maandag 24 september 2012

De clubs uit 1970

Op 6 april 1970 wordt VV Scharnegoutum '70 opgericht. De zaterdagclub wordt in de 3e Klasse FVB ingedeeld. De club wordt meteen kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Jarenang speelt de club op dit niveau. In 1990 promoveert de club naar de 1e Klasse FVB. Een jaar later is ze weer terug in de 2e Klasse FVB. Weer een jaar later wordt de club kampioen en keert daarmee terug in de 1e Klasse FVB. Nu kan de club het niveau wel aan.
In 1996 wordt Scharnegoutum ingedeeld in de 5e Klasse KNVB. De club promoveert direct naar de 4e Klasse KNVB. Jarenlang komt de club uit in deze klasse met af en toe een uitglijder naar de 5e Klasse en een opsteker naar de 3e Klasse. In 2008 begint de club af te dalen naar de 5e Klasse en een jaar later zelfs naar de 6e Klasse. Dit is beneden het niveau, want in 2010 keren ze weer terug in de 5e Klasse.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdg.

Andere voetbalclubs in Scharnegoutum

SDO (1934-?)Op 20 april 1970 wordt in Marssum SSS '68 (Sport Staalt Spieren '68) opgericht. Vraag is waarom de club SSS '68 heet en niet SSS '70. Een antwoord is dat de toenmalige sportvereniging op 14 juni 1968 Koninlijke goedkeuring heeft gekregen. Een ander antwoord is dat voor 1968 wordt gekozen omdat toen de eerste pogingen waren gedaan om een voetbalvereniging op te richten. Weer een ander antwoord is dat in 1970 in Marssum een korfbalclub word opgericht met de naam SSS '70.
Feit is echter dat uit het verenigingsarchief blijkt dat de toevoeging “68” niet door het clubbestuur is aangebracht, maar door de KNVB. Die schrijft namelijk in haar brief van 8 juli 1970 dat de verening wordt geregistreerd als “Sportvereniging Sport Staalt Spieren 1968 (SSS ’68)” en “het jaar van de oprichting” word toegevoegd omdat er al meerdere verenigingen met de naam “SSS” in de KNVB-registratie voorkomen. Zij legt dus een relatie met de al bestaande Sportvereniging SSS. Feit is ook dat dit onderwerp in meerdere besturen aan de orde is geweest, maar men nooit aanleiding heeft gezien om eventuele naamswijzing formeel aan de orde te stellen.
De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1972 promoveert de club naar de 2e Klasse FVB. Na een verblijf van tien jaar degradeert ze naar de 3e Klasse FVB.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. Na twee jaar daalt de club af naar de 7e Klasse KNVB. In 2003 wordt de weg omhoog ingeslagen. Na opeenvolgende promoties voetbalt de club in 2006 een seizeon in de 3e Klasse KNVB. Twee jaar later voetballen ze alweer in de 5e Klasse.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.

Clubhistorie


Andere voetbalclubs in Marssum

ATTO (1950-?)
De Eendracht (1934-?)
Marssum (1932-?)

De clubs uit 1969

Op 5 juni 1969 wordt VV Eastermar opgericht. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 4e Klasse FVB. In het tweede seizoen wordt de club kampioen en promoveert naar de 3e Klasse FVB. In 1972 volgt zelfs promotie naar de 2e Klasse FVB. Acht jaar later wordt Eastermar opnieuw kampioen en promoveert daarmee naar de 1e Klasse FVB. Een jaar later keren ze al weer terug naar de 2e Klasse FVB. In 1990 promoveren ze weer voor een seizoen naar de 1e Klasse FVB, om direct weer te degraderen naar de 2e Klasse FVB.
In 1996 wordt Eastermar ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. Jarenlang voetbalt de club in deze klasse, totdat ze in 2005 de 4e Klasse bereiken. Hieruit vallen ze ook snel weer terug, want in 2009 voetballen ze weer in de 6e Klasse. Daarna promoveren ze weer naar de 5e Klasse.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club weet te promoveren via de nacompetitie.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt laatste.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om te promoveren via de nacompetitie.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.


