vrijdag 23 december 2011

De zesde club van Friesland

Op 9 december 1916 wordt SVV opgericht. De Staverse Voetbal Vereniging heeft haar veld achter het spoorwegcomplex. Er wordt nog niet in officieel verband gevoetbald.

In 1929 wordt de naam gewijzigd in Quick. Quick voetbalt alleen op zaterdagmiddag en kan daarom geen lid worden van de FVB. In 1932 richt de FVB de Onderlinge Voetbalbond Zuidwesthoek op ten behoeve van de zaterdagmiddagclubs. Naast Quick doen HVV I en II (Hindeloopen), Stormvogels I en II (Workum), Oranje-Nassau I en II (sneek), YVC (IJlst) en Zwaluwen (Makkum) hier aan mee.

In 1933 verhuist Quick van het spoorwegcomplex naar het terrein aan de haven, dat tot die tijd dienst doet als opslagplaats voor stenen voor de Afsluitdijk.
In dit jaar wordt de Zuidwesthoekcompetite uitgebreid met De Valken uit Warns.


In 1947 komt het tot een fusie tussen Quick uit Stavoren en De Valken uit Warns. De nieuwe clubnaam wordt QVC (Quick Valken Combinatie). Er is ondertussen een officiële zaterdagcompetitie ingesteld door de KNVB en de club komt uit in de 4e Klasse KNVB. In deze klasse komt QVC jaren uit. Af en toe worden ze kampioen en promoveren ze naar de 3e Klasse.

In 1987 verhuist QVC naar een nieuw complex. Sportpark de Ribbe is gevestigd in een buitenwijk van Stavoren. In 1998 komt de club voor het eerst in haar bestaan uit in de 2e Klasse. Hetzelfde seizoen degraderen ze weer.

In 2004 lukt het weer om de 2e Klasse te bereiken. Deze keer houden ze het langer vol. Na drie seizoenen zakt de club weer af naar de 3e Klasse. In het seizoen 2017/2018 speelt ze nog steeds in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt laatste.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetite te promoveren.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.QVC is een club die van het vieren van jubilea houdt. In 1971 viert ze haar 25-jarig bestaan. In 1979 haar 50-jarig bestaan en straks in 2016 haar 100-jarig bestaan.
Dat die jubilea elkaar zo snel opvolgen heeft te maken met het feit dat de oprichtingsdatum lange tijd onbekend is geweest.

QVC is de oudste zaterdagmiddagvereniging van Friesland.
Bekende voetballers:

- Age Hains Boersma
- Berend Draaier
- Rintje de Jong
- Andries Kuperus
- Auke Reuvers
- Kees Salverda

dinsdag 13 december 2011

De vijfde club van Friesland

De voetbalvereniging Quick wordt op 26 november 1910 opgericht door Piet van der Baan, Herman van der Horst en Sjoerd Jaasma. Zij mogen niet voetballen bij LSC, omdat ze niet uit de "betere milieus" komen. Quick is een club voor de arbeiders en het gewone volk. In de eerste twee jaren worden er alleen maar vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. In 1911 sluit Brunio zich aan bij Quick. In 1912 schrijft de club zich in bij de FVB. Ze komen uit in de 2e Klasse.
Tegelijkertijd wijzigen ze de naam in Rood-Blauw. De club wordt gelijk kampioen en promoveert naar de 1e Klasse. In 1914 wijzigt de club de naam opnieuw in VV Sneek.
In 1918 wordt ook Sparta ingelijfd.

In 1921 treedt Sneek toe tot de 3e Klasse NVB. In 1922 worden ze kampioen en promoveren naar de 2e Klasse. In 1922 wordt de club weer groter, omdat ook Voorwaarts fuseert met Sneek. In de jaren 1925, 1926 en 1928 wordt Sneek in deze Klasse kampioen maar de promotiewedstrijden worden verloren. In 1932 wordt Sneek weer kampioen. Nu lukt het eindelijk en promoveert Sneek naar de hoogste Klasse van het amateurvoetbal.

Van 1932 tot 1955 speelt Sneek op het hoogste niveau. Op het moment dat de KNVB in het seizoen 1955/1956 het semi-beroepsvoetbal invoert speelt Sneek voor het eerst sinds jaren in de 2e Klasse.

Ook Sneek moet de keuze maken: amateurs blijven of toetreden tot de professionals. De ledenvergadering kiest voor het eerste en dus speelt Sneek op het hoogste amateurniveau.

De meest succesvolle jaren van Sneek zijn eind jaren zestig. In het seizoen 1966/1967 wordt Sneek kampioen in de 1e Klasse C, maar komt het in de strijd om het algemene landskampioenschap net iets te kort tegen AFC uit Amsterdam. Drie seizoenen later in 1970 wordt Sneek opnieuw kampioen in de 1e Klasse C. Ditmaal wordt Sneek ook algemeen landskampioen! Het wint beide wedstrijden tegen SHO uit oud-Beijerland. Het hoogtepunt uit de rijke clubhistorie.
Het seizoen erop strijdt Sneek weer mee om de hoogste positie.


In het seizoen 1974/1975 stelt de KNVB de Hoofdklassen in. Sneek is er vanaf het eerste seizoen bij, nu onder de naam Hubert Sneek. Machinefabriek Hubert is tot en met het seizoen 1989/1990 hoofd- en shirtsponsor. Door de vele succesvolle jaren in de top van het amateurvoetbal geniet 'Hubert Sneek' nog altijd landelijke bekendheid. Tot 1986 speelt Hubert Sneek in de Hoofklasse B. In dat jaar degradeert de club naar de 1e Klasse C. Pas in 1991 keert Sneek/Hovis in de Hoofdklasse B terug. In 1994 degradeert de club weer naar de 1e Klasse C. In 1996 promoveert Sneek/BP naar de Hoofdklasse C.

Dat de club van 1990 tot 1995 Sneek/Hovis heet en van 1995 tot 2000 Sneek/BP is bijna iedereen weer vergeten.
In 2000 verdwijnt de naam van de sponsor weer en heet de club gewoon VV Sneek.


WZS
Op 15 december 1932 wordt de Rooms-Katholieke voetbalvereninging WZS opgericht. Veel leden van Sneek vertrekken naar deze club. Wit Zwart Sneek, de naam zegt alles over de clubkleuren. De keus voor witte shirts en zwarte broeken komt voort uit praktische redenen. De meeste rooms-katholieke spelers zijn in 1932 afkomstig van Sneek. Na de overstap naar WZS kunnen dezelfde tenues worden gebruikt. Omdat WZS midden in het seizoen wordt opgericht, krijgen de spelers zelfs toestemming om tot juni 1933 voor twee clubs uit te komen, zodat Sneek niet in de problemen zal komen. Het wit en zwart wordt later op diverse manieren gebruikt, waarbij ook de kleur geel wordt gebruikt. De bekendste WZS-shirts zijn die met een zwarte verticale baan in het midden en de 'zebrashirts'. Ongeveer 35 jaar na de oprichting wordt besloten om van WZS een open vereniging te maken. Iedereen mag nu lid worden van de club.

Rond de eeuwwisseling weten de bestuurders van WZS en Sneek dat samenwerking noodzakelijk is om een bloeiende toekomst te garanderen. Gevoelsmatig is het belangrijk dat WZS als gezonde, zelfstandige vereniging in december 2007 haar 75ste verjaardag viert.


In juli 2008 fuseren Sneek en WZS. De naam wordt nu Sneek Wit Zwart. In 2010 wordt de Topklasse opgericht. Sneek Wit Zwart blijft een Hoofdklasser. Sneek Wit Zwart weet zich op het nippertje te handhaven in de Hoofdklasse. Dit gaat wel ten koste van de andere Friese club: FVC.

Met ingang van het seizoen 2011/2012 wordt er een meerjarig sponsorcontract aangegaan met BOSO Sneek. De clubnaam wordt gedurende de loop van het contract gewijzigd in vv SWZ Boso Sneek. Nog datzelfde seizoen wordt de club kampioen.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de Topklasse KNVB zondag. Na een seizoen degradeert de club naar de Hoofdklasse.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de Hoofdklasse zondag. Na een seizoen is de club weer terug op het hoogste niveau.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de Topklasse KNVB zondag. De club degradeert.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de Hoofdklasse KNVB zondag.


Dit seizoen vinden er gesprekken plaats met ONS Sneek om het voetbal in Sneek op een hoger plan te brengen. Tot nu toe is er alleen sprake van samenwerking.


Op 13 juni 2018 is SVO Sneek (Samenwerkende Vrouwenorganisatie Sneek) opgericht.

