar willen wij voor staan
Wij houden haar in ere
Zolang ons hart nog slaat
We blijven voor onze LVV Friesland ten aller tijd paraat
We streven steeds naar hoger
Onze leus is bovenaan
We zullen allen streven voor het oude Friesland faam
...Bekende voetballers

- Kees Greben
- Boudy van der Heide
- W. Kaspersma
- Frans Kingma
- Rienk Onsman
- Henk Pieters
- Lody Roembiak
- L. Scheepstra
- Klaas Stoffels
- Dicky Veltman
- Sietze Visser
- Oscar Zijlstra
- Bart van ZuylenMeer lezen:

Stegenga, Willem en Rienk Onsman. Een eeuw doelgericht. LVV Friesland 1905-2005. De geschiedenis van de Leeuwarder Voetbal Vereniging Friesland. (Leeuwarden, 2005)

dinsdag 22 november 2011

Intermezzo - Het materiaal

Zonder materiaal geen sport. Dat geldt voor alle sporten dus ook voor voetbal.

De eerste advertenties voor voetbalartikelen verschijnen in 1895 in de Leeuwarder Courant. Een van de eerste handelaren is W.J. Hofstra in Leeuwarden. Na een paar jaar verdwijnt hij uit beeld.


Advertenties van Hofstra

Zoals je ziet niet meer dan een droge opsomming van artikelen. Opvallend is in 1895 de vermelding van voetbalmutsen en -baretten. Ook is de scheenbeschermer al in beeld. Een attribuut dat later weer op de achtergrond verdwijnt en nu niet meer weg te denken is in het voetbal.

Een andere aanbieder in Leeuwarden is Titus Postma. In zijn advertenties worden later ook plaatjes opgenomen, zodat je een beeld krijgt van de voetbalschoen zoals die er begin 20e eeuw uitziet.

Advertenties van Postma

In het begin van de 20e eeuw is er nog even een aanbieder op de voetbalmarkt: A. Bukers.
Advertenties van Bukers


In het begin zie je nog veel Engelse termen terug in de advertenties. Later worden deze vervangen door Nederlandse begrippen.

zondag 20 november 2011

De derde club van Friesland


De derde club van Friesland die nog bestaat is in Bolsward opgericht.
Op 7 april 1905 wordt Achilles opgericht door enkele HBS-leerlingen. De clubkleuren zijn geel-zwart. In 1910 begint men te voetballen binnen de FVB. Aanvankelijk onder de naam Achilles. Om verwarring te voorkomen met gelijknamige verenigingen uit Assen en Heerenveen wordt altijd Bolsward toegevoegd. In 1911 wordt de naam op verzoek van de FVB gewijzigd in FCA (Football Club Achilles). De clubkleuren worden nu rood-wit.

In november 1911 wordt Bolsward opgericht. Deze vereniging bestaat maar tot oktober 1913. In 1912 is er ook nog een voetbalclub met de naam FC Athene. Op 7 april 1918 wordt BVC (Bolswarder Voetbal Club) opgericht. Deze club verandert in januari 1922 van naam in Bolsward.
De naam Bolsward kan niet eerder gebruikt worden, omdat er van oktober 1918 tot juli 1921 nog een club is die de naam Bolsward draagt.

Op 19 maart 1924 besluiten FCA en Bolsward samen te gaan. De nieuwe naam van de club wordt CAB (Combinatie Achilles Bolsward).

CAB profileert zich sindsdien als een algemene en neutrale voetbalvereniging waarin plaats is voor iedereen ongeacht rang, stand of geloof.
In het seizoen 2012/2013 komt CAB uit in de 5e Klasse KNVB zondag.

In 2013 fuseert de club met Bolswardia. Hiemee is een roemrijke club verdwenen.


Clublied CAB

Gaan we zondag naar het voetbalveld
Te zien naar C.A.B., gelukkig en tevree
Dat wij weer eens genieten mogen van jouw mooie spel
Dit sleept zo ons allen mee.
Hoog daarom jouw kleuren
Verliezen we dan niet treuren
Bij ééndrachtig door te zetten
Bereiken we vast ons doel.
Dag in, dag uit, week in, week uit
Drie letters voor ons ook, de C de A en de B
Onze jongens geven zich geheel hiervoor in prachtige strijd
Wij allen leven mee Door liefde, vriendschap, willen
Laten zij netten trillen
Door zich zo te geven worden zij vast kampioen.


Refrein:
C.A.B., is de club waar wij van houden
C.A.B. die naam blijft ons steeds bij;
Rood en wit, aan je toekomst zullen we bouwen
In voor- en tegenspeod staan we aan jouw zij.
Rooie witte, rooie witte, hup rood wit!Bekende voetballers

- Pelé van AnholtOp 23 september 1947 wordt de christelijke voetbalvereniging Bolswardia opgericht. De club wordt ingedeeld in de 2e Klasse FVB. In 1951 wordt het eerste kampioenschap gevierd. De club promoveert naar de 1e Klasse FVB. Tot 1963 voetbalt Bolswardia in deze klasse. Dan volgt promotie naar de 4e Klasse KNVB. In 1968 wordt de club weer kampioen en er volgt promotie naar de 3e Klasse KNVB. Dertien jaren voetbalt Bolswardia in deze klasse voordat de club degradeert naar de 4e Klasse. In 1987 wordt de weg omgoog weer ingeslagen, maar in 1991 volgt weer degradatie. In 1994 keert de club terug in de 3e Klasse KNVB. Jarenlang speelt de club in de 3e Klasse KNVB met af en toe een uitschieter naar de 2e Klasse.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.