zondag 23 september 2012

De clubs uit 1968

Op 21 mei 1968 wordt in Garyp V en V '68 (Vlug en Vaardig '68) opgericht. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1972 promoveert de club naar de 2e Klasse FVB. Degradatie volgt direct. Een jaar later wordt de club kampioen in de 3e Klasse FVB. Nu zijn ze wel klaar voor de 2e Klasse FVB. In 1976 worden ze kampioen in deze klasse en promotie naar de 1e Klasse FVB volgt. Jarenlang voetbalt V en V'68 in deze klasse. In 1990 degradeert de club naar de 2e Klasse FVB om een jaar later weer terug te keren in de 1e Klasse FVB.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 5e Klasse KNVB. Dit blijkt iets te hoog, want in twee jaar tijd zakt de club af naar de 7e Klasse. Na een aantal jaren op dit niveau te hebben gevoetbald klimt de club langzaam maar zeker weer omhoog. De laatste jaren voetbalt de club in de 5e Klasse. In 2012 promoveert de club naar de 4e Klasse.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen degradeert de club.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen promoveert de club.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.

zaterdag 22 september 2012

De clubs uit 1967

Op 11 mei 1967 wordt in Oudebildtzijl Ouwe Syl opgericht. In het begin vormen ze een vereniging met de korfbalclub, maar in 1971 scheiden de wegen zich. De zaterdagclub wordt ingedeeld in 3e Klasse FVB. In 1971 wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Drie jaar later degraderen ze weer naar de 3e Klasse FVB. In 1975 worden ze weer kampioen en promotie naar de 2e Klasse FVB volgt. Jarenlang bivakkeert Ouwe Syl in deze klasse.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 5e Klasse KNVB. In 2002 wordt de 4e Klasse bereikt en het seizoen daarop zelfs de 3e Klasse. In 2005 degradeert de club weer naar de 4e Klasse. In 2011 zelfs weer voor een jaar naar de 5e Klasse, maar dit wordt snel hersteld.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert, zodat ze in het seizoen 2015/2016 uitkomt in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt de club niet om te promoveren via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt de club niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.


Clubhistorie
Op 13 november 1967 wordt in Witmarsum SV Mulier opgericht. De club is vernoemd naar de sportpionier van Nederland. Pim Mulier is in Witmarsum geboren.
De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1969 wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. In 1977 degradeert de club, om het jaar erop weer terug te keren in de 2e Klasse FVB. In 1984 wordt Mulier kampioen in de 2e Klasse FVB. De club houdt het twee jaar vol in de 1e Klasse FVB voordat ze weer degraderen. In 1990 promoveert de club weer naar de 1e Klasse FVB. Vijf jaar later volgt promotie naar de Hoofdklasse FVB.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 3e Klasse KNVB. De club speelt in het seizoen 2002/2003 nog een jaar in de 2e Klasse. Voor de overige jaren is Mulier een stabiele 3e Klasser.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.