De vrouwenafdeling van SWZ Sneek en ONS Sneek zijn een samenwerking aangegaan. Dit is de eerste stap naar de ambitie om in Sneek en omgeving een volwaardige vrouwenvoetbalopleiding aan te kunnen bieden waar voldoende ruimte is voor ambitie en plezier.
Waar veel verenigingen kampen met weinig vrouwen en meisjes, is de doelstelling om zodanig te groeien - vanuit eigen kracht - naar een afdeling waar er een gezonde balans ontstaat tussen prestatie- en breedtesport.

Na een seizoen wordt de samenwerking gestopt. SVO Sneek is opgezet om het vrouwen- en meisjesvoetbal in de regio een impuls te geven. Beide verenigingen spreken af dat ze zullen samenwerken op het gebied van het leveren van speelsters en staf, vrijwilligers en organisatorische zaken zoals administratie en financiën. In het afgelopen seizoen is gebleken dat dit onvoldoende is gebeurd. In de praktijk levert SWZ Boso Sneek voor het merendeel van deze taken de mensen en organisatie.
In de praktijk betekent dit dat vrouwen en meisjes die dit seizoen uitkomen in een SVO-team na de zomer gewoon weer spelen voor hun eigen vereniging.In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de Hoofdklasse KNVB zondag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zondag.
Clublied Sneek "Je ziet ze weer verschijnen, daar op het groene gras. Dat zijn alleen de Sneeker lui, die zo'n kostuumpje past. Zij hebben slechts één leuze en dat is kampioen En als het dan dit jaar niet lukt, dan zullen we het over doen. REFREIN (2x) Zwarte broek en witte trui, dat zijn de Sneeker lui. Ho..la..hi..a..ho..la..la, Ho..la..hi..a..ho..la..la..la....." Bekende voetballers: - Anno Abma - Gert Abma - Johan Abma - Joop Abma - Charles de Bock - Age Hains Boersma - Elt Hazelof - Sandor van der Heide - Herman Hofstra - Piet Jasper - Robin Huisman de Jong - Harry Koenen - Henny Röfekamp - André Roosenburg - Jaap Schuurmans - Mandy Shi Shut Hau - Sherida Spitse - Jerrel Wolfgang Meer lezen:
Doevendans, Henk. Zwarte broek en witte trui... Volksclub door de eeuw heen. (Sneek Wit Zwart, 2010)

maandag 28 november 2011

De vierde club van Friesland

Op 15 juni 1905 richten Koos Overdijk, Bartele en Uilke de Boer, André Piersma en Sietze Jeelof een voetbalvereniging op. Als naam wordt “Snel” gekozen.


In 1908 schrijft Snel zich in voor de FVB. De club wordt ingeschreven maar moet wel de naam veranderen. Er blijkt al een vereniging met dezelfde naam te zijn. Er wordt gekozen voor de naam “Voorwaarts”. Voorwaarts begint in de 2e Klasse van de FVB. In het seizoen 1910/1911 wordt Voorwaarts kampioen van de 2e Klasse en volgt promotie naar de 1e Klasse. In deze Klasse wordt Voorwaarts weer kampioen en volgt er promotie naar de 3e Klasse van de NVB. Opnieuw zijn er problemen met de naam. In de NVB speelt al een club met de naam Voorwaarts. Nu wordt gekozen voor de Leeuwardensche Voetbal Vereniging “Friesland”.

Het optreden in de NVB is van korte duur door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Er worden zoveel spelers opgeroepen voor het leger dat er geen goed elftal meer op de been gebracht kan worden. LVV Friesland trekt zich terug uit de NVB en gaat weer in de FVB spelen.

In 1920 besluiten de clubs Friesland en LVC tot een fusie. Friesland heeft een beperkt aantal spelers, maar wel een veld; LVC heeft veel goede voetballers, maar geen veld. Een combinatie ligt voor de hand en pakt, zo zal later blijken, ook sportief goed uit. De clubnaam Friesland blijft gehandhaafd. Het “nieuwe” team wordt in haar eerste competitie glansrijk kampioen van de 2e Klasse NVB. Het lukt de ploeg nog niet om te promoveren naar de 1e Klasse. Dat lukt de competitie daarop wel. Liefst 15 seizoenen zal Friesland in de 1e Klasse, toen de hoogste klasse in het amateurvoetbal, spelen.

De jaren daarna speelt Friesland wisselend in de 2e, 1e en 3e Klasse van het amateurvoetbal. In 1975/76 begint de successtory. De ploeg wordt kampioen van de 2e Klasse. Het jaar daarop van de 1e Klasse. Maar men daalt net zo snel van de Hoofdklasse weer terug naar de 2e Klasse. Vervolgens daalt men af naar de 4e Klasse. In het seizoen 2010/2011 promoveert LVV Friesland weer naar de 3e Klasse Zondag.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen wordt de club kampioen.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 2e Klasse zondag en de 5e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen degradeert de zondagtak, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 3e Klasse KNVB zondag en de 5e Klasse KNVB zaterdag. De zaterdagtak wordt opgeheven.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. Het lukt de club niet om via de nacompetie te promoveren.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.


ClubhistorieClublied LVV Friesland

Wij zijn de Friesland mannen
Wij zijn blauw-geel in merg en bloed
Wij stalen onze spieren
Dat doet ons lichaam goed
We rennen langs de velden
Die bal steeds in het vizier
Belagen zo de keeper doch steeds en fier
Laat fier die vlag dan wapperen
Want die mooie Friesland faam
Daar willen wij voor staan
Wij houden haar in ere
Zolang ons hart nog slaat
We blijven voor onze LVV Friesland ten aller tijd paraat
We streven steeds naar hoger
Onze leus is bovenaan
We zullen allen streven voor het oude Friesland faam
...Bekende voetballers

- Kees Greben
- Boudy van der Heide
- W. Kaspersma
- Frans Kingma
- Rienk Onsman
- Henk Pieters
- Lody Roembiak
- L. Scheepstra
- Klaas Stoffels
- Dicky Veltman
- Sietze Visser
- Oscar Zijlstra
- Bart van ZuylenMeer lezen:

Stegenga, Willem en Rienk Onsman. Een eeuw doelgericht. LVV Friesland 1905-2005. De geschiedenis van de Leeuwarder Voetbal Vereniging Friesland. (Leeuwarden, 2005)

dinsdag 22 november 2011

Intermezzo - Het materiaal

Zonder materiaal geen sport. Dat geldt voor alle sporten dus ook voor voetbal.

De eerste advertenties voor voetbalartikelen verschijnen in 1895 in de Leeuwarder Courant. Een van de eerste handelaren is W.J. Hofstra in Leeuwarden. Na een paar jaar verdwijnt hij uit beeld.


Advertenties van Hofstra

Zoals je ziet niet meer dan een droge opsomming van artikelen. Opvallend is in 1895 de vermelding van voetbalmutsen en -baretten. Ook is de scheenbeschermer al in beeld. Een attribuut dat later weer op de achtergrond verdwijnt en nu niet meer weg te denken is in het voetbal.

Een andere aanbieder in Leeuwarden is Titus Postma. In zijn advertenties worden later ook plaatjes opgenomen, zodat je een beeld krijgt van de voetbalschoen zoals die er begin 20e eeuw uitziet.

Advertenties van Postma

In het begin van de 20e eeuw is er nog even een aanbieder op de voetbalmarkt: A. Bukers.
Advertenties van Bukers


In het begin zie je nog veel Engelse termen terug in de advertenties. Later worden deze vervangen door Nederlandse begrippen.

zondag 20 november 2011

De derde club van Friesland


De derde club van Friesland die nog bestaat is in Bolsward opgericht.
Op 7 april 1905 wordt Achilles opgericht door enkele HBS-leerlingen. De clubkleuren zijn geel-zwart. In 1910 begint men te voetballen binnen de FVB. Aanvankelijk onder de naam Achilles. Om verwarring te voorkomen met gelijknamige verenigingen uit Assen en Heerenveen wordt altijd Bolsward toegevoegd. In 1911 wordt de naam op verzoek van de FVB gewijzigd in FCA (Football Club Achilles). De clubkleuren worden nu rood-wit.

In november 1911 wordt Bolsward opgericht. Deze vereniging bestaat maar tot oktober 1913. In 1912 is er ook nog een voetbalclub met de naam FC Athene. Op 7 april 1918 wordt BVC (Bolswarder Voetbal Club) opgericht. Deze club verandert in januari 1922 van naam in Bolsward.
De naam Bolsward kan niet eerder gebruikt worden, omdat er van oktober 1918 tot juli 1921 nog een club is die de naam Bolsward draagt.

Op 19 maart 1924 besluiten FCA en Bolsward samen te gaan. De nieuwe naam van de club wordt CAB (Combinatie Achilles Bolsward).

