woensdag 29 februari 2012

De clubs uit 1925

Op 26 april 1925 wordt IJVC (IJlster Voetbal Club) opgericht. Een paar jaar later is de club op sterven na dood. In 1930 wordt de draad weer opgepakt. De club gaat deelnemen aan de competitie van de OBZW. In 1932 wordt de andere IJlster voetbalclub Ben Hur samengevoegd met IJVC.
In 1935 sluit IJVC zich aan bij de CNVB. Na de Tweede Wereldoorlog sluit de club zich weer aan bij de FVB, waar nu ook op zaterdag gevoetbald wordt.

In 1947 treden de voetballers van NOC (Nijezijl Oosthem Combinatie) toe tot IJVC. Het zorgt er mede voor dat het IJVC na de oorlog voor de wind gaat. Al in 1949 bewijst de club haar kracht door overtuigend kampioen te worden in de 2e Klasse FVB. Promotie zit er echter niet in. In 1953 is promotie naar de 1e Klasse FVB een feit.

In 1964 promoveert IJVC Voor het eerst in haar bestaan naar de 4e Klasse KNVB. In 1975 volgt promotie naar de 3e Klasse KNVB.
In 1990 moet de club na 25 jaar weer afscheid nemen van de KNVB en haar kunsten weer vertonen in de 1e Klasse FVB.
In het seizoen 2012/2013 speelt de club in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert dit seizoen.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert weer. In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert, zodat ze in het seizoen 2015/2016 uitkomt in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.


ClubhistorieOp 1 januari 2009 wordt Heeg/IJVC opgericht. VV Heeg en IJVC zijn een samenwerkingsverband aangegaan om het vrouwenvoetbal te behouden voor beide dorpen. Door de samenwerking is voorlopig het vrouwenvoetbal gewaarborgd. Met ingang van het seizoen 2014-2015 is de vrouwentak opgeheven.

____


Op 30 november 1925 wordt DIO (Door Inspanning Ontspanning) opgericht. In het begin wordt er nog niet gevoetbald. Pas in 1927 worden er vriendschappelijk wedstrijden gevoetbald. In 1932 sluit de club zich aan bij de FVB. In januari 1933 verandert de voetbalafdeling haar naam in Oostenburg, de naam van het sportpark. In 1938 volgt er promotie naar de 1e Klasse FVB.

Op 13 september 1932 wordt Quick Boys opgericht. Op 22 november 1932 wijzigt deze club haar naam in Oosterwolde.

In mei 1938 besluiten Oostenburg en Oosterwolde te fuseren. De nieuwe naam wordt Oosterwolde.

In 1941 maakt de club de stap naar de 3e Klasse NVB. Tot 1978 wisselen kampioenschappen in de 4e Klasse en degradaties in de 3e Klasse elkaar regelmatig af.

In 1979 volgt er een statutenwijziging van de omnivereniging DIO. Vanaf dat moment wordt er gevoetbald onder de naam DIO/Oosterwolde.
Het lijkt een nieuwe impuls te geven. De opmars naar de 1e Klasse wordt ingezet. Deze wordt voor het eerst bereikt in 1983.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen degradeert de club.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.


ClubhistorieAndere voetbalclubs in Oosterwolde

AOC (1922-1926)
Oosterwolde (RK; 1927)

De clubs uit 1924

Op 14 mei 1924 wordt Excelsior opgericht. Als de club toetreedt tot de FVB wordt de naam gewijzigd in Black Boys. Het hoogtepunt van de club ligt in de jaren '30 als ze de 2e Klasse KNVB halen. Tot 1950 spelen ze in deze klasse. Daarna komt het verval. In 1960 haalt de club weer de 3e Klasse KNVB, maar in de jaren '70 speelt mem weer 1e Klasse FVB. Zo blijft de club heen en weer slingeren tussen de FVB en de KNVB.

In de jaren 90 word er, door de moeilijke situatie waarin Black Boys inmiddels terecht is gekomen, al veel gesproken over fusies met andere verenigingen uit Sneek. Er komt geen fusie, voetbalvereniging Black Boys blijft zelfstandig. Een moeilijke tijd breekt aan, de festiviteiten rond het 75 jarig jubileum in 1999 staan hierdoor in het teken van het moeten verhuizen naar een ander sportcomplex. Ook de sportieve prestaties hebben hieronder te lijden, Black Boys zakt af naar de 5e Klasse.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen promoveert de club, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomen in de 4e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.
Clubhistorie
Bekende spelers

Harry Koenen

____

In 1924 wordt Zwaluwen opgericht. Bij het Rooie Dorp wordt hoofdzakelijk gevoetbald door jongens van Achter de Hoven. Politiek gezien is men niet rood, want men voetbalt alle dagen behalve zondag, terwijl het voetbal in die dagen eigenlijk sowieso als een "goddeloos spel" wordt beschouwd.
Enkele leden zijn lid van de socialistische Arbeiders Jeugd Centrale. Deze niet kerkelijke leden hebben kennelijk een groot stempel gedrukt op de keuze van de kleur van het shirt. De jongelui van kerkelijke huize willen hun protestantse aanhankelijkheid aan het Koninklijk Huis demonstreren door te kiezen voor een oranje shirt. Als compromis wordt het blauwe shirt gekozen met witte kraag en witte manchetten. Ook met de keuze van de naam boeken de "rooien" de overwinning. De oranjegezinde medeleden hebben als koningsgezinde naam "Oranje Nassau" in gedachten, maar dit gaat niet door vanwege een veto van AJC-zijde. Uit arremoede wordt het Zwaluwen.
Zwaluwen bepaalt bij de oprichting niet op zondag te voetballen. De club heeft wat dat betreft een duidelijk christelijke signatuur.

In april 1932 wordt besloten dat Zwaluwen een christelijke voetbalvereniging wordt. De reglementen worden op dit punt aangepast. In 1934 neemt Zwaluwen deel aan de Christelijke Nederlandse Voetbal Bond (CNVB).

In 1946 verandert de vereniging van naam en heet voortaan Christelijke Sportvereniging De Leeuwarder Zwaluwen.

Omstreeks 1960 is Leeuwarder Zwaluwen verscheidene malen de sterkste noordelijke zaterdagclub. In de begin jaren 60 kwam de volledig vrije zaterdag meer en meer in zwang met als gevolg dat neutrale verenigingen op die dag meer activiteiten ontplooien. De succesvolle periode van Leeuwarder Zwaluwen is voorbij. In de jaren '70 komt men zelfs uit in de 4e Klasse. Langzaam maar zeker klimmen ze weer uit het dal. Na nog een paar promoties en degradaties komt de club in het seizoen 2014/2015 uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert dit seizoen, zodat ze in 2015/2016 uitkomt in de 1e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag.


ClubhistorieClublied

In Frieslands hoofdstad is een club wier glorie,
Tot wijd in 't ronde is verbreid.
De club behaalde menige victorie,
Op 't groene veld na harde strijd.
Leeuwarder Zwaluwen, zo is haar naam,
Jong is de club nog, maar groot is haar faam
Leeuwarder Zwaluwen, zo is haar naam,
Jong is de club nog, maar groot is haar faam

Als blauw en zwart, op 't groene veld verschijnen,
Dan volgt gewis een spannend spel,
De bal gaat voor men 't weet in 't doel verdwijnen,
Gevolg van d'aanval, fel en snel.
Leeuwarder Zwaluwen, fair in het veld
Vrezen geen strijd, maar verfoeien geweld
Leeuwarder Zwaluwen, fair in het veld
Vrezen geen strijd, maar verfoeien geweld

Wij allen houden de club in ere,
En hebben haar belang op 't oog,
Dat niemand onzer ooit haar naam vernêre,
Zij leve lang, zij leve hoog,
Leeuwarder Zwaluwen, hoog dan de vaan,
Dat onze club lang mag blijven bestaan.
Leeuwarder Zwaluwen, hoog dan de vaan,
Dat onze club lang mag blijven bestaan.