ClubhistorieAndere voetbalclubs in Witmarsum

VV Mulier 1947-1955

woensdag 19 september 2012

De clubs uit 1966

Op 18 maart 1966 wordt in Leeuwarden de horecasportvereniging Lions '66 opgericht. Doelstelling is om mensen die werkzaam zijn in de horeca enige sportieve onstpanning te verschaffen. De eerste tijd wordt er alleen “wild” voetbal gespeeld, maar al gauw ontstaat de wens om aan een echte competitie mee te doen. De club vraagt de FVB om toegelaten te worden tot de zaterdagcompetitie. De FVB weigert dit, omdat ze van mening is dat Lions '66 in de bedrijfsvoetbalcompetitie hoort. Maar die competitie wordt gespeeld in de drukste periode van de horeca: de zomer. In 1968 wordt de club eindelijk toegelaten in de 3e Klasse FVB. Twee jaar later wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Weer een jaar later herhalen ze dit. Het verblijf in de 1e Klasse FVB duurt maar één seizoen. De jaren daarop wisselen promotie en degradatie elkaar af. In 1976 wordt de club kampioen van de 1e Klasse FVB. Promotie naar de 4e Klasse KNVB volgt. Het verblijf in deze klasse is maar één seizoen. In 1977 voetbalt de club weer in de 1e Klasse FVB. Drie jaar later degradeert de club naar de 2e Klasse FVB, om in 1981 weer te promoveren naae de 1e Klasse FVB. Een jaar later degradeert de club alweer. Pas in 1991 promoveert Lions '66 weer naar de 1e Klasse FVB. Een jaar later degraderen ze weer.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. In 2002 voetballen ze even in de 7e Klasse. Daarna zit de club in een opgaande lijn. Twee jaar achter elkaar promoveert de club. De club voetbalt daarna afwisselend in de 5e en 6e Klasse KNVB. In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. Dit seizoen promoveert de club, zodat ze in het seizoen 2016/2017 uitkomt in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt laatste.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.


Clubhistorie


___

Op 16 juni 1966 wordt in Gerkesklooster GSVV (Gerkesklooster Stroobos Voetbal Vereniging) opgericht. Een jaar later wordt de zaterdagclub ingedeeld in de 3e Klasse FVB. Dat seizoen wordt de club direct kampioen en promotie naar de 2e Klasse FVB volgt. Een jaar later promoveert de club naar de 1e Klasse FVB. In 1971 degradeert de club weer naar de 2e Klasse FVB. Het duurt tot 1988 voordat de club weer kampioen wordt en promoveert naar de 1e Klasse FVB. Her verblijf is van korte duur, want de twee volgende seizoenen degradeert GSVV, zodat ze in 1991 weer uitkomen in de 3e Klasse FVB. Een jaar later promoveert de club weer naar de 2e Klasse FVB.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. Twee jaar later wordt de 5e Klasse bereikt. In 2002 voetbalt GSVV een seizoen in de 4e Klasse. Twee jaar later is de club teruggezakt naar de 6e Klasse. Hierna volgen enkele jaren waarin de 6e en 5e Klasse worden afgewisseld. De laatste jaren zit de club in de lift en komt ze uit in de 4e Klasse.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert via de nacompetitie.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.
____

Op 6 september 1966 wordt VV Minnertsga opgericht. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1968 wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Tien jaar lang verblijft de club in deze klasse voordat ze promoveren naar de 1e Klasse FVB. Het verblijf in deze klasse is maar een jaar. In 1980 keert de club weer terug in de 1e Klasse FVB. Nu duurt het verblijf langer. In 1984 promoveert de club zelfs naar de 4e Klasse KNVB. Na drie jaar degradeert de club weer naar de 1e Klasse FVB. In 1990 wordt Minnertsga kampioen en promotie naar de 4e Klasse KNVB volgt. Twee jaar later promoveert de club naar de 3e Klasse, om na twee jaar weer terug te keren in de 4e Klasse. In 1997 bereikt de club weer de 3e Klasse KNVB. Van 1999 tot 2003 komt de club uit in de 4e Klasse. Daarna volgt een jaar 3e Klasse. Van 2006 tot 2009 komt de club uit in de 3e Klasse. Daarna volgen drie seizoenen in de 2e Klasse.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.