CAB profileert zich sindsdien als een algemene en neutrale voetbalvereniging waarin plaats is voor iedereen ongeacht rang, stand of geloof.
In het seizoen 2012/2013 komt CAB uit in de 5e Klasse KNVB zondag.

In 2013 fuseert de club met Bolswardia. Hiemee is een roemrijke club verdwenen.


Clublied CAB

Gaan we zondag naar het voetbalveld
Te zien naar C.A.B., gelukkig en tevree
Dat wij weer eens genieten mogen van jouw mooie spel
Dit sleept zo ons allen mee.
Hoog daarom jouw kleuren
Verliezen we dan niet treuren
Bij ééndrachtig door te zetten
Bereiken we vast ons doel.
Dag in, dag uit, week in, week uit
Drie letters voor ons ook, de C de A en de B
Onze jongens geven zich geheel hiervoor in prachtige strijd
Wij allen leven mee Door liefde, vriendschap, willen
Laten zij netten trillen
Door zich zo te geven worden zij vast kampioen.


Refrein:
C.A.B., is de club waar wij van houden
C.A.B. die naam blijft ons steeds bij;
Rood en wit, aan je toekomst zullen we bouwen
In voor- en tegenspeod staan we aan jouw zij.
Rooie witte, rooie witte, hup rood wit!Bekende voetballers

- Pelé van AnholtOp 23 september 1947 wordt de christelijke voetbalvereniging Bolswardia opgericht. De club wordt ingedeeld in de 2e Klasse FVB. In 1951 wordt het eerste kampioenschap gevierd. De club promoveert naar de 1e Klasse FVB. Tot 1963 voetbalt Bolswardia in deze klasse. Dan volgt promotie naar de 4e Klasse KNVB. In 1968 wordt de club weer kampioen en er volgt promotie naar de 3e Klasse KNVB. Dertien jaren voetbalt Bolswardia in deze klasse voordat de club degradeert naar de 4e Klasse. In 1987 wordt de weg omgoog weer ingeslagen, maar in 1991 volgt weer degradatie. In 1994 keert de club terug in de 3e Klasse KNVB. Jarenlang speelt de club in de 3e Klasse KNVB met af en toe een uitschieter naar de 2e Klasse.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.

In 2013 fuseert de club met CAB.Op 23 april 2004 wordt JV Bolsward opgericht. De zaterdagclub Bolswardia en de zondagclub CAB hebben besloten om hun jeugdafdelingen samen te voegen. Beide verenigingen hopen hiermee de jeugd vast te houden voor de doorstroming naar de seniorenelftallen.

Ook de meisjeselftallen spelen onder de naam JV Bolsward.Op 1 juni 2006 is DV Bolsward opgericht. CAB en Bolswardia kunnen geen van beide nog een vrouwenelftal op de been krijgen. Het voorbeeld van JV Bolsward wordt gevolgd. Hiermee is het vrouwenvoetbal in Bolsward gered.


In het seizoen 2013/2014 komt SC Bolward uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag en de 5e Klasse KNVB zondag. De zondagtak promoveert, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomen in de 3e Klasse KNVB zaterdag en de 4e Klasse KNVB zondag.

__

Op 29 juni 2015 sluit RES zich ook aan bij SC Bolsward. Vanaf nu is er nog maar 1 voetbalclub in Bolsward.

Op 1 juli 1936 wordt RES (Rjucht En Sljucht) opgericht. Het is een Rooms-Katholieke club die tot 1940 speelt in de RKUVB tegen clubs als MKV, WZS, Robur, Blauwhuis, DIO, Bakhuizen en Friso.
In 1940 treedt RES toe tot de FVB. In 1943 wordt de club kampioen van de 1e Klasse FVB. Het gaat voortvarend. RES klimt op naar de 3e Klasse KNVB. In 1948 jaar later degradeert de club uit de 3e Klasse KNVB. In 1955 keert de club terug in de 3e Klasse KNVB. Het verblijf duurt nu 21 jaar. In 1976 degradeert RES naar de 4e Klasse. Na twee jaar keert de club weer terug naar de 3e Klasse. In 1985 wordt het voorlopige hoogtepunt bereikt. De club wordt kampioen en promoveert naar de 2e Klasse KNVB. Het verblijf duurt slechts een seizoen. De rest van de 20e eeuw speelt de club in de 3e Klasse. Daarna volgen kampioenschappen en degradaties elkaar op. De laatste jaren speelt RES in de 5e Klasse. In 2012 wordt de club kampioen.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen degradeert de club.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag.
Op 29 juni 2015 fuseert RES met SC Bolsward.

ClubhistorieClublied

Oud
R.E.S., R.E.S. met je kleuren van blauw en wit
Wij zullen vechten en strijden voor jou
We blijven sportief en de club altijd trouw.
En al staan we een keer onderaan
Daar trekken wij ons niks van aan
wij slaan niet aan 't zeuren
en houden de kop op
want eenmaal staat R.E.S. bovenaan.

Blauwe, witte, blauwe, witte .........


Nieuw
Refrein:
R.E.S.
Die club gaat nooit verloren.
R.E.S.
Die club blijft steeds bestaan.
Want de blauw en witte kleuren
staan bij ons steeds bovenaan.
En mochten wij een keer verliezen.
daar trekken wij ons niks van aan.
Want in voor- en tegenspoed
blijven wij er achter staan.
R.E.S.
We gaan er tegenaan
R.E.S.
De club blijft steeds bestaan.


Waar vind je nog een voetbalclub
Waar vriendschap nummer één staat
Waar jong en oud nog welkom is
Of ’t om rijk of arm gaat.
Dat vindt je nog bij R.E.S.
De basis van ’t succes
Dat zijn de rijpe vruchten
Van de oprichters van R.E.S.

Refrein

Want op het veld en langs de lijn
Is steeds wat te beleven
Bij R.E.S. staat de sportiviteit
Hoog in de vlag geschreven
Daarom staan wij voor R.E.S.
Voor altijd op de bres
Als wij ons best maar blijven doen
Wordt de club weer kampioen.

Refrein


Bekende voetballers

Loes Geurts
Peter Terbraak


Andere clubs in Bolsward

DOTO (RK)


___

In 2015 degradeert de zaterdagtak van SC Bolsward, zodat ze in het seizoen 2015/2016 uitkomen in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 4e Klasse KNVB zondag. De zondagtak promoveert via de nacompetitie.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 3e Klasse KNVB zondag. Het lukt de zaterdag- en zondagtak niet om te promoveren via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 3e Klasse KNVB zondag. De zondagtak handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 3e Klasse KNVB zondag.


zondag 9 oktober 2011

Friese voorouders - Ernest Faber

Ernest Anthonius Jacobus Faber is geboren op 27 augustus 1971 in Geldrop. Hoewel ik van zijn voorouders (nog) niet heb kunnen achterhalen of ze werkelijk uit Friesland komen, ga ik er gezien zijn achternaam wel vanuit dat dat het geval is. De achternaam komt in heel Friesland voor.


Ernest groeit op in de Strijp, onder de rook van PSV. Hij begint op 5-jarige leeftijd te voetballen bij DBS in Eindhoven. Als hij 13 jaar is gaat hij naar de jeugdopleiding van PSV. In het begin is hij nog rechtsbuiten, maar onder jeugdtrainer Huub Stevens groeit hij uit tot een meedogenloze voorstopper. Om het vak te leren verhuurt PSV hem geregeld. Op 19-jarige leeftijd debuteert hij voor NEC in het betaalde voetbal. Het seizoen erop wordt hij verhuurd aan Sparta, waarna hij in 1992 de hoofdmacht van PSV haalt. In het seizoen 1993-1994 wordt hij verhuurd aan FC Groningen, waarna hij in 1994 weer terugkeert naar PSV.

Zijn positie op het veld is voorstopper, maar in geval van nood kan hij ook als rechts- of linksback gebruikt worden.

Faber tobt zijn gehele carrière met diverse blessures. Alle ellende begint in 1996 als hij bij een kopduel met John van Loen zijn enkelbanden scheurt. Vanaf dat moment is hij tientallen keren geopereerd aan knieën, enkels en achillespees. Ernest ondergaat in zijn loopbaan dertien operaties. Na de blessures begint hij altijd te snel. Zijn opvoeding heeft hem geleerd om niet te zeuren en door te gaan. Hierdoor vergeet hij om naar zijn lichaam te luisteren. Als hij wel fit is staat hij vrijwel altijd zijn mannetje.

Hij haalt in zijn carrière éénmaal Oranje. Op 24 februari 1998 mag hij onder bondscoach Guus Hiddink na 58 minuten invallen voor Winston Bogarde tijdens de vriendschappelijke interland tegen Mexico. In deze korte tijd veroorzaakt hij een strafschop. Hij speelt niet zijn beste wedstrijd. Hij komt net terug van een blessure en is nog lang niet wedstrijdfit. Na deze interland is hij weer geblesseerd.