De clubs uit 1923

Op 1 januari 1923 wordt BVC (Bakhuister Voetbal Club) opgericht. Er wordt een voetbalveld gevonden in Rijs. Hier speelt men tot 1928. In dat jaar haalt pastoor Knuvelder de voetballers naar Bakhuizen. Het wordt een katholieke club: RKVV Bakhuizen. De club speelt haar wedstrijden in de FVB.
In 1931 sluit Bakhuizen zich aan bij de RKUVB, samen met Franeker, HFH, Friso, KJC, MKV en WZS.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt er niet meer gevoetbald. De club wordt op 1 augustus 1945 nieuw leven ingeblazen. Bakhuizen voetbalt jarenlang in de KNVB, afgewisseld met wat jaartjes FVB. Vanaf 1985 raakt de KNVB uit zicht. Tot 1992 draait men bovenin mee in de 1e Klasse FVB. In 1992 volgt promotie naar de Hoofdklasse FVB en in 1994 weer naar de 4e Klasse KNVB.
Na ruim 70 jaar op zondag te hebben gevoetbald wordt Bakhuizen in 2017 een zaterdagclub.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.Op 23 maart 1923 wordt LVV (Lemster Voetbal Vereniging) opgericht. Als de club zich in 1926 aansluit bij de FVB wordt de naam gewijzigd in VV Lemmer. Lemmer voetbalt bij haar start op het Lemsterhop. Het voetbalveld ligt achter de oude zeedijk en is van de Zuiderzee afgescheiden door een dijk(je), de Kuinderse-dam. De club heeft tot de voltooiing van de Afsluitdijk veel last van het water. Het veld staat bij westerstorm geregeld onder water, soms zelfs tot aan de doellat. In 1927 promoveert Lemmer naar de 3e Klasse NVB. Lemmer blijft tot aan de Tweede Wereldoorlog een stabiele 3e Klasser. Tijdens de oorlog zakken ze weer terug naar de 1e Klasse FVB. Na de bevrijding keren ze weer terug in de 3e Klasse KNVB.

In 1951 verhuist de club naar de Lemstervaart. De club degradeert dat seizoen naar de 4e Klasse. In 1958 zakt ze zelfs weer terug naar de 1e Klasse FVB. Tussen 1960 en 1970 toont Lemmer zich steeds te sterk voor de 4e Klasse en te zwak voor de 3e Klasse.
Van 1972 tot 1987 speelt Lemmer in de 3e Klasse. Daarna volgen vier jaren in de 2e Klasse. Lemmer blijkt een degelijke 3e Klasser te zijn met af en toe uitschieters naar de 2e Klasse.
In de jaren '90 verbind de textielketen Bentex zich aan de club en heet de vereniging Lemmer Bentex.
In 2002 komt de club nog uit in de 2e Klasse. Daarna komt de vrije val en speelt de club een aantal jaren in de 4e Klasse. In 2009 wordt de club eindelijk weer kampioen.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen wordt Lemmer met overmacht kampioen, zodat ze in het seizoen 2015/2016 uitkomt in de 2e Klasse KNVB zondag. De club handhaaft zich in de 2e Klasse.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zondag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. De club degradeert kansloos.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club degradeert weer kansloos.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag.


ClubhistorieClublied

Wee binne Lemster jongens
en we leve fan de see
en al wat wee fertsjinje
ferpierewaaie wee (2x)

Wee witte fan gjin sparjen
wee lizze noait wat wei
wy leve as God yn Frankryk
fan d'iene op de oare dei (2x)

As wy in skotsje hebbe
fan hearring, bot of skol
dan gean wy nei Boukje Meyer ta
en sûpe we de beulich fol (2x)

Wol Boukje ús net taapje
dan gean we nei Fredrik ta
dy wol ûs ek wol skinke
as wee mar sinten hè (2x)

Mar Atte is in bêsten
dy weaget it wol mei ús
al stean ús netten noch yn see

hy skinkt ús by de rûs (2x)
Sa leve wee no altyd
hoe liket jim dat ta?
nimme jim noch mar in pear fan ús
as jim dêr sin yn ha (2x)

(Slotrefrein)
Ja, ja, ja... zwarte broek en groene trui,
dat zijn de Lemster lui
Hola, hiela, holala
hola, hiela, ho... Ja, ja, ja...


Andere voetbalclubs in Lemmer


Voorwaarts (RK; 1924-1925)


Bekende voetballers

Gauke Bootsma
Germ Bootsma
Dicky ten Cate
Herman Hofstra
Cor Portijk
Hans Portijk
Ate Westerhof
Johan Zuid


Op 15 april 1923 wordt VV Oldeboorn opgericht. De club heeft in het begin weinig succes. Pas als Anton Dalhuysen als trainer wordt aangetrokken gaat het beter. In 1935 wordt de club kampioen in de 3e Klasse FVB. Oldeboorn heeft de smaak te pakken en wordt in 1936 weer kampioen. In 1938 wordt de club ook kampioen in de 1e Klasse. Promotie naar de KNVB zit er niet in, omdat het complex niet op orde is.
Oldeboorn blijft dus 1e Klasse FVB spelen. Pas in 1953 doet Oldeboorn weer van zich spreken. De club degradeert naar de 2e Klasse FVB. Drie jaar later bereikt de club voor het eerst in haar bestaan de 4e Klasse KNVB. Op dit niveau houden ze het vol tot 1963. Tussen 1966 en 1991 schommelt het verblijf tussen de 4e Klasse KNVB en de 2e Klasse FVB. Daarna zit er weer een stijgende lijn in.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen degradeert de club.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag. De club wordt kampioen, zodat ze in het seizoen 2015/2016 uitkomt in de 4e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. Het lukt de club niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag.


Clubhistorie
Clublied

Wij voetballers, leden van zwart-wit
sterken onze spieren,
houden't lichaam jong en fit
voetballen dat maakt de mens kordaat.
Daarom zijn voetballers
altijd flink en steeds paraat.
waar de sport begint,
houden zorgen op,
steeds vooruit met opgeheven kop.

Wie nog niet is in onze rij
wacht niet meer, maar treedt naderbij,
hij moet niet langer wachten,
voetbal geeft nieuwe krachten,
voetballen maakt ons jong en blij,
voetbal houdt ons van zorgen vrij.
Kom schaar je achter onze vaan,
zwart-wit vooraan,

Zwart-wit vooraan,
kom schaar je achter onze vaan,
Oldeboorn bovenaan.