Clubhistorie


___


Op 5 oktober 1966 wordt FC Birdaard opgericht. Het eerste jaar speelt de club alleen maar oefenwedstrijden. Daarna wordt de zaterdagclub ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1969 wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Hier houdt de club het twee jaar vol. Dan degraderen ze weer naar de 3e Klasse FVB. Tot 1977 wisselt de club de 3e en 2e Klasse FVB met elkaar af. Vanaf dat jaar voetbalt de club tien jaar in de 2e Klasse FVB. In 1987 worden ze kampioen en promoveren naar de 1e Klasse FVB.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 5e Klasse KNVB. Er volgen nog een paar jaar in de 6e Klasse, maar vanaf 2002 voetbalt de club bijna altijd in de 5e en 4e Klasse.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen promoveert de club, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomen in de 3e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen degradeert de club, zodat ze in het seizoen 2015/2016 uitkomen in de 4e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.____

Op 10 november 1966 wordt Eastersé opgericht. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1968 wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. In 1973 worden ze kampioen in deze klasse en promotie naar de 1e Klasse FVB volgt. In 1975 degradeert de club weer naar de 2e Klasse FVB.

Rond dezelfde tijd wordt SC Bantega opgericht. Bantega voetbalt voornamelijk in de 2e Klasse FVB. In 1975 degradeert de club naar de 3e Klasse FVB.

In 1975 besluiten Eastersé en Bantega te gaan fuseren. De nieuwe naam wordt EBC (Eastersé-Bantega-Combinatie). Tot 1991 voetbalt EBC in de 2e Klasse FVB. In dat jaar degradeert de club naar de 3e Klasse FVB.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. De club voetbalt voornamelijk in de 6e en 7e Klasse. De laatste jaren wordt er alleen maar op recreatief niveau gevoetbald.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de Reserve 5e Klasse KNVB zaterdag. EBC wordt dit seizoen kampioen.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de Reserve 4e Klasse KNVB zaterdag. Hierna gaat de club weer prestatiegericht voetballen.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club gaat weer recreatief spelen.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de Reserve 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de Reserve 4e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.


ClubhistorieAndere voetbalclubs in Oosterzee

Eastersee (1946-1953)

____

Op 25 november 1966 wordt SV Hielpen opgericht. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 2e Klasse FVB. De club promoveert direct. In 1969 wordt de club kampioen van de 1e Klasse FVB en promoveert naar de 4e Klasse KNVB. In 1977 wordt de club kampioen in deze klasse en promoveert naar de 3e Klasse KNVB. In 1981 degradeert Hielpen naar de 4e Klasse KNVB en in 1984 zelfs naar de 1e Klasse FVB. Twee jaar later keert de club terug in de 4e Klasse KNVB. In 1988 degradeert de club weer naar de 1e Klasse FVB en een jaar later naar de 2e Klasse FVB.
In 1996 wordt Hielpen ingedeeld in de 5e Klasse KNVB. Jarenlang speelt de club in de 5e en 6e Klasse.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. In februari 2018 besluit de club om zich terug te trekken uit de competitie. De reden is een gebrek aan spelers. De toekomst is onzeker.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de Reserve 6e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.

Andere voetbalclubs in Hindeloopen

VV Hielpen (1945-1957)
HSV (1921-1922)
HVV (1933-1942)


Het bruggetje van Hielpen

dinsdag 4 september 2012

De clubs uit 1965

Op 16 juni 1965 wordt in Wirdum VV WWS (Wirdum Wytgaard Swichum) opgericht. De zaterdagclub wordt in 1967 kampioen van de 3e Klasse FVB en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Negen jaar later wordt de club kampioen in deze klasse. De 1e Klasse FVB is bereikt. In 1982 degradeert de club weer naar de 2e Klasse FVB. In 1985 volgt opnieuw promotie naar de 1e Klasse FVB. Twee jaar later wordt de 4e Klasse KNVB bereikt. In 1990 volgt degradatie naar de 1e Klasse FVB en in 1992 zelfs naar de 2e Klasse FVB.
In 1996 wordt WWS ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. In 1999 wordt de 5e Klasse bereikt en in 2001 de 4e Klasse. Jarenlang voetbalt de club in deze klasse totdat ze in 2012 degradeert naar de 5e Klasse.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert dit seizoen.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert direct, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 5e Klasse KNVB zaterdag. In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.