In 2004 zet de toen 32-jarige Faber noodgedwongen een punt achter zijn voetballoopbaan.

Hij keert terug als jeugdtrainer bij PSV en hoopt in 2009 hoofd jeugdopleidingen te worden. PSV kiest echter voor een ander en Ernest vertrekt naar FC Eindhoven. Vanaf januari 2011 combineert hij deze functie met de functie van assistent-bondscoach van Oranje. In 2012 wordt hij na het ontslag van Fred Rutten als coach bij PSV assistent-coach van deze club.
Na het teleurstellend verlopen EK 2012 in Polen en Oekraïne neemt Faber afscheid als assistent-bondscoach. Zijn contract is gekoppeld aan dat van de vertrekkende bondscoach Van Marwijk. Hij gaat zich nu richten op de functie van assistent-coach bij PSV.Statistisch overzicht

Loopbaan als speler

Seizoen Club
1990-1991 NEC
1991-1992 Sparta
1992-1993 PSV
1993-1994 FC Groningen
1994-1995 PSV
1995-1996 PSV
1996-1997 PSV
1997-1998 PSV
1998-1999 PSV
1999-2000 PSV
2000-2001 PSV
2001-2002 PSV
2002-2003 PSV
2003-2004 PSV

Club als international: PSV

Nummer Datum Interland Uitslag Goals
1 24-02-1998 Nederland - Mexico 3-2 -

Statistieken FC Groningen

Statistieken PSV
Meer lezen:

Nieuwenhof, Frans van den. Voor rood-wit gezongen. De rijke historie aan de Frederiklaan. (PSV, 2002)dinsdag 13 september 2011

Intermezzo - Oene Friezema

"Nou wij, boys" van Ton van Beers en Ad van Emmenes gaat over een juniorenelftal van Quick dat door inzet en eindeloze oefening de hoogste toppen van het vaderlandse voetbal bereikt.

Het gaat niet goed met de voetbalvereniging Quick. Volgens Dr. Verheg, een oud-international en jeugdleider, komt dat omdat de club 'ouderwets voetbal' speelt. Hij wil dat ze het nieuwe stopper-spil-systeem gaan spelen. Hoewel de voorzitter hier niet in gelooft mag Dr. Verheg mag met één elftal zijn gelijk gaan bewijzen.
Hij kiest voor het Juniores II elftal. Het elftal waar ook zijn zoon in speelt.

Natuurlijk wordt Juniores II kampioen en na de vakantie worden ze bevorderd tot Juniores I. Ze trainen nu hard op het wondermiddel "de switch", waar ze veel succes mee oogsten. In Parijs doen ze mee aan een jeugdvoetbaltoernooi en behalen zowaar de tweede plaats.

Als het met het eerste elftal van Quick nog steeds bergafwaarts blijft gaan, treedt de voorzitter af en wordt Juniores I het 1e elftal. Dat is de redding van de club.

Als ook Oranje, door het spelen van ouderwets voetbal in de problemen raakt, wordt bijna heel Quick nu het Nederlands elftal, met uitzondering van 1 speler (Tim Manders), de beroemde Fries Oene Friezema, die zich tussen de Quick spelers zal voegen.

In de Hel van Deurne, tegen de Rode Duivels, wordt het gelijk van het moderne voetbal bewezen. Niemand begrijpt er meer iets van: Geen W-formatie, geen M-verdediging, geen magisch vierkant, maar S.S.S.S.S. (Super-Switch Stopper-Spil-Systeem)?
Na een achterstand van 3-0, roept heel het stadion: NOU WIJ BOYS! NOU WIJ BOYS! En door het spelen van het moderne systeem wint Oranje met 3-4.

Alles wijst erop dat Oene Friezema niemand minder dan Abe Lenstra is.

vrijdag 2 september 2011

Intermezzo - Leo Leenders

De broers Jan en Leo Leenders wonen in het dorp Tjongerdam en zijn daar lid van de plaatselijke voetbalclub Victoria. Voor Leo Leenders is het voetballen een hartstocht en doelpunten maken een ideaal. Hij is de held van de club: de "crack van Victoria". Door hem wordt bijna elke wedstrijd gewonnen. Het is een lange weg van schoolclub tot landenploeg. De trainer Sjef Dijckmeester is dan ook verschrikkelijk trots als Leo door de Keuze-Commissie wordt uitgenodigd voor een wedstrijd met het Bondselftal tegen Wolverhampton Wanderers.

Maar er zijn tijden dat de Keuze-Commissie het jonge voetbaltalent achteloos aan de kant laat staan, maar Leo Leenders blijft onbewogen onder het geraas van vele stormen. Hij voetbalt rustig door en zijn fenomenale spel zal hem in het Nederlands Elftal brengen.

Het is overduidelijk dat Leo Leenders Abe Lenstra is. Er is een tijd geweest, dat de Keuze-Commissie van het Nederlands Elftal hem niet wilde opstellen in het Nederlands elftal. De hele Nederlandse voetbalwereld staat er door op zijn kop. Maar de crack zelf blijft onbewogen. Hij voetbalt rustig door en zijn briljante spel, dat honderdduizenden voetballiefhebbers in verrukking brengt, bezorgt hem tenslotte toch een vaste plaats in onze landenploeg. De voetbalcarrière komt dus overeen, de rest is verzonnen.
Tjongerdam is een verwijzing naar Heerenveen. Victoria is een van de oudste, niet meer bestaande, voetbalclubs van Heerenveen geweest.

Intermezzo - Grote Pier in Oranje

Grote Pier in Oranje? Jawel, de grootste Fries aller tijden heeft in het Nederlands elftal gespeeld. In de beroemde televisieserie Floris speelt Hans Boskamp de rol van Lange Pier, in Friesland beter bekend als Grote Pier. Hij speelt deze rol in drie afleveringen.

In de serie zijn de Bourgondiërs helden en hun vijanden (de hertog van Gelre en Lange Pier) schurken en veroveraars, terwijl zij juist vechten voor hun eigen vrijheid tegen de Bourgondische veroveraars.

Lange Pier is een enorme man met een grote zwarte baard. Iedereen die zijn naam hoort, gaat er meteen in paniek vandoor. Hij is de aanvoerder van een groep rovers en plunderaars, en zijn hulp wordt vaak ingeroepen door Maarten van Rossem, de aanvoerder van het huurlingenleger dat Karel van Gelre steunt. Overal waar hij heengaat, heeft hij een rol papier bij zich waarop zijn titels staan. Als iemand vraagt wie hij is, laat hij een van zijn mannen de rol voorlezen. Op de rol staan onder andere de volgende titels: Graaf van Sloten, Hertog van Sneek, Koning van Friesland, Admiraal van de Zuiderzee. Behalve groot, sterk en luidruchtig is Lange Pier ook bijzonder bijgelovig. Om zijn nek draagt hij een konijnenpootje, wat volgens bijgeloof geluk brengt.


Voetbal. Interland Nederland-Zwitserland (uitslag 1-2).Staand: Jan van Schijndel…
22-03-1953 Nederland - Zwitserland
Staand v.l.n.r.: Jan van Schijndel, Frans Tebak, Jan Klaassens, Wim Landman, Hans Boskamp
Knielend v.l.n.r.: Wim Hendriks, Louis van den Bogert, Piet van der Kuil, Abe Lenstra, Mick Clavan, Cor Luiten
Fotograaf onbekend
Hans Boskamp is geboren op 7 mei 1932 in Rotterdam als Johan Hendricus Gerardus Hoelscher. Als hij tien is verhuist het gezin naar Amsterdam en wordt Hans lid van Ajax onder de naam Boskamp. Boskamp is de toneelnaam van zijn vader Johan Boskamp.

Hans is als voetballer een creatieve jongen. Hij is van oorsprong linksbuiten, maar in het eerste elftal van Ajax zet Jack Reynolds hem linksback.
In 1954 kiest hij voor het betaalde voetbal bij de "wilde" profclub BVC Amsterdam.
In 1958 fuseert de club met DWS in DWS/A. Hij blijft tot 1962 voetballen bij deze club.


In 1957 wordt even gevreesd voor zijn leven als hij tijdens DWS/A-MVV in botsing komt met Jo Toennaer. Een oogkas is verbrijzeld en botsplinters zitten tot op enkele millimeters van zijn hersenen. Drie maanden later voetbalt Boskamp weer.
Hij beweert recordreserve te zijn van het Nederlands Elftal. In 1960 in Praag organiseert hij zelfs een jubileumfeest vanwege zijn 50e reservebeurt. In werkelijkheid is hij vier keer uitgekomen voor Oranje en zit hij zeven keer op de bank: drie maal in 1954, twee maal in 1956 en twee maal in 1960.