Bekende voetballers

Eise Bosma
Rudy Nieuwland

zaterdag 25 februari 2012

De clubs uit 1922

Op 25 augustus 1922 wordt WVC (Wargaaster Voetbal Club) opgericht. In 1924 meldt de club zich aan bij de FVB onder de naam VV Warga. De club houdt het niet lang vol. Op 25 mei 1930 moet de club weer nieuw leven worden ingeblazen. Deze keer houdt VV Warga het tot aan de oorlogsjaren vol. De club klimt zelfs op tot de 1e Klasse FVB.
Kort na de bevrijding, op 15 april 1945, wordt VV Warga voor de derde keer opgericht.
Ze beginnen weer in de 2e Klasse FVB. In 1959 promoveert de club naar de 4e Klasse KNVB. Zes jaar later keert ze weer terug naar de FVB. In 1975 degradeert de club zelfs naar de 2e Klasse FVB. Warga pendelt een aantal jaren tussen de 1e en 2e Klasse FVB, tot het in 1981 weer promoveert naar de 4e Klasse KNVB.
Vanaf 1998 speelt Warga voornamelijk in de 4e Klasse KNVB.
In het seizoen 2013/2014 speelt de club in de 3e Klasse KNVB Zondag. In dit seizoen degradeert de club, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 4e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. De club handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.Clubhistorie

Op 22 oktober 1922 wordt in Grouw de voetbalclub Victoria opgericht. In 1925 wordt de naam gewijzigd in GVC (Grouwster Voetbal Club). In 1927 besluiten de atletiek- en de voetbalclub tijdens de jaarlijkse sportfeesten in Grouw samen te gaan. De naam wordt nu GAVC (Grouwster Athletiek en Voetbal Club).
In 1928 komt GAVC voor het eerst uit in de 2e Klasse FVB. In 1935 wordt de club toegelaten tot de 3e Klasse KNVB. In deze klasse voetbalt de club 32 jaar achtereen.

In 1972 verandert de club weer van naam. GAVC betekent vanaf dat moment Grouster Amateur Voetbal Club.

In 1981 lukt het de club weer om in de 3e Klasse uit te komen. Deze keer houdt ze het maar een jaar vol. Het dieptepunt van de historie ligt in het seizoen 1987/1988 als de club degradeert naar de 2e Klasse FVB.
In de jaren '90 wordt er weer een opgaande lijn ingezet. Men voetbalt weer jaren achtereen in de 3e Klasse KNVB. In 2011 lukt het de club om voor het eerst in haar bestaan 2e Klasser te worden.
GAVC voetbalt in het seizoen 2016/2017 in de 2e Klasse KNVB zondag. GAVC wordt kampioen.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zondag. De club handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zondag.
vrijdag 24 februari 2012

De clubs uit 1921

Op 1 maart 2014 wordt bekendgemaakt dat Robur en VV Harlingen gaan fuseren. De nieuwe naam van de club wordt FC Harlingen.


Op 18 maart 1921 wordt in Harlingen ODIO opgericht door Giel Flipsen. Kapelaan Brandsma ziet liever dat er gevoetbald wordt in katholiek verband. De naam wordt daarop aangepast en zo onstaat de Rooms-katholieke Voetbal Vereniging Robur.

In de beginjaren wordt er vooral gevoetbald tegen plaatselijke clubs binnen de Harlinger Voetbal Bond. Robur speelt zijn wedstrijden tegen DOS, Volharding en ZHC uit Harlingen, DOS uit Witmarsum en SNA en FVC uit Franeker. In 1923 wordt deze bond opgeheven.
Hiermee komt ook een eind aan het bstaan van vele kleine Harlinger voetbalclubjes. Ook van Robur wordt enige tijd weinig tot niets meer vernomen.

Op initiatief van kapelaan Knuyf wordt Robur in 1932 nieuw leven ingeblazen. De naam wordt gewijzigd in KJC (Katholieke Jeugd Centrale) en men gaat voetballen binnen de RKUVB, afdeling Friesland. In 1934 wordt de naam weer gewijzigd in Robur. Tot 1940 voetbalt Robur binnen de katholieke voetbalbond.

In 1947 sluit de club zich weer aan bij de FVB. De historie van Robur kent vele hoogte- en dieptepunten. In 1977 wordt de club kampioen van de 1e Klasse FVB en komt voor het eerst van haar bestaan uit in de 4e Klasse KNVB. Een jaar later degradeert Robur weer. Het duurt tot 1992 voordat Robur weer in de 4e Klasse KNVB terechtkomt. OOk nu is het verblijf maar een jaar. In 1995 bereikt men weer de 4e Klasse KNVB.
Nu houdt men het twee jaar vol, voordat men teruggaat naar de 5e Klasse KNVB.

In 2012 is er een onderzoek begonnen voor de mogelijkheid tot een fusie tussen de drie Harlinger clubs. Dit is op een mislukking uitgelopen, omdat de nadruk gelegd zou worden op het zaterdagvoetbal. Hiermee kan VV Harlingen zich niet verenigen.

De laatste jaren pendelt Robur geregeld heen en weer tussen beide Klassen. In het seizoen 2013/2014 komt Robur uit in de 5e Klasse zondag.
Robur is de oudste katholieke voetbalclub in Friesland.

Op 10 december 1923 wordt HZC (Harlinger Zeevaartschool Combinatie) opgericht. Deze vereniging is onstaan uit een fusie tussen HZC en Harlingen. HZC is opgericht in 1920 met als naam ZHC. Harlingen is opgericht in 1922 met als naam DOS.
ZHC blijkt een club te zijn die moeilijk toegankelijk is voor de gewone arbeider. Op 28 mei 1934 wordt dan ook besloten tot de oprichting van Harlingen.

Harlingen en HZC voetballen allebei in de 3e Klasse KNVB. Er worden vele derby's gespeeld. In 1954 beseffen beide verenigingen dat het beter is om te fuseren, om op een hoger niveau te komen. Op 18 december 1954 is de fusie een feit. De club heet vanaf dat moment VV Harlingen. In 1957 vindt de promotie plaats naar de 2e Klasse KNVB. In 1963 zelfs naar de 1e Klasse KNVB.
Hier houdt de club het vol tot 1968. In 1972 degraderen ze zelfs naar de 3e Klasse. Tot 1985 pendelt de club heen en weer tussen de 3e en 2e Klasse. Daarna volgen zes jaren in de 1e Klasse, voordat de club een vrije val maakt naar de 4e Klasse in 1994. Daarna volgen weer vele seizoenen tussen de 3e en 2e Klasse.
In 2012 is er een onderzoek begonnen voor de mogelijkheid tot een fusie tussen de drie Harlinger clubs. Dit is op een mislukking uitgelopen, omdat de nadruk gelegd zou worden op het zaterdagvoetbal. Hiermee kan VV Harlingen zich niet verenigen.
Op 1 mei 2013 besluiten Harlingen en Robur om gezamenlijk verder te gaan met de jeugdafdelingen van beide verenigingen. De nieuwe combinatie heet SJO Robur/Harlingen Combinatie.

In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.


ClubhistorieAndere voetbalclubs in Harlingen

Harlingen (1916-1919; heet in 1916 HVC)
HSC (1904-1905)
HVV (1932)
VVH (1911)
Volharding (1909-1911)
Volharding (1922-1923)
De Zeemeeuwen (1938-1944)


Bekende voetballers

Henk Koetje
Jetze Pascal

Op 1 maart 2014 wordt bekendgemaakt dat Robur en VV Harlingen met ingang van het seizoen 2014/2015 gaan fuseren. De nieuwe naam van de vereniging wordt FC Harlingen.
In het seizoen 2014/2015 komt FC Harlingen uit in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.