In 2013 fuseert de club met CAB.Op 23 april 2004 wordt JV Bolsward opgericht. De zaterdagclub Bolswardia en de zondagclub CAB hebben besloten om hun jeugdafdelingen samen te voegen. Beide verenigingen hopen hiermee de jeugd vast te houden voor de doorstroming naar de seniorenelftallen.

Ook de meisjeselftallen spelen onder de naam JV Bolsward.Op 1 juni 2006 is DV Bolsward opgericht. CAB en Bolswardia kunnen geen van beide nog een vrouwenelftal op de been krijgen. Het voorbeeld van JV Bolsward wordt gevolgd. Hiermee is het vrouwenvoetbal in Bolsward gered.


In het seizoen 2013/2014 komt SC Bolward uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag en de 5e Klasse KNVB zondag. De zondagtak promoveert, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomen in de 3e Klasse KNVB zaterdag en de 4e Klasse KNVB zondag.

__

Op 29 juni 2015 sluit RES zich ook aan bij SC Bolsward. Vanaf nu is er nog maar 1 voetbalclub in Bolsward.

Op 1 juli 1936 wordt RES (Rjucht En Sljucht) opgericht. Het is een Rooms-Katholieke club die tot 1940 speelt in de RKUVB tegen clubs als MKV, WZS, Robur, Blauwhuis, DIO, Bakhuizen en Friso.
In 1940 treedt RES toe tot de FVB. In 1943 wordt de club kampioen van de 1e Klasse FVB. Het gaat voortvarend. RES klimt op naar de 3e Klasse KNVB. In 1948 jaar later degradeert de club uit de 3e Klasse KNVB. In 1955 keert de club terug in de 3e Klasse KNVB. Het verblijf duurt nu 21 jaar. In 1976 degradeert RES naar de 4e Klasse. Na twee jaar keert de club weer terug naar de 3e Klasse. In 1985 wordt het voorlopige hoogtepunt bereikt. De club wordt kampioen en promoveert naar de 2e Klasse KNVB. Het verblijf duurt slechts een seizoen. De rest van de 20e eeuw speelt de club in de 3e Klasse. Daarna volgen kampioenschappen en degradaties elkaar op. De laatste jaren speelt RES in de 5e Klasse. In 2012 wordt de club kampioen.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen degradeert de club.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag.
Op 29 juni 2015 fuseert RES met SC Bolsward.

ClubhistorieClublied

Oud
R.E.S., R.E.S. met je kleuren van blauw en wit
Wij zullen vechten en strijden voor jou
We blijven sportief en de club altijd trouw.
En al staan we een keer onderaan
Daar trekken wij ons niks van aan
wij slaan niet aan 't zeuren
en houden de kop op
want eenmaal staat R.E.S. bovenaan.

Blauwe, witte, blauwe, witte .........


Nieuw
Refrein:
R.E.S.
Die club gaat nooit verloren.
R.E.S.
Die club blijft steeds bestaan.
Want de blauw en witte kleuren
staan bij ons steeds bovenaan.
En mochten wij een keer verliezen.
daar trekken wij ons niks van aan.
Want in voor- en tegenspoed
blijven wij er achter staan.
R.E.S.
We gaan er tegenaan
R.E.S.
De club blijft steeds bestaan.


Waar vind je nog een voetbalclub
Waar vriendschap nummer één staat
Waar jong en oud nog welkom is
Of ’t om rijk of arm gaat.
Dat vindt je nog bij R.E.S.
De basis van ’t succes
Dat zijn de rijpe vruchten
Van de oprichters van R.E.S.

Refrein

Want op het veld en langs de lijn
Is steeds wat te beleven
Bij R.E.S. staat de sportiviteit
Hoog in de vlag geschreven
Daarom staan wij voor R.E.S.
Voor altijd op de bres
Als wij ons best maar blijven doen
Wordt de club weer kampioen.

Refrein


Bekende voetballers

Loes Geurts
Peter Terbraak


Andere clubs in Bolsward

DOTO (RK)


___

In 2015 degradeert de zaterdagtak van SC Bolsward, zodat ze in het seizoen 2015/2016 uitkomen in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 4e Klasse KNVB zondag. De zondagtak promoveert via de nacompetitie.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 3e Klasse KNVB zondag. Het lukt de zaterdag- en zondagtak niet om te promoveren via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 3e Klasse KNVB zondag. De zondagtak handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 3e Klasse KNVB zondag.