In 2008 ligt Boskamp maanden in het ziekenhuis en wordt er voor zijn leven gevreesd. Hij heeft problemen met zijn nieren, last van uitdrogingsverschijnselen en loopt bovendien een streptokokkenbesmetting op. Hij herstelt helemaal. Op 14 maart 2011 wordt hij met een herseninfarct in een ziekenhuis in Dordrecht opgenomen. Boskamp is overleden op 22 maart 2011 op 78-jarige leeftijdStatistisch overzicht

Loopbaan als speler

Seizoen Club
1949-1950 Ajax
1950-1951 Ajax
1951-1952 Ajax
1952-1953 Ajax
1953-1954 Ajax
1954-1955 BVC Amsterdam
1955-1956 BVC Amsterdam
1956-1957 BVC Amsterdam
1957-1958 BVC Amsterdam
1958-1959 DWS/A
1959-1960 DWS/A
1960-1961 DWS/A
1961-1962 DWS/A

Club als international: Ajax

Nummer Datum Interland Uitslag Goals
1 21-09-1952 Denemarken - Nederland 3-2 -
2 07-03-1953 Nederland - Denemarken 1-2 -
3 22-03-1953 Nederland - Zwitserland 1-2 -
4 30-05-1954 Zwitserland - Nederland 3-1 -

Semi-interlands

NummerDatum InterlandUitslagGoals
113-06-1956Noord-Nederland - Noord-Duitsland4-2-

vrijdag 26 augustus 2011

Friese voorouders - Rieks de Haas

Theodoricus de Haas is geboren op 2 september 1902 in Groningen als zoon van Derk de Haas en Alberdina Knapper. Zijn overgrootvader Sijbolt de Haas is geboren in Leeuwarden.
Theo 'Rieks' de Haas is 16 jaar als hij in 1918 zijn debuut maakt in het eerste elftal van Be Quick. Rieks is een enthousiaste en doortastende links- of rechtsbinnen. Hij heeft een neusje voor de goal. In 1925 kent zijn scoringsdrift geen grenzen. In 25 wedstrijden scoort hij 56 keer.

Rieks maakt ook deel uit van het elftal van Be Quick dat in 1920 landskampioen wordt. Vanaf dat jaar valt het oog van de Nederlands Elftal Commissie ook op spelers uit het noorden.

In 1921 wordt Rieks voor het eerst opgeroepen voor het Zwaluwenelftal. Het zal tot 25 november 1923 duren voordat hij zijn debuut maakt in het Nederlands elftal. De wedstrijd in Amsterdam tegen Zwitserland wordt met 4-1 gewonnen.
In het Nederlands elftal moet hij steeds met zijn ploeggenoot Appie Groen strijden om een plaats binnen het elftal. De volgende twee duels op 23 maart 1924 tegen België (1-1) en op 21 april 1924 tegen Duitsland (0-1 verlies) staat hij reserve.

Zijn tweede interland speelt hij op 15 maart 1925 in Antwerpen tegen België. De wedstrijd wordt met 0-1 gewonnen door een doelpunt van Charles van Baar van Slangenburgh. Vanwege zijn hoge scoringsdrift bij Be Quick staat hij in de spits. Hij speelt niet zijn beste wedstrijd. Toch staat hij ook bij de volgende interland in Amsterdam op 29 maart 1925 tegen Duitsland weer in de spits. In deze wedstrijd scoort hij zijn eerste en enige interlanddoelpunt. De wedstrijd wordt met 2-1 gewonnen.Zijn vierde en laatste interland speelt Rieks op 14 maart 1926 in Antwerpen tegen België. De wedstrijd eindigt weer in een gelijkspel (1-1).

Aan het begin van het nieuwe seizoen raakt hij geblesseerd aan zijn knie en speelt hij lange tijd niet voor Be Quick.
Vanaf het seizoen 1929/1930 voetbalt hij bij Forward. Hier blijft hij tot 1934 voetballen. Daarna keert hij weer terug naar Be Quick. Hier blijft hij in totaal 10 jaar spelen in de lagere elftallen.

Rieks de Haas krijgt sympathieke gevoelens voor het nationaalsocialisme. Begin jaren dertig sluit hij zich aan bij de NSB. Tijdens de Tweede Wereldoorlog geeft hij de Groningse verzetsheld Helmig aan bij de SD. Tegen De Haas wordt op 22 december 1945 de doodstraf geëist. Hij krijgt uiteindelijk twaalf jaar gevangenisstraf.
Rieks is overleden op 6 januari 1976, 73 jaar oud.Statistisch overzicht

Loopbaan als speler

Seizoen Club
1918-1919 Be Quick
1919-1920 Be Quick
1920-1921 Be Quick
1921-1922 Be Quick
1922-1923 Be Quick
1923-1924 Be Quick
1924-1925 Be Quick
1925-1926 Be Quick
1929-1930 Forward
1930-1931 Forward
1931-1932 Forward
1932-1933 Forward
1933-1934 Forward
1934-1935 Be Quick
1935-1936 Be Quick
1936-1937 Be Quick
1937-1938 Be Quick
1938-1939 Be Quick
1939-1940 Be Quick
1940-1941 Be Quick
1941-1942 Be Quick
1942-1943 Be Quick
1943-1944 Be Quick

Club als international: Be Quick

Nummer Datum Interland Uitslag Goals
1 25-11-1923 Nederland - Zwitserland 4-1 -
2 15-03-1925 België - Nederland 0-1 -
3 29-03-1925 Nederland - Duitsland 2-1 1
4 14-03-1926 België - Nederland 1-1 -

Semi-interlands

NummerDatum InterlandUitslagGoals
116-05-1921Noord-Nederland - Noord-Duitsland2-3-
227-08-1922Noord-Nederland - Noord-Duitsland1-6-
302-09-1923Noord-Nederland - Noord-Duitsland1-3-
424-05-1925Noord-Nederland - Noord-Duitsland3-12
509-05-1926Noord-Duitsland - Noord-Nederland3-21
615-05-1927Noord-Nederland - Noord-Duitsland3-3-
215-06-1930Noord-Duitsland - Noord-Nederland5-1-

vrijdag 19 augustus 2011

Friezinnen in de Eredivisie Vrouwen - 2011/2012

De meeste Friezinnen zitten natuurlijk bij SC Heerenveen. Er zijn voor dit seizoen enkele talenten aangetrokken die wellicht in de toekomst nog uitkomen voor het Nederlands vrouwenelftal.

De Friezinnen bij SC Heerenveen zijn:
Mandy Shi Shut Hau, Bernou Hijlkema, Melanie Hooghiemstra, Tessa Jager, Brenda Sijtsma, Sherida Spitse en Maruschka Waldus.

De Friezin bij Telstar is:
Loes Geurts

woensdag 3 augustus 2011

Friezen in het betaalde voetbal - 2011/2012

Het aantal Friezen in het betaalde voetbal van Nederland in het seizoen 2011-2012 is niet noemenswaardig.

In de Eredivisie zijn dit: Pele van Anholt, Geert-Arend Roorda, Doke Schmidt (allen SC Heerenveen) en Jelle ten Rouwelaar (NAC Breda).

In de Jupiler League: Frits Dantuma, Marco van der Heide, Sandor van der Heide, Kevin van der Meulen (allen SC Cambuur), Harmen Kuperus, Johnny de Vries, Harm Zeinstra (allen FC Emmen), Jan Kromkamp, Peter van der Vlag (beiden Go Ahead Eagles) en Jelle Wagenaar (SC Veendam).

donderdag 9 juni 2011

Friese voorouders - John Heitinga

John Gijsbert Alan Heitinga is geboren op 15 november 1983 in Alphen aan den Rijn als zoon van Rob en Monique Heitinga.
Zijn vader is in 1957 geboren in Indonesië, zijn moeder in Nederland. De voorouders van zijn opa en dus van hem komen uit Friesland, die van zijn oma uit Schotland. John is een mix geworden van al die bloedlijnen. Als enige in de familie heeft hij blauwe ogen, maar de rest van zijn gezicht heeft Indische trekjes. Later maakt hij bekend dat zijn opa in Indonesië geadopteerd is door Nederlandse mensen en hun achternaam heeft aangenomen. Vandaar de Friese naam Heitinga. Eigenlijk had hij No Tee moeten heten. Daar gaat dus eigenlijk alweer het verhaal van de Friese voorouders.