___

Op 21 april 1921 wordt DVV (Drachtster Voetbal Vereniging_ opgericht. Als de club in 1926 doorstoot naar de 3e Klasse NVB wijzigt zij haar naam in VV Drachten. Drachten wordt gelijk weer kampioen en komt te voetballen in de 23 Klasse NVB. In 1930 degradeert de club weer naar de 3e Klasse. De club promoveert in 1942 opnieuw om in 1948 weer te degraderen.
Pas in 1962 klimt VV Drachten weer op naar de 2e Klasse KNVB. In 1967 volgt promotie naar de 1e Klasse. De club wordt in 1969 en 1971 kampioen in de tot dan toe hoogste klasse.

In 1974 volgt promotie naar de nieuw ingestelde Hoofdklasse. Twee jaar later moet de club weer een treetje lager acteren. In 1983 mag Drachten tot 1989 weer in de Hoofdklasse spelen.
In 1995 keert Drachten weer terug in de Hoofdklasse. Het verblijf duurt nu tot 2000. De club komt in een vrije val terecht en voetbalt in 2005 zelfs in de 4e Klasse. De weg gaat weer langzaamaan omhoog.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zondag. Dit seizoen degradeert de club, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. Het lukt de club niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. De club promoveert via de nacompetitite.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 2e Klassd KNVB zondag.


Clubhistorie
Andere voetbalclubs in Drachten

SOS (1933)
WHV (1938-1941; heet in het begin WIK)Op 3 augustus 1921 wordt Wijnjeterp opgericht. Een jaar later wordt er samenwerking gezocht met voetballers uit Jubbega. De club heet nu WJC (Wijnjeterp Jubbega Combinatie). De samenwerking houdt maar twee jaar stand.
Nu kiest de club voor de naam RODA (Recht Op Doel Af). De FVB keurt de naam af, omdat er al een club onder die naam in De Blesse speelt.
Men is weer af bij het begin. Er wordt weer gekozen voor de naam Wijnjeterp. In 1942 wordt de uiteindelijke naam gekozen: ODV (Ontspanning Door Voetbal).

De club heeft altijd een bescheiden rol gespeeld in de FVB.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag en de 5e Klasse KNVB zaterdag. De zondagtak degradeert dit seizoen. In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag en de 5e Klasse KNVB zondag. De zaterdag- en zondagtak promoveren dit seizoen.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 4e Klasse KNVB zondag. De zondagtak degradeert.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 5e Klasse KNVB zondag. De zaterdagtak handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 5e Klasse KNVB zondag. De zaterdagtak handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 5e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag


Clubhistorie

Verzuiling in het voetbal

Ook de sport ontkomt in de 20e eeuw niet aan de verzuiling, de scheiding tussen bevolkingsgroepen in Nederland. De drie grootste zuilen – protestanten, katholieken en sociaal democraten – hebben elk hun eigen scholen, krant, kerk, omroep, ziekenhuis en dus ook sportvereniging.

Sporten doe je voornamelijk in eigen kring. Katholieken, protestanten en socialisten treffen elkaar nauwelijks in het sociale leven in de periode die ongeveer liep van het eind van de Eerste Wereldoorlog tot eind jaren '60. Na de Eerste Wereldoorlog treffen de katholieken, protestanten en socialisten elkaar zelfs niet meer op het voetbalveld. Bij welke club je gaat sporten, wordt grotendeels bepaald door je overtuiging. De pastoor bepaalt waar je gaat voetballen, de dominee wanneer je niet mag voetballen: op zondag.


Rooms-Katholiek
Door het toenemend aantal voetballers rond 1900 worden de kerken, de katholieke kerk voorop, zich er van bewust dat er voor hen een taak is weggelegd. De landelijke NVB is een neutrale organisatie, die vanuit kerkelijk oogpunt te weinig aandacht besteed aan het geestelijk welzijn van de jongeren die de sportvelden bevolken.
Alle kerkelijke richtingen vrezen ook het omgaan met andersdenkenden en verval van
zeden en normen. Omstreeks 1900 worden de eerste katholieke voetbalclubs opgericht, die overigens zonder problemen worden opgenomen in de neutrale NVB of regionale bonden zoals de FVB.

Om de oprichting van rooms-katholieke voetbalclubs aan te moedigen wordt de RKF (Rooms-Katholieke Federatie) gesticht. Het doel van de RKF is “om met bescherming en verzorging der godsdienstige en zedelijke belangen harer leden de voetbalsport onder de Roomsch Katholieken te beoefenen”. Er mag niet op zondagochtend worden gevoetbald, zodat men eerst naar de kerk kan en daarna naar het voetbalveld.

In Friesland voetballen de rooms-katholieke verenigingen gewoon in de FVB. Pas in 1932 sluiten de katholieke verenigingen zich aan bij de RKUVB, afdeling Friesland. Hier wordt in katholiek verband een competitie gespeeld.
Tot deze katholieke verenigingen behoren: Bakhuizen (1923-1940), Blauwhuis (Wolvega, 1932-), BVC (Blauwhuis), DIO (Wolvega), Franeker (1931-1933), Friso (Joure), Geel Wit (Leeuwarden), Geel Wit (Ameland), Geel Zwart (Workum), HFH (Heerenveen), KROB (Woudsend), MKV (Leeuwarden), Odilo (Audax Leeuwarden), Oosterwolde (RKF), Renado (Sint Nicolaasga), RES (Bolsward), RKHVV (Heerenveen), RKVV Rapiditas (Leeuwarden), RKVV Roda (De Blesse), RKVV Wolvega, Robur (Harlingen), Steggerda, WZS (Sneek)


Protestants-christelijk
Het zijn overigens niet alleen de katholieken, die hun eigen clubs, bond en competities hebben. In 1911 ontstaan de kantoorvoetbalbonden, die gedeeltelijk op zaterdagmiddag spelen en waaruit in 1929 de protestants-christelijken zich verenigen in de CNVB (Christelijke Nederlandse Voetbal Bond). Tot de

Binnen de FVB wordt tot 1932 alleen op zondag gevoetbald. De invoering van de vrije zaterdagmiddag opent nu ook de poorten voor georganiseerd voetbal in Zuidwest-Friesland. In deze regio is het zondagvoetbal nooit echt goed van de grond gekomen.
Hier wordt door de FVB de zogenaamde "wilde bond", de OBZW opgericht, die haar wedstrijden op zaterdagmiddag speelt. Wel kwam het voor dat in een dorp enkele voetballiefhebbers voorstellen om zich bij de FVB aan te sluiten, omdat de zondag als de beste dag wordt gezien om hun hobby te beoefenen. Zij krijgen echter veel weerstand uit de gemeenschap te maken. Zaterdagvoetbal kan hier wel op veel steun rekenen.
Geografisch gezien is de situatie nu onveranderd gebleven. Ten zuiden en westen van de lijn Harlingen-Franeker-Leeuwarden-Sneek-Lemmer zijn geen plaatsen met zondagsclubs te vinden. De enige uizonderingen zijn de katholieke enclaves Bakhuizen en Blauwhuis.