Op 1 juli 1965 wordt in Oudemirdum VV NOK (Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie) opgericht. In 1967 wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Twee jaar later volgt promotie naar de 1e Klasse FVB. Na een seizoen keert NOK terug in de 2e Klasse FVB. In 1976 wordt de club kampioen en keert daarmee terug in de 1e Klasse FVB. Jarenlang voetbalt de club op dit niveau.
In 1996 wordt NOK ingedeeld in de 4e Klasse KNVB. In 2005 degradeert de club naar de 5e Klasse. De club keert direct weer terug in de 4e Klasse en in 2008 wordt zelfs de 3e Klasse gehaald. In 2010 doet NOK een jaar een stapje terug.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.

Clubhistorie
Andere voetbalclubs in Oudemirdum

VEMO (1946-1951)Op 7 september 1965 wordt in Driesum VIOD (Vooruitgang Is Ons Doel) opgericht. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1968 wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Vanaf dat moment blijft VIOD in deze klasse uitkomen.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. De naam wordt nu VIOD Driesum, om verwarring met andere Nederlandse clubs te voorkomen. Jarenlang komt de club voornamelijk uit in de 5e Klasse met af en toe een jaar in de 4e Klasse. In 2008 en 2009 wordt de club tweemaal achtereen kampioen. VIOD bereikt hiermee de 3e Klasse. De club houdt het twee jaar vol op dit niveau. In 2012 moet ze weer een stapje terug doen.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen promoveert de club.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen degradeert de club.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert via de nacompetitie.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.


ClubhistorieBekende voetballers van VIOD

Jouke Dantuma
Johan Tolsma
Jelmer Visser


Op 16 september 1965 wordt in Metslawier Ropta Boys opgericht. De zaterdagclub wordt in 1967 kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Na acht seizoenen wordt de club opnieuw kampioen en promoveert daarmee naar de 1e Klasse FVB. In 1984 wordt de 4e Klasse KNVB bereikt. Na zes seizoenen degradeert de club naar de 1e Klasse FVB. Ropta Boys wordt direct weer kampioen en promoveert naar de Hoofdklasse FVB.
In 1996 wordt Ropta Boys ingedeeld in de 4e Klasse KNVB. Twee jaar later degradeert de club naar de 5e en in 2001 zelfs naar de 6e Klasse KNVB. Vanaf 2002 speelt de club voornamelijk in de 5e Klasse met af en toe een seizoen in de 6e Klasse. In 2010 promoveert de club naar de 4e Klasse.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.


Clubhistorie

zaterdag 1 september 2012

De clubs uit 1964

Op 1 april 1964 wordt VCR (Voetbal Club Rinsumageest) opgericht. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. Het eerste jaar voetbalt de club nog op de velden van De Wâlden in Murmerwoude. In 1967 promoveert de club naar de 2e Klasse FVB. Drie jaar later degradeert de club weer naar de 3e Klasse FVB. In 1972 wordt VCR kampioen in deze klasse en de 2e Klasse FVB is weer bereikt. Drie jaar later degradeert de club weer om direct weer kampioen te worden. Tot 1990 voetbalt VCR in deze klasse. In dat jaar promoveert de club naar de 1e Klasse FVB. Vijf jaar later degraderen ze naar de 2e Klasse FVB.
In 1996 wordt VCR ingedeeld in de 5e Klasse KNVB. Op enkele seizoenen na speelt de club voornamelijk in deze klasse.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert dit seizoen.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.