Als John vijf jaar is gaat hij voetballen bij ARC uit Alphen aan den Rijn. Hij wordt al op zevenjarige leeftijd gescout door Ajax, omdat zijn moeder hem voor zijn verjaardag een proeftraining cadeau heeft gedaan.
John is een tweebenige verdediger met een grote uitstraling.
Op 26 augustus 2001 maakt hij als rechtsback zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax. De wedstrijd tegen Feyenoord wordt met 1-2 gewonnen. John is dan nog maar 17 jaar. In november 2001 gaat het mis. Hij heeft een scheurtje in zijn buitenmeniscus van zijn rechterknie. Een medische fout zorgt ervoor dat hij in februari 2002 een tweede operatie moet ondergaan aan dezelfde knie. Pas in juli 2002 voelt John zich weer helemaal fit. Op 29 september 2002 valt hij in aan het begin van de tweede helft. Na 43 minuten valt hij uit met een gescheurde kruisband in zijn linkerknie.
In oktober 2003 mag hij eindelijk weer invallen. Langzaamaan ontwikkelt hij zich weer tot een waardevolle verdediger van Ajax.
Zo goed dat hij in februari 2004 wordt geselecteerd voor het Nederlands elftal. Op 18 februari 2004 debuteert John Heitinga op 20-jarige leeftijd als rechtsback tegen de Verenigde Staten. Hij maakt direct een volwassen indruk. Hij is een zekerheid voor bondscoach Advocaat om mee te nemen naar het EK in Portugal.
Na het EK in Portugal gaat het opeens minder goed met Heitinga. Hij raakt in een vormcrisis. Hij raakt zijn zelfvertrouwen kwijt en daarmee zijn plaats in de hoofdmacht van Ajax. Oranje is daarmee ook uit beeld.
Hij raakt zijn plaats in het Nederlands elftal kwijt aan Jan Kromkamp. In het voorjaar van 2006 raakt hij weer in vorm. Hij krijgt ook weer een uitnodiging van bondscoach Van Basten. In de voorbereiding blijkt hij over een grotere vorm te bezitten dan zijn naaste concurrent Kromkamp. John start vanaf de eerste wedstrijd op het WK in Duitsland in de basis.
Langzaam maar zeker gaat hij van de rechtsbackpositie naar de centrale verdeding. Als John niet geblesseerd is, is hij voor elke bondscoach een vaste waarde.John maakt in maart 2008 bekend in de zomer over te stappen van Ajax naar Atlético Madrid, met de transfer is een bedrag van 10 miljoen euro gemoeid.
In september 2009 maakt hij de overstap naar Everton FC, voor een transfersom van een kleine 7 miljoen euro. Hij wil eigenlijk niet vertrekken, maar als hij te horen krijgt dat hij komend seizoen alleen maar op de bank zal zitten en daarmee zijn kansen op het WK in Zuid-Afrika verspeelt, gaat hij toch.
Zoals verwacht speelt hij het WK. In de finale die met 2-1 wordt verloren van Spanje wordt Heitinga van het veld gestuurd na een tweede gele kaart in de verlenging.

In augustus 2011 behaalt Oranje plaats nummer 1 op de FIFA-ranglijst.

Op 2 september 2011 behaalt het Nederlands elftal de grootste overwinning in haar historie. De wedstrijd tegen San marino wordt met 11-0 gewonnen. Heitinga neemt 1 van de treffers voor zijn rekening.

Heitinga wordt in 2012 uitgeroepen tot speler van het jaar van Everton. Hij is een zekerheid voor de defensie tijdens het EK 2012. De eerste twee wedstrijden van het EK speelt John geen gelukkige wedstrijd. De wedstrijden tegen Denemarken (0-1) en Duitsland (1-2) worden verloren. In beide wedstrijden heeft Heitinga een aantal cruciale fouten gemaakt. Voor het derde groepsduel tegen Portugal (2-1 verlies) wordt John niet opgesteld.

Op 22 juni 2012 wordt bekend dat Heitinga open staat voor een overstap naar Ajax of een Duitse club. Hij blijft voorlopig bij Everton. In het seizoen 2012-2013 is hij tot de reservebank veroordeeld. Als hij invalt is dat eerder als verdedigende middenvelder dan als centrale verdediger. Hierdoor verliest hij ook zijn plek in Oranje. Toch wordt hij uitgenodigd voor de oefentrip in juni 2013 naar Azië. Op 7 juni 2013 maakt hij in de tweede helft van de wedstrijd tegen Indonesië zijn rentree. In de wedstrijd tegen China op 11 juni 2013 voetbalt hij weer eens de volle 90 minuten.

In juli 2013 is hij aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen bij Everton. Hij hoopt nog steeds op een overstap naar een andere club. Fenerbahçe heeft interesse. Ook in dit seizoen komt hij niet in aanmerking voor een basisplaats. Hij mag in de winterstop vertrekken. Fiorentina, Napoli en West Ham United hebben inmiddels belangstelling getoond. De keuze zal afhangen van de kans op veel speeltijd. Hij wil nog steeds bij de selectie van het Nederlands elftal komen. Een terugkeer naar Ajax ziet hij nu nog niet zitten.
In december 2013 hebben West Ham United, Norwich City, Fulham, Betis Sevilla en Fiorentina belangstelling om Heitinga met onmiddellijke ingang vast te leggen. In januari 2014 ketst de transfer naar West Ham United af. In dezelfde maand maakt Galatasaray bekend dat zij belangstelling hebben.
Op 31 januari 2014 maakt hij de overstap naar Fulham. Voor Fulham komt hij 14 wedstrijden in actie. Het seizoen eindigt met een degradatie. In een officiële verklaring laat de Londense club weten dat aan de samenwerking met de verdediger een eind komt op 30 juni 2014.
Heitinga heeft geen plek in de WK-selectie afgedwongen. Begin juni 2014 wordt bekend dat Heitinga voor Hertha BSC gaat voetballen. Hij heeft een tweejarig contract getekend. Hij is niet altijd zeker van een basisplaats.
Op 10 juni 2014 laat John Heitinga weten dat hij open staat voor een rentree bij Ajax. Op 25 juni 2015 wordt de overgang bevestigd. Hij heeft voor een jaar getekend, met een optie voor een tweede seizoen.
John Heitinga komt in de eerste maanden sinds zijn terugkeer naar Ajax niet aan spelen toe. Hij hoopt woensdagavond 24 september 2015 in de bekerwedstrijd tegen De Graafschap eindelijk van coach Frank de Boer zijn kans te krijgen in de basisopstelling. Hij begint echter op de reservebank. Tien minuten voor tijd mag hij eindelijk invallen. Hij wordt hartstochtelijk toegezongen door het publiek en scoort de beslissende 2-0. Hij wordt zelfs uitgeroepen tot 'man of the match'.
Ondanks zijn mooie comeback zit hij de daaropvolgende competitiewedstrijd niet bij de selectie. Hij mag plaatsnemen op de tribune.

Op zaterdag 31 oktober 2015 maakt John eindelijk zijn eerste minuten in de Eredivisie. Hij mag een half uur meespelen in de thuiswedstrijd tegen Roda JC.

Op 1 februari 2016 zet John per direct een punt. Zijn comeback bij Ajax verloopt anders dan hij hoopt. Hij komt slechts drie keer in actie als invaller.
Hij blijft voorlopig als trainer verbonden aan de club.


Weetje

Aan het einde van het seizoen 2004/2005 hebben enkele ouders van ARC-pupillen het idee opgevat om een jeugdtoernooi ‘nieuwe stijl’ te gaan opzetten ten behoeve van de D-, E- en de F-pupillen.
Doelstelling: Het ARC pupillentoernooi hét spraakmakende toernooi van de regio voor de jeugd maken. Dit dient te worden bereikt door een professionele aanpak en een uitgekiend, gevarieerd programma met méér dan alleen voetbal op de toernooidagen. Het toernooi draagt de naam van oud-ARC speler Johnny Heitinga, die – mits diens verplichtingen dat toelaten – op de toernooidagen aanwezig zal zijn.
Statistisch overzicht

Loopbaan als speler

Seizoen Club
2001-2002 Ajax
2002-2003 Ajax
2003-2004 Ajax
2004-2005 Ajax
2005-2006 Ajax
2006-2007 Ajax
2007-2008 Ajax
2008-2009 Atlético Madrid
2009-2010 Everton
2010-2011 Everton
2011-2012 Everton
2012-2013 Everton
2013 Everton
2014 Fulham
2014-2015 Hertha BSC
2015-2016 Ajax