In 1934 krijgt ook in Friesland de CNVB een poot aan de grond. De eerste christelijke clubs sluiten zich aan bij de CNVB.
Tot deze christelijk clubs behoren: Blauw Wit '34 (Leeuwarden), Be Quick(Dokkum), CVV Amicitia (Drachten), CVV Drachtster Boys (Drachten, 1938-1942), Heeg (1931 OBZW), HJSC (OBZW 1933), HMS (Bergum), HVC (Heeg 1933 OBZW), HVV (Harlingen), HVV (Hindeloopen OBZW), IJVC (IJlst, OBZW), Juliana (Heerenveen), De Leeuwarder Zwaluwen, Mobiel (Sneek), NOC (Nijezijl Oosthem OBZW), NVC (Nijland OBZW), ONS (OZBW), Quick (Stavoren, OBZW), SDO (Scharnegoutum OBZW), SDO (Hemelum OBZW), Sparta (Dokkum), SSS (Harkema Opeinde), Stormvogels (Workum OBZW), Stormvogels (Oudega), Unitas (Oeverzwaluwen Koudum OBZW), De Valken (Warns OBZW), Vitesse (Franeker), Vlugheid en Kracht (Huizum), WOT (Westergeest), WSV (Woudsend (OBZW), De Zwaluwen (Makkum OBZW), De Zeemeeuwen (Harlingen),


Socialistisch
De arbeiders die langzaamaan meer vrije tijd krijgen in de 20e eeuw sporten binnen vakbondsverband. Daar is solidariteit het leidende principe. Geen heldenverering, geen medailles. Winnen is niet belangrijk. In 1926 is de Nederlandsche Arbeiders Sportbond (NASB) opgericht, die op zijn hoogtepunt 25.000 leden telde. De bond zet zich in voor teamsport vanwege de verbroedering: voetbal, zwemmen, gymnastiek en turnen.
Tot de socialistische verenigingen behoren: Arbeiderspers (Leeuwarden, 1934-1936?), Excelsior (Leeuwarden, 1933-1936?), Franeker (1933-1937; heet tot maart 1935 SNA),
LONDA (1930-?; heet tot 1931 Leeuwarden), Rode Duivels (Sneek, 1933-1936), SOS (Drachten, 1933-1936)), Vakbondsjeugd (1935), Voorwaarts (Heerenveen, 1933), Voorwaarts (Leeuwarden, 1935-1936?)


Eenheid
Door de KNVB zijn in de jaren '20 en '30 al enkele pogingen gedaan om te komen tot eenheid, maar dat is nooit gelukt. Er is binnen de verzuilde samenleving een strikt scheiding naar kerkelijke of politieke gezindheid.

Op 31 juli 1940 zijn alle oude voetbalbonden opgegaan in de NVB. Na de oorlog wordt de fusie niet ongedaan gemaakt, want de voordelen van één bond is te groot.
Ook de FVB bestaat niet meer als zodanig. Er wordt nu gesproken van de "Afdeling Friesland van de Nederlandse Voetbalbond". Binnen de FVB wordt vanaf dat moment ook op zaterdag gevoetbald.

donderdag 23 februari 2012

De clubs uit 1920


Op 13 november 1920 richten enkele jongens op Terschelling de voetbalclub Zwaluwen op. Later wordt de naam omgedoopt in TVV (Terschellinger Voetbal Vereniging). De vereniging is gehuisvest in West-Terschelling. TVV sluit zich in 1966 aan bij de FVB. Jaren achtereen voetbalt zij hier in de 1e Klasse. Promotie naar de KNVB zit er niet in.

In 1935 wordt in Midsland de voetbalclub Quick '35 opgericht. Ook deze club sluit zich in 1966 aan bij de FVB. Verder dan de 2e Klasse komen ze nooit.

In 1980 besluiten beide clubs te gaan fuseren. De naam van de nieuwe club wordt SC Terschelling. Deze fusie wordt in 1983 bekroont met promotie naar de 4e Klasse KNVB.

In 1975 wordt in Hoorn de vereniging AVV (Aester Voetbal Vereniging) opgericht. In 1980 wil deze club nog niets weten van een fusie. In 1989 vindt er een fusie op bestuurlijk niveau plaats. De club verandert weer van naam: SC Terschelling '89. Omdat het nooit tot een echte fusie komt herdoopt de vereniging haar naam in 1995 weer in SC Terschelling.

In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 5e Klasse zondag. De club promoveert in dit seizoen.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club degradeert dit seizoen.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag. De club weet via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.

Andere clubs op Terschelling

Aan de "eilandercompetitie" doen de volgende clubs mee: TVV, Quick, WBS, West Siders en AVV.

woensdag 22 februari 2012

De tiende club van Friesland

Naast de al genoemde clubs SC Joure en VV Heerenveen zijn er in 1920 nog twee voetbalverenigingen opgericht.

Op 25 augustus 1920 richten J. Biesma, G. Bouwhuis en R. Schaap de voetbalvereniging GVC op. In december 1920 wijzigt de vereniging haar naam in VV Gorredijk.

Gorredijk speelt in haar eerste jaren om de ereplaatsen. Het eerste kampioenschap wordt gevierd in het seizoen 1933/1934. Promotie volgt niet, omdat LSC (laatste in de 2e klasse) toch te sterk is in de promotiewedstrijd. Hetzelfde gebeurt in het seizoen 1935/1936. Hier wordt, na het kampioenschap, verloren van Steenwijk. Na tweemaal de promotiewedstrijden verloren te hebben lukt het wel in het seizoen 1938/1939. Promotie naar de 2e klasse is een feit.

De jaren na de oorlog zijn niet goed te noemen. In een periode van 5 jaar degradeert Gorredijk twee maal, zodat ze weer uitkomt in de 4e Klasse.
Gorredijk blijkt een stabiele vierdeklasser te zijn, met af en toe uitschieters naar de 3e Klasse. In deze klasse houdt de club het nooit lang vol. Meestal degraderen ze na een jaar weer.

In het seizoen dat Gorredijk haar 75-jarig bestaan viert wordt de club weer kampioen. Promotie naar de 3e Klasse is weer een feit. Het spelen in de 3e klasse weet men 6 seizoenen vast te houden. In het seizoen 2000/2001 komt er helaas een einde aan het spelen in de 3e klasse. Gorredijk wordt laatste en moet het een klasse lager gaan zoeken.

In het seizoen 2003/2004 volt weer een promotie. Drie seizoenen later bereikt Gorredijk bijna de 2e Klasse, maar een jaar later degradeert Gorredijk weer naar de 4e klasse. De gifbeker is nog niet helemaal leeg. Gorredijk wordt in het seizoen 2009/2010 laatste. Degradatie naar de 5e klasse is een feit.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.


Andere clubs in Gorredijk

Ook voor 1920 wordt er in Gorredijk al in FVB-verband gevoetbald. Tussen 1908 en 1915 voetballen hier clubs onder de naam GVV, GVC en VVG.


Clublied

Komt zingt nu allen met ons mee
Het lied der sportclub G.V.C.
Wij blijven nobel in de strijd
Vol geestdrift en vol moed altijd
Niets wat terneerslaan ons vermag
Hoog heffen wij steeds onze vlag

Refrein:

Wat er ook gebeuren moog
Blauw en wit, wij houden ’t hoog
Als symbool van onze faam:
Ridders zonder vrees of blaam


De hoogste eer op ons gebied
Dat is het kampioenschap niet
Hoewel de titel kampioen
Één is waarvoor we nooit doen
Nochtans beschouwen wij altijd
Als hoogste eer: sportiviteit

Refrein:

Wij houden van een faire strijd
En weten niet van haat en nijd
Al overwinnen wij heel graag
Wij lachen om een nederlaag
Geen die ons ooit ontmoedigd vindt,
Fier waait ’t Blauwwit steeds in de wind

Refrein:

Aan onze kleuren: wit en blauw
Beleven wij voor altijd trouw
Steeds blijven wij bij ons devies
Dat is bij zege of verlies
Of als de strijd eindigt gelijk
Hoog onze vlag! Hoog “Gorredijk”