Clubhistorie

___

Op 8 april 1964 wordt CVO (Combinatie Vrouwenparochie Oude Lije) opgericht. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1968 promoveert de club naar de 2e Klasse FVB. Een jaar later wordt CVO kampioen in deze klasse en promoveert daarmee naar de 1e Klasse FVB. De club komt tot 1980 in deze klasse uit. In 1982, 1985 en 1989 wordt de club kampioen in de 2e Klasse FVB en promoveert daarmee steeds naar de 1e Klasse FVB. In 1991 promoveert de club naar de Hoofdklasse FVB.
In 1996 wordt CVO ingedeeld in de 4e Klasse KNVB. Twee jaar later haalt de club de 3e Klasse. Het hoogste niveau dat de club ooit heeft gehaald. Na dat jaar treedt het verval in. In 2003 komt de club zelfs uit in de 7e Klasse KNVB. Daarna speelt CVO jaren in de 6e Klasse. De laatste jaren komen ze uit in de 5e Klasse.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. Na dit seizoen wordt er voor recreatief voetbal gekozen. In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de Reserve 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de Reserve 5e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.____


Op 28 april 1964 wordt in Oudwoude WTOC (Westergeest Triemen Oudwoude Combinatie) opgericht. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1966 wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Vier jaar later promoveert de club naar de 1e Klasse FVB. WTOC komt acht jaar uit in deze klasse voordat ze degraderen naar de 2e Klasse FVB. In 1986 worden ze weer kampioen en de 1e Klasse FVB is weer bereikt. Twee jaar later volgt zelfs promotie naar de 4e Klasse KNVB. Vijf jaar later degradeert de club naar de Hoofdklasse FVB.
In 1996 wordt de club ingedeed in de 5e Klasse KNVB. Na een seizoen degradeert de club naar de 6e Klasse. Daarna wordt de opwaartse lijn ingezet. Na drie promoties op rij komt de club in 2000 uit in de 3e Klasse. WTOC voetbalt vanaf dat moment vrijwel altijd in de 3e Klasse met af en toe een stapje terug in de 4e Klasse.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt de club niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.
Andere voetbalclubs in Westergeest

WOT (1933-1934)

____

Op 27 mei 1964 wordt in Achlum Stormvogels '64 opgericht. De zaterdagclub speelt altijd in de lagere regionen van het amateurvoetbal. In 1967 wordt de club kampioen van de 3e Klasse FVB. Promotie naar de 2e Klasse FVB is een feit. Tot aan de degradatie in 1973 komt de club in deze klasse uit. In 1975 promoveert Stormvogels '64 opnieuw naar de 2e Klasse FVB. Nu is het veblijf langer. In 1982 degradeert de club weer. Twee jaar later promoveren ze opnieuw naar de 2e Klasse FVB. Na acht jaar zakken ze weer terug naar de 3e Klasse FVB.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. Ook nu spelen ze jarenlang op het laagste niveau. De laatste jaren komen ze alleen nog maar op recreatieniveau.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de Reserve 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club niet meer uit in het seniorenvoetbal.
De club heeft alleen nog enkele jeugdelftallen.____

Op 19 juni 1964 wordt SC Cambuur opgericht. Het gaat slecht met de betaald voetbalclub VV Leeuwarden. Ze zijn in de onderste regionen geëindigd van de Tweede Divisie. De financiële huishouding van VV Leeuwarden zorgt er ook voor dat er noodgedwongen moet worden teruggekeerd naar de amateurgeledingen van het Nederlandse voetbal. Nadat op 12 maart 1964 de ledenvergadering van Leeuwarden heeft ingestemd met een terugkeer naar de amateurs is de weg vrij voor Westra. Hij vindt dat er in een stad als Leeuwarden een betaald voetbalclub thuishoort. Ter vervanging wordt SC Cambuur opgericht.
Voetballend gezien gaat het SC Cambuur direct voor de wind door meteen het kampioenschap op te eisen in de Tweede Divisie, met promotie naar de Eerste Divisie tot gevolg. Hier zal Cambuur 27 jaar lang een gevreesde tegenstander zijn. Totdat SC Cambuur zichzelf in het seizoen 1991/1992 naar het kampioenschap voetbalt en op die manier promotie naar de Eredivisie afdwingt. Dit duurt echter niet lang, want na twee seizoenen moet Cambuur Leeuwarden weer een stap terug doen van de Eredivisie naar de Eerste Divisie.