Statistieken Everton FC

Clubs als international: Ajax (39), Atlético Madrid (8) en Everton FC

Nummer Datum Interland Uitslag Goals
1 18-02-2004 Nederland - Verenigde Staten 1-0 -
2 31-03-2004 Nederland - Frankrijk 0-0 -
3 28-04-2004 Nederland - Griekenland 4-0 1
4 29-05-2004 Nederland - België 0-1 -
5 01-06-2004 Nederland - Fær¢er Eilanden 3-0 -
6 05-06-2004 Nederland - Ierland 0-1 -
7 15-06-2004 Nederland - Duitsland 1-1 -
8 19-06-2004 Nederland - Tsjechië 2-3 -
9 28-06-2004 Nederland - Zweden 0-0 -
10 18-08-2004 Zweden - Nederland 2-2 -
11 08-09-2004 Nederland - Tsjechië 2-0 -
12 13-10-2004 Nederland - Finland 3-1 -
13 09-02-2005 Engeland - Nederland 0-0 -
14 04-06-2005 Nederland - Roemenië 2-0 -
15 08-06-2005 Finland - Nederland 0-4 -
16 17-08-2005 Nederland - Duitsland 2-2 -
17 01-06-2006 Nederland - Mexico 2-1 1
18 04-06-2006 Nederland - Australië 1-1 -
19 11-06-2006 Servië en Montenegro - Nederland 0-1 -
20 16-06-2006 Nederland - Ivoorkust 2-1 -
21 25-06-2006 Portugal - Nederland 1-0 -
22 16-08-2006 Ierland - Nederland 0-4 -
23 02-09-2006 Luxemburg - Nederland 0-1 -
24 06-09-2006 Nederland - Wit-Rusland 3-0 -
25 28-03-2007 Slovenië - Nederland 0-1 -
26 02-06-2007 Zuid-Korea - Nederland 0-2 -
27 06-06-2007 Thailand - Nederland 1-3 1
28 22-08-2007 Zwitserland - Nederland 2-1 -
29 08-09-2007 Nederland - Bulgarije 2-0 -
30 13-10-2007 Roemenië - Nederland 1-0 -
31 17-10-2007 Nederland - Slovenië 2-0 -
32 06-02-2008 Kroatië - Nederland 0-3 1
33 26-03-2008 Oostenrijk - Nederland 3-4 1
34 24-05-2008 Nederland - Oekraïne 3-0 -
35 29-05-2008 Nederland - Denemarken 1-1 -
36 01-06-2008 Nederland - Wales 2-0 -
37 09-06-2008 Nederland - Italië 3-0 -
38 17-06-2008 Nederland - Roemenië 2-0 -
39 21-06-2008 Nederland - Rusland 1-3 -
40 20-08-2008 Rusland - Nederland 1-1 -
41 06-09-2008 Nederland - Australië 1-2 -
42 10-09-2008 Macedonië - Nederland 1-2 1
43 19-11-2008 Nederland - Zweden 3-1 -
44 11-02-2009 Tunesië - Nederland 1-1 -
45 06-06-2009 IJsland - Nederland 1-2 -
46 10-06-2009 Nederland - Noorwegen 2-0 -
47 12-08-2009 Nederland - Engeland 2-2 -
48 10-10-2009 Australië - Nederland 0-0 -
49 14-11-2009 Italië - Nederland 0-0 -
50 18-11-2009 Nederland - Paraguay 0-0 -
51 03-03-2010 Nederland - Verenigde Staten 2-1 -
52 26-05-2010 Nederland - Mexico 2-1 -
53 01-06-2010 Nederland - Ghana 4-1 -
54 05-06-2010 Nederland - Hongarije 6-1 -
55 14-06-2010 Nederland - Denemarken 2-0 -
56 19-06-2010 Nederland - Japan 1-0 -
57 24-06-2010 Kameroen - Nederland 1-2 -
58 28-06-2010 Nederland - Slowakije 2-1 -
59 02-07-2010 Nederland - Brazilië 2-1 -
60 06-07-2010 Uruguay - Nederland 2-3 -
61 11-07-2010 Nederland - Spanje 0-1 -
62 07-09-2010 Nederland - Finland 2-1 -
63 08-10-2010 Moldavië - Nederland 0-1 -
64 12-10-2010 Nederland - Zweden 4-1 -
65 17-11-2010 Nederland - Turkije 1-0 -
66 09-02-2011 Nederland - Oostenrijk 3-1 -
67 25-03-2011 Hongarije - Nederland 0-4 -
68 29-03-2011 Nederland - Hongarije 5-3 -
69 04-06-2011 Brazilië - Nederland 0-0 -
70 08-06-2011 Uruguay - Nederland 1-1 -
71 02-09-2011 Nederland - San Marino 11-0 1
72 06-09-2011 Finland - Nederland 0-2 -
73 11-11-2011 Nederland - Zwitserland 0-0 -
74 15-11-2011 Duitsland - Nederland 3-0 -
75 29-02-2012 Engeland - Nederland 2-3 -
76 26-05-2012 Nederland - Bulgarije 1-2 -
77 30-05-2012 Nederland - Slowakije 2-0 -
78 02-06-2012 Nederland - Noord-Ierland 6-0 -
79 09-06-2012 Nederland - Denemarken 0-1 -
80 13-06-2012 Nederland - Duitsland 1-2 -
81 15-08-2012 België - Nederland 4-2 -
82 07-09-2012 Nederland - Turkije 2-0 -
83 12-10-2012 Nederland - Andorra 3-0 -
84 16-10-2012 Roemenië - Nederland 1-4 -
85 14-11-2012 Nederland - Duitsland 0-0 -
86 07-06-2013 Indonesië - Nederland 0-3 -
87 11-06-2013 China - Nederland 0-2 -

Meer lezen:

Diks, Fred. John Heitinga. Van pupil tot prof. (Kluitman, 2008)

Krijgsman, Erica. Topvoetballers. Wat beweegt ze? (Ten Have, 2006).

dinsdag 31 mei 2011

Intermezzo: Leeuwarder Courant 23 maart 2011

Informatie uit deze blog wordt genoemd in de Leeuwarder Courant van 23 maart 2011. Op de voorpagina staat het volgende bericht:

Ten Rouwelaar sluitpost voor Fries Oranje elftal

LEEUWARDEN – Als Jelle ten Rouwelaar tegen Hongarije debuteert in Oranje, dan is de doelman uit Joure de elfde in Friesland geboren international.
Daarmee zou het ‘Friese Oranje-elftal’ niet alleen compleet zijn, maar ook eindelijk een doelman hebben. Gerben Hofma en André Roosenburg, voor Friese internationals versleten maar geboren buiten de provincie, worden vervangen door twee vergeten Friese internationals. De in Leeuwarden geboren Arie Bijvoet (één interland in 1913) en Jan van Gendt (vijf in 1921 en 1922) kwamen in de lijsten niet voor.
Met Ten Rouwelaar ziet het Friese ‘dreamteam’ er zo uit: Jelle ten Rouwelaar, Jan Kromkamp, Arie Bijvoet, Theo de Jong, Piet Wildschut, Abe Lenstra, Johan Zuidema, Oekie Hoekema, Wytze Couperus, Jan van Gendt en Pieter Huistra.

Op pagina 11 wordt het verhaal vervolgd.

Helaas heeft Johann Mast geen verwijzing gemaakt naar mijn blog.

zondag 22 mei 2011

Friese voorouders - Guus Lutjens

Gustaaf Willem Adolf Wolf Lutjens is geboren op 13 augustus 1884 in Arnhem als zoon van Hendrik Jacob Cornelis Wilhelmus Lutjens en Elisabeth Catharina Margaretha barones van der Feltz. In 1729 is een voorvader van hem aan zijn vaderskant geboren in Parrega.

Guus Lutjens wordt in 1901 toegelaten op de KMA in Breda. Hij treedt hier mee in de voetsporen van zijn vader die ook militair is. Hij gaat voetballen bij de Cadetten Voetbalvereniging Velocitas. Guus is een lange, veelzijdige en tweebenige voetballer.

In de eerste interland van Oranje staat hij linksbinnen. Hij staat naast zijn vriend Eddy de Neve. Na 90 minuten is de stand 1-1. Er volgt een verlenging. In de extra tijd scoort De Neve drie keer op aangeven van Lutjens. De officieren hebben een goede conditie en voeding genoten, zodat ze geen problemen hebben met de toegevoegde tijd.
Ook de tweede en derde interland is Lutjens van de partij. In de tweede interland scoort hij zijn eerste doelpunt.In 1906 maakt hij de overstap naar HVV. Hij komt pas in de zevende interland, op 9 mei 1907, weer in de basis van het Nederlands elftal.
Waarschijnlijk voldoet hij niet helemaal aan de verwachtingen van de Nederlands Elftal Commissie want hij keert pas in de 15e interland terug in het elftal. Daarna volgen er 10 interlands op rij, waarin hij 4 keer scoort.