Refrein:
Bekende voetballers

Rob de Blois
Wilco Hellinga
Maarten de Jong
Tjeerd Kist
Eddy Sikkes
Taco Zwaan


zaterdag 18 februari 2012

"Interlands" Friesland - Groningen

Kort nadat de Groningse Voetbalbond is opgericht, zoeken de Groningers contact met de Friezen. Men wil graag jaarlijkse wedstrijden tussen de vertegenwoordigende elftallen van de GVB en de FVB. Op 16 februari 1909 verleent de NVB toestemming tot het uitschrijven van een kampioenschap van het noorden.
De inzet is: de eer en een wisselprijs, die definitief eigendom wordt van de bond die vijfmaal winnaar wordt. Wat telt is de totale jaarprestatie: uit- en thuiswedstrijd samengevoegd.
Daarvoor is een zilveren lauwertak aangeschaft, die het eerste jaar naar Friesland gaat. Het tweede en derde jaar is Groningen het sterkst. In 1913 is het weer de beurt aan Friesland. Ook in 1914 slaat Friesland weer toe. Door ook in 1916 en 1917 aan het langste eind te trekken komt de FVB definitief in bezit van de lauwertak.
Wegens geldgebrek duurt het daarna tot 1924 voor de wedstrijdreeks weer wordt hervat. Nu met een beker als inzet.NummerDatum InterlandUitslag
128-02-1909Groningen - Friesland3-3
202-05-1909Friesland - Groningen3-1
304-04-1910Friesland - Groningen1-4
41910Groningen - Friesland1-1
507-03-1911Friesland - Groningen1-2
601-05-1911Groningen - Friesland1-1
709-03-1913Friesland - Groningen5-4
813-04-1913Groningen - Friesland3-3
921-02-1914Friesland - Groningen6-2
1024-05-1914Groningen - Friesland1-0
1107-03-1915Friesland - Groningen2-3
1202-05-1915Groningen - Friesland2-1
1309-04-1916Friesland - Groningen3-1
1407-05-1916Groningen - Friesland3-2
1513-05-1917Groningen - Friesland2-0
1620-05-1917Friesland - Groningen4-1
1713-09-1924Groningen - Friesland1-3
1816-05-1925Friesland - Groningen0-1
1905-04-1926Groningen - Friesland3-2
2030-05-1926Friesland - Groningen2-5
2130-03-1930Friesland - Groningen1-11
2224-05-1931Groningen - Friesland4-0
2310-04-1932Friesland - Groningen0-5
2425-05-1933Groningen - Friesland3-3
2506-05-1934Friesland - Groningen1-3
2607-06-1935Groningen - Friesland5-0
2710-05-1936Friesland - Groningen5-1
2823-05-1937Groningen - Friesland2-5
2910-04-1938Friesland - Groningen3-5
3016-06-1939Groningen - Friesland7-3

woensdag 15 februari 2012

Friese voorouders - Marco van Basten

Marcel van Basten is geboren op 31 oktober 1964 in Utrecht als zoon van Johannes van Basten en Helena Catharina van der Borg.

Over Marco is al bijzonder veel gezegd en geschreven. Er valt weinig nieuws meer te ontdekken. Op 13 febrauri 2012 wordt bekendgemaakt dat Marco van Basten de nieuwe trainer van SC Heerenveen wordt. Tot mijn verbazing onthult hij dat hij Friese voorouders heeft:

"Mijn Fries? Dat is best goed, ik versta ze wel. Mijn moeder is een oude Fries. Maar ik ga hier geen populaire termen uitgooien, daar waag ik mij niet aan. Maar ik kan ze goed volgen."

Zijn moeder is geboren op 9 februari 1932 in Leeuwarden als dochter van de Groninger Jakob van der Borg en de Friezin Johanna Wijnsma.

Marco van Basten is een technische spits met een bijzondere lichaamsbeheersing. Hij is snel, tweebenig, heeft een goede schijnbeweging in huis en weet zich te wapenen tegen het harde spel. Bij AC Milan gaat hij het krachthonk in en wordt een fysiek sterke speler die van zich af kan slaan. Daardoor krijgt hij wel het imago van een gemenerik. Van Basten ontwikkelt zich tot een kruising tussen een genie en een rotzak.
Marco weet van zichzelf dat hij een goede voetballer is maar gedraagt zich daar ook soms op het veld naar. Hij tart zijn tegenstander en maakt zich daarmee tot prooi van keiharde verdedigers zoals Vierchowod en Kohler. Dit levert hem al op jonge leeftijd versleten enkels op waar hij echter nog jaren mee door voetbalt.Marco begint zijn voetballoopbaan in 1970 bij EDO. Een jaar later gaat hij bij UVV voetballen. In 1980 maakt hij de overstap naar Elinkwijk. Hier speelt hij zich in de kijker van Ajax. Een jaar later voetbalt hij bij deze club.
In 1987 maakt hij de overstap naar AC Milan, waar hij tot 1995 in dienst blijft.

Na zijn voetbalcarrière stort hij zich op de golfsport.

In 2004 wordt hij bondscoach van het Nederlands elftal. Hij oogst in het begin bewondering, maar door vele conflicten met bepalende spelers en zijn omgang met de pers, verandert de mening over hem. Na het EK 2008 neemt hij afscheid van Oranje.

Op 1 juli 2008 wordt hij hoofdtrainer van Ajax. Op 6 mei 2009 besluit hij zijn functie neer te leggen. Vanaf 1 juli 2012 wordt hij hoofdtrainer van SC Heerenveen.
In januari 2014 laat de directie van SC Heerenveen weten dat Marco van Basten zijn contract niet gaat verlengen. Na dit seizoen vertrekt de voormalig topspits. In april wordt bekendgemaakt dat hij hoofdtrainer wordt bij AZ. In juli overlijdt zijn vader.
Begin september krijgt hij last van fysieke verschijnselen door stress. Het is zo erg dat hij het niet meer op kan brengen om naar de training te gaan. Op 16 september wordt bekend gemaakt dat hij assistent-trainer wordt bij AZ.

De speler Van Basten is stoïcijns, ongenaakbaar. De coach Van Basten is anders. Hij stelt zich kwetsbaar op, is open en maakt op die manier korte metten met zijn eigen mythe. In de afgelopen tien jaar heeft hij het nodige meegemaakt bij het Nederlands elftal en de clubs waar hij heeft gewerkt. Er komen spanningen naar boven waar hij niet op een fijne manier mee omgaat.

Op 5 juli 2015 maakt de KNVB bekend dat Marco van Basten terugkeert bij het Nederlands elftal. Dit keer niet als de bondscoach, maar als de assistent van Danny Blind. De KNVB en AZ hebben overeenstemming bereikt over een afkoopsom voor de oefenmeester, die nog één jaar onder contract staat in Alkmaar.