Maar zoals al zo vaak is gebleken, en karakteristiek voor de Leeuwarder voetbalclub, knokt SC Cambuur zich in 1998 terug naar de Eredivisie. Ook ditmaal duurt het avontuur in de Eredivisie niet langer dan twee jaar. Sindsdien speelt SC Cambuur haar wedstrijden in de Eerste Divisie waar ze, gesteund door de trouwe aanhang, vrijwel altijd mee doet om de play-offs voor promotie naar de Eredivisie en met haar aanvallende voetbal steevast één van de smaakmakers is.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de Jupiler League. Op de laatste speeldag van dit seizoen wordt Cambuur kampioen door de uitwedstrijd te winnen van Excelsior.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de Eredivisie. Cambuur speelt een goed seizoen en weet zich te handhaven in de Eredivisie. In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de Eredivisie.
In 2016 wordt de club laatste in de Eredivisie. Hierdoor voetbalt ze in het seizoen 2016/2017 in de Jupiler League. Ze eindigen op de 3e plaats en doen mee aan de nacompetitie. Cambuur redt het niet om via de nacompetitie te promoveren. Het verblijf in de Juipler League wordt daardoor verlengd. Het seizoen 2017/2018 begint niet goed. Toch lukt het de club om de nacompetitie te halen. Het lukt weer niet om te promoveren.
De club haalt vaak de nacompetitie. Ook in het seizoen 2018/2019 lukt het niet om te promoveren via de play-offs.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de Eerste Divisie.Clubhistorie
Enkele bekende spelers

Johan Abma
Jan Bruin
Fred Grim
Sandor van der Heide
Koko Hoekstra
Bert Konterman
Michael Mols
Jaap StamOp 1 juli 2009 is FC Groningen/Cambuur opgericht. In 2009 zijn FC Groningen en BV Veendam een samenwerking gestart wat betreft de jeugdopleiding. SC Cambuur Leeuwarden is in 2010 toegevoegd aan het samenwerkingsverband.
Een belangrijke peiler binnen SC Cambuur is het opleiden van regionaal voetbaltalent. SC Cambuur wil zich namelijk op het veld onderscheiden met haar eigen voetbalstijl en een herkenbare selectie vol met regionaal talent. Als basis voor het succesvol opleiden van regionaal talent is SC Cambuur een samenwerkingsverband aangegaan met FC Groningen en SC Veendam, genaamd: RVO FC Groningen/Cambuur.
Als missie heeft RVO FC Groningen/Cambuur opgenomen dat de club het Noordelijke voetbaltalent optimale kansen wil bieden om door te groeien naar het hoogste voetbalniveau in Nederland. Vanaf het seizoen 2016/2017 heeft SC Cambuur weer een eigen jeugdopleiding.

Clublied

't Woanskip

Eelke en Etsje dat waren twee mensen
heel doodgewoon net as de rest.
Se wúden graag trouwe mar se hadden gien woaning
en daaran hat Etsje geweldig de pest.
Mar op een dag toen su ut mar weze
se kochten een arkje ut was wel niet groat.
Mar ach wat geeft ut se waren gelukkig
En nou leit der die ark bij ons in de sloot.

Refrein:
En we hewwe een woanskip
en ut leit an de Singel
en we hewwe een Arkje
't is ons ideaal.
En komme jim noch ris bij ons an de Singel
kom dan in ons woanskip gerust allemaal.


Mar op een keer sei plotseling Etsje
kiek noe ris Eelke hoe dat noe weer komt.
Ik sit hier otverdorie met de fúten in 't water
der sit een gat as een fuust in de romp.
Ut water dat steef snel en de meubels die dreven
de kans op verdrinken die was toen heel groat.
Want gien van beiden konden se swemme
se dreven de deur út op een tafelspoat.

En we hewwe een woanskip
en ut leit an de Singel
en we hewwe een Arkje
't is ons ideaal.
En komme jim noch ris bij ons an de Singel
kom dan in ons woanskip gerust allemaal.


Se trokken die skuit toen vlug naar de helling
daar stopten se heel vakkundig ut lek
En Etsje ging toen de meubels weer poetsen
Ut Pluus van de clubkes zag blauw van de drek
Se leiden niet lang bij ons an de Singel
toen kwawm er een pliesje so één met een pet
hij sei jimme mutte hier futweze mensen
jim hewwe de stad met jim woanskip besmet.

En we hewwe een woanskip
en ut leit an de Singel
en we hewwe een Arkje
't is ons ideaal.
En komme jim noch ris bij ons an de Singel
kom dan in ons woanskip gerust allemaal.


Se hewwe die skuit naar de Potmar getrokken
We protesteerden mar ut gaf ons gien biet
Want weet je waarom, ut is Jan met de pet maar
die mutte su hewwe en de groaten júst niet.

En we hewwe een woanskip
en ut leit an de Singel
en we hewwe een Arkje
't is ons ideaal.
En komme jim noch ris bij ons an de Singel
kom dan in ons woanskip gerust allemaal.
___


Op 17 juli 1964 wordt VV Noordbergum opgericht. De zaterdagclub wordt in het eerste seizoen al kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Het seizoen daarna herhaalt de club dit en zodoende spelen ze vanaf 1966 al in de 1e Klasse FVB. Na drie jaar degradeert de club naar de 2e Klasse FVB. In 1971 wordt Noorbergum opnieuw kampioen en is de 1e Klasse FVB opnieuw een feit. Nu houdt de club het vijf jaar vol in deze klasse. Na de degradatie in 1976 voetbalt Noorbergum tien jaar lang in de 2e Klasse FVB. Dan kan er weer een kampioenschap worden gevierd. Een jaar later is de club weer terug in de 2e Klasse FVB. In 1990 promoveert de club naar de 1e Klasse en een jaar later naar de Hoofdklasse FVB. Na twee jaar voetbalt de club weer in de 1e Klasse FVB.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 5e Klasse KNVB. Noordbergum houdt het twee seizoenen vol op dit niveau. Daarna zakt de club terug naar de 6e en zelfs 7e Klasse. Langzaam maar zeker klimt de club weer omhoog. Na enkele seizoenenin de 5e Klasse wordt in 2010 de 4e Klasse bereikt. Na twee jaar degradeert de club weer naar de 5e Klasse.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt de club niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de Reserve 6e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
Andere voetbalclub in Noordbergum

Noordbergum (1937-1942)

____


Op 28 juli 1964 wordt in Ee VV Oostergo opgericht. De zaterdagclub is vernoemd naar de streek Oostergo, een gebied dat zich uitstrekt ten oosten van de voormalige Middelzee (nu 't Bildt) naar het Lauwersmeer, dus bijna geheel Noordoost-Friesland. In 1967 promoveert de club naar de 2e Klasse FVB. Dertien jaar lang speelt de club in deze klasse voordat ze in 1980 kampioen wordt en promoveert naar de 1e Klasse FVB. Het volgende kampioenschap komt na drie jaar. Oostergo promoveert hiermee naar de 4e Klasse KNVB. Dit is iets te hoog gegrepen want in 1987 degradeert de club naar de 1e Klasse FVB.
Vanaf 1996 speelt Oostergo bijna constant in de 3e Klasse. Af en toe zit er zelfs een seizoen in de 2e Klasse tussen.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert dit seizoen.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert opnieuw. In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. In 2016 promoveert de club via de nacompetitie.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.
Bekende voetballers van Oostergo

Halbe Mossel