Erelijst

- Topscorer Eredivisie: 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87
- Nederlands voetballer van het jaar: 1985
- Zilveren Schoen: 1984/84
- Gouden Schoen: 1985/86
- Trofeo Bravo: 1987
- Winnaar EK voetbal: 1988
- Beste speler EK voetbal: 1988
- Topscorer EK voetbal: 1988
- EK team van het toernooi: 1988, 1992
- Onze d'Argent: 1987, 1992
- Onze d'Or: 1988, 1989
- World Soccer Wereldspeler van het jaar: 1988, 1992
- IFFHS Voetballer van het jaar: 1988, 1989
- Europees voetballer van het jaar: 1988, 1989, 1992
- UEFA Voetballer van het jaar: 1989, 1990, 1992
- Topscorer Europacup I: 1988/89
- Topscorer Serie A: 1989/90, 1991/92
- Wereldvoetballer van het jaar: 1992


© Karikatuur gemaakt door Mark Dijkstra

Statistisch overzicht

Loopbaan als speler

Seizoen Club
1981-1982 Ajax
1982-1983 Ajax
1983-1984 Ajax
1984-1985 Ajax
1985-1986 Ajax
1986-1987 Ajax
1987-1988 AC Milan
1988-1989 AC Milan
1989-1990 AC Milan
1990-1991 AC Milan
1991-1992 AC Milan
1992-1993 AC Milan
1993-1994 AC Milan
1994-1995 AC Milan

Clubs als international: Ajax (16) en AC Milan (42)

Nummer Datum Interland Uitslag Goals
1 07-09-1983 Nederland - IJsland 3-0 -
2 21-09-1983 België - Nederland 1-1 1
3 12-10-1983 Ierland - Nederland 2-3 1
4 17-10-1984 Nederland - Hongarije 1-2 -
5 14-11-1984 Oostenrijk - Nederland 1-0 -
6 23-12-1984 Cyprus - Nederland 0-1 -
7 27-02-1985 Nederland - Cyprus 7-1 1
8 14-05-1985 Hongarije - Nederland 0-1 -
9 04-09-1985 Nederland - Bulgarije 1-0 -
10 16-10-1985 België - Nederland 1-0 -
11 12-03-1986 Oost-Duitsland - Nederland 0-1 1
12 10-09-1986 Tsjechoslowakije - Nederland 1-0 -
13 15-10-1986 Hongarije - Nederland 0-1 1
14 19-11-1986 Nederland - Polen 0-0 -
15 25-03-1987 Nederland - Griekenland 1-1 1
16 29-04-1987 Nederland - Hongarije 2-0 -
17 09-09-1987 Nederland - België 0-0 -
18 14-10-1987 Polen - Nederland 0-2 -
19 01-06-1988 Nederland - Roemenië 2-0 -
20 12-06-1988 Sovjet-Unie - Nederland 1-0 -
21 15-06-1988 Engeland - Nederland 1-3 3
22 18-06-1988 Nederland - Ierland 1-0 -
23 21-06-1988 West-Duitsland - Nederland 1-2 1
24 25-06-1988 Nederland - Sovjet-Unie 2-0 1
25 14-09-1988 Nederland - Wales 1-0 -
26 19-10-1988 West-Duitsland - Nederland 0-0 -
27 16-11-1988 Italië - Nederland 1-0 -
28 22-03-1989 Nederland - Sovjet-Unie 2-0 1
29 26-04-1989 Nederland - West-Duitsland 1-1 1
30 31-05-1989 Finland - Nederland 0-1 -
31 11-10-1989 Wales - Nederland 1-2 -
32 15-11-1989 Nederland - Finland 3-0 -
33 21-02-1990 Nederland - Italië 0-0 -
34 30-05-1990 Oostenrijk - Nederland 3-2 1
35 03-06-1990 Joegoslavië - Nederland 0-2 1
36 12-06-1990 Nederland - Egypte 1-1 -
37 16-06-1990 Nederland - Engeland 0-0 -
38 21-06-1990 Nederland - Ierland 1-1 -
39 24-06-1990 Nederland - West-Duitsland 1-2 -
40 26-09-1990 Italië - Nederland 1-0 -
41 17-10-1990 Portugal - Nederland 1-0 -
42 21-11-1990 Nederland - Griekenland 2-0 1
43 19-12-1990 Malta - Nederland 0-8 5
44 13-03-1991 Nederland - Malta 1-0 1
45 17-04-1991 Nederland - Finland 2-0 1
46 05-06-1991 Finland - Nederland 1-1 -
47 16-10-1991 Nederland - Portugal 1-0 -
48 04-12-1991 Griekenland - Nederland 0-2 -
49 27-05-1992 Nederland - Oostenrijk 3-2 -
50 30-05-1992 Nederland - Wales 4-0 1
51 05-06-1992 Frankrijk - Nederland 1-1 -
52 12-06-1992 Nederland - Schotland 1-0 -
53 15-06-1992 Nederland - GOS 0-0 -
54 18-06-1992 Nederland - Duitsland 3-1 -
55 22-06-1992 Nederland - Denemarken 2-2 -
56 09-09-1992 Nederland - Italië 2-3 -
57 23-09-1992 Noorwegen - Nederland 2-1 -
58 14-10-1992 Nederland - Polen 2-2 -

Interlands als bondscoach

Nummer Datum Interland Uitslag
1 18-08-2004 Zweden - Nederland 2-2
2 03-09-2004 Nederland - Liechtenstein 3-0
3 08-09-2004 Nederland - Tsjechië 2-0
4 09-10-2004 Macedonië - Nederland 2-2
5 13-10-2004 Nederland - Finland 3-1
6 17-11-2004 Andorra - Nederland 0-3
7 09-02-2005 Engeland - Nederland 0-0
8 26-03-2005 Roemenië - Nederland 0-2
9 30-03-2005 Nederland - Armenië 2-0
10 04-06-2005 Nederland - Roemenië 2-0
11 08-06-2005 Finland - Nederland 0-4
12 17-08-2005 Nederland - Duitsland 2-2
13 03-09-2005 Armenië - Nederland 0-1
14 07-09-2005 Nederland - Andorra 4-0
15 08-10-2005 Tsjechië - Nederland 0-2
16 12-10-2005 Nederland - Macedonië 0-0
17 12-11-2005 Nederland - Italië 1-3
18 01-03-2006 Nederland - Ecuador 1-0
19 27-05-2006 Nederland - Kameroen 1-0
20 01-06-2006 Nederland - Mexico 2-1
21 04-06-2006 Nederland - Australië 1-1
22 11-06-2006 Servië-Montenegro - Nederland 0-1
23 16-06-2006 Nederland - Ivoorkust 2-1
24 21-06-2006 Nederland - Argentinië 0-0
25 25-06-2006 Portugal - Nederland 1-0
26 02-09-2006 Luxemburg - Nederland 0-1
27 06-09-2006 Nederland - Wit-Rusland 3-0
28 07-10-2006 Bulgarije - Nederland 1-1
29 11-10-2006 Nederland - Albanië 2-1
30 15-11-2006 Nederland - Engeland 1-1
31 07-02-2007 Nederland - Rusland 4-1
32 24-03-2007 Nederland - Roemenië 0-0
32 28-03-2007 Slovenië - Nederland 0-1
33 02-06-2007 Zuid-Korea - Nederland 0-2
34 06-06-2007 Thailand - Nederland 1-3
35 22-08-2007 Zwitserland - Nederland 2-1
36 08-09-2007 Nederland - Bulgarije 2-0
37 12-09-2007 Albanië - Nederland 0-1
38 13-10-2007 Roemenië - Nederland 1-0
39 17-10-2007 Nederland - Slovenië 2-0
40 17-11-2007 Nederland - Luxemburg 1-0
41 21-11-2007 Wit-Rusland - Nederland 2-1
42 06-02-2008 Kroatië - Nederland 0-3
43 26-03-2008 Oostenrijk - Nederland 3-4
44 24-05-2008 Nederland - Oekraïne 3-0
45 29-05-2008 Nederland - Denemarken 1-1
46 01-06-2008 Nederland - Wales 2-0
47 09-06-2008 Nederland - Italië 3-0
48 13-06-2008 Nederland - Frankrijk 4-1
49 17-06-2008 Nederland - Roemenië 2-0
50 21-06-2008 Nederland - Rusland 1-3

Meer lezen:

Borst, Hugo. Over vaders en zonen. De jongenskamer van Van Basten en andere verhalen. (Veen, 2005)Faber, Johan. Het mysterie Marco. Van Basten. Ajax en Oranje. (Rap, 2004)
Faber, Johan. San Marco. De geheimzinnige kracht van de bondscoach. (Rap, 2006)

Herwaarden, Zeger van. Marco van Basten. De jaren in Italië en Oranje. (De Arbeiderspers/Het Sporthuis, 2006)Voskuil, Johan. Marco van Basten. Zijn voetballeven. (Het Spectrum, 1995)

vrijdag 3 februari 2012

Intermezzo - Semi-interlands Noord-Nederland

In het begin voetbalt het Nederlands elftal maar een paar wedstrijden per jaar en dan ook nog vaak in het westen. In het noorden waar ook grote belangstelling bestaat voor het spelletje komen ze al helemaal niet.
De Groninger Voetbal Bond neemt daarom in het seizoen 1911-1912 het initiatief tot het jaarlijks uitschrijven van een semi-interland tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland.

Tussen 1913 en 1938 is er regelmatig contact geweest tussen noordelijke voetballers uit Nederland en Duitsland. Die reeks wordt abrupt afgebroken door de Tweede Wereldoorlog. Na de bevrijding staat niemand te trappelen om deze wedstrijden in ere te herstellen.
In 1948 wordt contact gezocht met Denemarken. Zij willen wel met een B-elftal aantreden. Het krachtsverschil is in het begin echter te groot. Het regelen van de wedstrijden gaat ook moeizaam. Na vier wedstrijden houdt het contact op.
In mei 1954 is er weer een wedstrijd tegen Noord-Duitsland. In 1960 wordt de 28e en laatste semi-interland tegen Noord-Duitsland gespeeld.
In het begin bestaat Noord-Nederland voornamelijk uit spelers uit Groningen, versterkt met een enkele Fries en Drent. Vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog wordt het aantal Friezen groter.


NummerDatum InterlandUitslag
104-05-1913Noord-Nederland - Noord-Duitsland2-7
210-04-1914Noord-Duitsland - Noord-Nederland5-0
302-01-1921Noord-Duitsland - Noord-Nederland1-2
416-05-1921Noord-Nederland - Noord-Duitsland2-3
511-12-1921Noord-Duitsland - Noord-Nederland5-1
627-08-1922Noord-Nederland - Noord-Duitsland1-6
724-09-1922Noord-Duitsland - Noord-Nederland5-0
802-09-1923Noord-Nederland - Noord-Duitsland1-3
914-09-1924Noord-Duitsland - Noord-Nederland2-0
1024-05-1925Noord-Nederland - Noord-Duitsland3-1
1109-05-1926Noord-Duitsland - Noord-Nederland3-2
1215-05-1927Noord-Nederland - Noord-Duitsland3-3
1320-05-1928Noord-Duitsland - Noord-Nederland3-0
1423-06-1929Noord-Nederland - Noord-Duitsland2-3
1515-06-1930Noord-Duitsland - Noord-Nederland1-5
1603-05-1931Noord-Nederland - Noord-Duitsland0-2
1708-05-1932Noord-Duitsland - Noord-Nederland0-2
1814-05-1933Noord-Nederland - Noord-Duitsland2-1
1903-06-1934Noord-Duitsland - Noord-Nederland4-2
2026-05-1935Noord-Nederland - Noord-Duitsland3-1
2124-05-1936Noord-Duitsland - Noord-Nederland10-1
2222-11-1936Noord-Nederland - Noord-Duitsland4-2
2314-11-1937Noord-Duitsland - Noord-Nederland3-0
2406-11-1938Noord-Nederland - Noord-Duitsland4-2
2517-05-1948Noord-Nederland - Denemarken B3-5
2607-11-1948Denemarken B - Noord-Nederland5-0
2709-12-1951Noord-Nederland - Denemarken B3-2
2826-05-1954Noord-Duitsland - Noord-Nederland3-1
2906-06-1954Denemarken B - Noord-Nederland3-6
3013-06-1956Noord-Nederland - Noord-Duitsland4-2
3109-04-1958Noord-Duitsland - Noord-Nederland4-1
3220-04-1960Noord-Nederland - Noord-Duitsland3-3
3315-06-2019Noord-Nederland - Noord-Duitsland3-3


Friezen, of spelers die niet geboren zijn in Friesland maar voor Friese clubs uitkomen, in deze semi-interlands zijn:

1. Henny Valkema (Frisia), Bouwe van der Meulen (Frisia) en Willy Hoen (Frisia)

3. Anton Dalhuysen (Frisia)

5. Guus Vergnes (Frisia)

10. Wim Overmeer (Frisia), Chris Visser (Frisia), Gradus van Putten (Frisia)

11. Bart van Zuylen (Friesland), Henri Nijhuis (Frisia), Chris Visser (Frisia)

13. W. Brink (Friesland)

14. W. Brink (Friesland), Daan van Delden (Sneek)

16. Anton Del Grosso (Leeuwarden)

17. Lutzen Scheepstra (Friesland)

18. Bertus Blom (Sneek), Lutzen Scheepstra (Friesland)

21. Sierk Flisijn (Leeuwarden)

23. Brand Blom (LSC), Abe Lenstra (Heerenveen)

24. Brand Blom (LSC), Abe Lenstra (Heerenveen)

25. Brand Blom (LSC), Ad Goesten (Sneek), Johan Hilarius (Frisia), Anne Santema (Frisia)

26. Piet Bijlenga (Frisia), Mollo de Jong (Heerenveen), Henk Pieters (Friesland), André Roosenburg (Sneek), Jan Ploegh (Heerenveen), Germ Hofma (Heerenveen)

27. Piet Bijlenga (Frisia), Theo Ydema (Sneek), Abe Lenstra (Heerenveen), Jan Hoekema (Leeuwarden)

28. Koene Koopman (Leeuwarden), Jitze de Groot (Leeuwarden), Theo Ydema (Sneek), Hampie Bakker (Leeuwarden), Kees van der Leij (Leeuwarden), Abe Lenstra (Heerenveen), Jan Hoekema (Leeuwarden)

29. Koene Koopman (Leeuwarden), Jitze de Groot (Leeuwarden), Theo Ydema (Sneek), Hampie Bakker (Leeuwarden), Kees van der Leij (Leeuwarden), Jan Hoekema (Leeuwarden)

30. Koene Koopman (Leeuwarden), Jan Hoekema (Leeuwarden)

31. André Hofman (Leeuwarden), Henk Kerkhof (Leeuwarden), Anne Piet Schaap (Heerenveen), Gerrit Tardy (Leeuwarden)

32. Hans Verhagen (Leeuwarden), Gerrit Tardy (Leeuwarden), Geert van der Veen (Leeuwarden), Pier Alma (Leeuwarden)

33. Erick Jansema (Harkemase Boys), Jesse Renken (Harkemase Boys), Joost Jesse Visser (Buitenpost), Ale de Boer (ONS Sneek), Joris Voest (Harkemase Boys), Frits Dantuma (ONS Sneek), Henny Bouius (Harkemase Boys), Curty Gonzalez (ONS Sneek)


(N.B. De nummering slaat op de interland)