De van origine linksbinnen speelt in het Nederlands elftal vier keer linsbinnen, zes keer rechtsbinnen, drie keer midvoor en een keer linksbuiten. Zijn laatste interland speelt hij op 2 april 1911. In oktober 1911 stopt hij met voetballen. De ingenieur van de spoorwegen vertrekt naar Nederlands-Indië. Hier vindt hij het te warm voor voetbal, zodat hij gaat tennissen. In 1933 keert hij terug naar Nederland.
Hij is overleden op 25 april 1974 in Den Haag, 89 jaar oud.

Voor zijn officiële interlandloopbaan komt Guus Lutjens ook een keer uit voor het Bondselftal. In 1905 tegen London Caledonians. Deze wedstrijd wordt gezien als een opwarmertje voor de eerste officiële interland.


Statistich overzicht

Loopbaan als speler

Seizoen Club
1904-1905 Velocitas Breda
1905-1906 Velocitas Breda
1906-1907 HVV
1907-1908 HVV
1908-1909 HVV
1909-1910 HVV
1910-1911 HVV

Club als "international" voor het Bondselftal: Velocitas Breda

Nummer Datum Interland Uitslag Goals
1 21-04-1905 Bondselftal - London Caledonians 2-3 -

Clubs als international: Velocitas Breda (3) en HVV (11)

Nummer Datum Interland Uitslag Goals
1 30-04-1905 België - Nederland 1-4 -
2 14-05-1905 Nederland - België 4-0 1
3 29-04-1906 België - Nederland 5-0 -
4 09-05-1907 Nederland - België 1-2 -
5 21-03-1909 België - Nederland 1-4 1
6 12-04-1909 Nederland - Engeland (amateurs) 0-4 -
7 25-04-1909 Nederland - België 4-1 1
8 11-12-1909 Engeland (amateurs) - Nederland 9-1 -
9 13-03-1910 België - Nederland 3-2 1
10 10-04-1910 Nederland - België 7-0 -
11 24-04-1910 Nederland - Duitsland 4-2 1
12 16-10-1910 Duitsland - Nederland 1-2 -
13 19-03-1911 België - Nederland 1-5 -
14 02-04-1911 Nederland - België 3-1 -

donderdag 24 maart 2011

Friese voorouders - Guus Haak

Augustinus Wilhelmus Haak is geboren op 17 april 1937 in Den Haag als zoon van Pieter Haak en Johanna Caron. In het begin van de 19e eeuw heeft hij aan zijn moederskant Friese voorouders.
Zijn vader wordt in 1945 opgepakt wegens een overval op een café op 13 februari 1945. Via Scheveningen zit hij van 7 tot 15 maart in kamp Amersfoort. In Neuengamme komt hij aan op 18 maart. Pieter komt om bij het bombardement op de Cap Arcona op 3 mei 1945 in de Lübeckerbucht bij Neustadt. Guus Haak is 8 jaar als zijn vader omkomt. Drie jaar lang wacht hij drie keer in de week op Hollands Spoor in de hoop dat zijn vader terugkomt. Zijn moeder heeft de zorg voor hem en zijn twee zussen. In 1949 trouwt ze met Jan Visbeen.

Guus begint te voetballen bij VCS. Als hij 16 jaar is speelt hij al in het 1e elftal.
In 1956 maakt hij de overstap naar ADO. Hij doet de onderhandelingen zelf. Hij is zo brutaal om 3500 gulden te vragen. ADO wil hem graag hebben en gaat in op zijn eis.

Hij is een technische verdediger. Hij is handig aan de bal. Hij kan zijn medespelers vrij voor de keeper zetten. Als hij met een vuile broek van het veld stapt, heeft hij de smoor in. Guus krijgt in zijn ADO-tijd te maken met de Oostenrijkse trainer Ernst Happel. Hij wordt geselecteerd voor allerlei vertegenwoordigende elftallen tot en met het Nederlands B-elftal. Alleen het echte Oranje wil maar niet lukken. Happel stoomt hem klaar voor het Nederlands elftal.
Als Guus 25 jaar is debuteert hij in het Nederlands elftal. Op 11 november 1962 is hij rechtsback in de wedstrijd tegen Zwitserland. Hij is de enige debutant in het team. De Zwitsers leggen het zwaartepunt van hun aanvallen op Guus Haak. Zij zien in hem de zwakke schakel. Maar dit is een misrekening. Hij laat zich niet van de wijs brengen door het veelvuldig switchen van Allemann en Vonlanthen. Nederland komt op een 1-0 voorsprong door een eigen doelpunt. Vlak voor rust scoort Zwitserland de gelijkmaker. Vonlanthen schiet de bal in de rechterhoek. Guus Haak schiet de bal van de doellijn. Helaas ziet de scheidsrechter een treffer. Uiteindelijk wordt de wedstrijd met 3-1 gewonnen. Guus Haak kan tevreden terugkijken op zijn debuut. Door zijn rustige en doortastende optreden maakt hij niet de indruk dat hij voor het eerst in Oranje staat.


Ook de volgende wedstrijden voldoet Guus aan de verwachtingen van bondscoach Elek Schwartz. Aan het eind van het seizoen 1962/1963 gaat Guus van ADO naar Feijenoord. De Rotterdamse club betaalt 175.000 gulden voor hem. Het is de duurste transfer tot dan toe in de Nederlandse voetbalgeschiedenis.


Aan het begin van het seizoen 1964/1965 krijgt het Nederlands elftal een nieuwe bondscoach. Elek Schwartz wordt vervangen door Denis Neville. Waar Guus onder Schwartz onbetwist de rechtsback is van Oranje, is hij dat niet vanzelfsprekend onder Neville. Hij begint dan ook de eerste twee interlands op de bank. In 1965 krijgt hij weer een kans. Zijn veertiende en laatste interland speelt hij op 7 april 1965 tegen Noord-Ierland (0-0). Hij speelt niet zijn beste wedstrijd.

Ondertussen speelt hij bij Feijenoord wekelijks zijn wedstrijden. In oktober 1965 scheurt hij zijn enkelbanden. Het duurt een paar maanden voor hij weer kan voetballen. Holland Sport heeft belangstelling maar trekt zich geschrokken terug als ze de vraagprijs horen: 125.000 gulden. Voor dit bedrag komt de 29-jarige speler niet weg. In juli 1966 tekent hij bij voor een jaar.

In het seizoen 1968/1969 wordt Feijenoord kampioen van Nederland. Feijenoord mag gaan voetballen in de Europa Cup I. De club trekt Ernst Happel aan als trainer. De combinatie Feijenoord-Happel blijkt een gelukkige. Feijenoord is de eerste Nederlandse club die de Europa Cup I wint.
Guus Haak heeft dit seizoen niet echt een basisplaats. Hij speelt wel enkele Europese wedstrijden door een blessure van Piet Romeijn. Tot de finale is hij de vaste rechtsback. Op 6 mei 1970 start Piet Romeijn in de basis. Guus Haak zit zich te verbijten op de bank. In de tweede helft van de verlenging mag hij eindelijk invallen.

Aan het eind van het seizoen gaat hij weg bij Feijenoord. Op 33-jarige leeftijd gaat hij naar Holland Sport dat nu maar 3000 gulden voor hem hoeft te betalen.
In de voorbereiding raakt hij zwaar geblesseerd aan de meniscus. Hij kan enkele weken niet voetballen. In november raakt hij weer geblesseerd aan zijn knie. Aan het eind van het seizoen besluit hij enigszins teleurgesteld te stoppen met betaald voetbal.

Haak gaat in 1971 voetballen bij de Rijswijkse Eerste Klasser RVC. Na dit seizoen vertrekt hij naar de Tweede Klasser NLS Bremah. De club promoveert naar de Eerste Klasse.
Na dit seizoen wordt Guus Haak trainer bij DHC. Hier blijft hij maar liefst 17 jaar. Onder zijn leiding wordt de Delftse club landskampioen bij de amateurs.
In 1990 wordt hij trainer van DSO uit Zoetermeer. Hier blijft hij tot 1997.
In 1998 gaat Haak naar SVV/SMC. Hier blijft hij maar een jaar.
Daarna wordt hij twee jaar hoofd Jeugdopleiding bij ADO Den Haag.
Statistisch overzicht

Loopbaan als speler

Seizoen Club
1956-1957 ADO
1957-1958 ADO
1958-1959 ADO
1959-1960 ADO
1960-1961 ADO
1961-1962 ADO
1962-1963 ADO
1963-1964 Feijenoord
1964-1965 Feijenoord
1965-1966 Feijenoord
1966-1967 Feijenoord
1967-1968 Feijenoord
1968-1969 Feijenoord
1969-1970 Feijenoord
1970-1971 Holland Sport

Clubs als international: ADO (5) en Feijenoord (9)

Nummer Datum Interland Uitslag Goals
1 11-11-1962 Nederland - Zwitserland 3-1 -
2 03-03-1963 Nederland - België 0-1 -
3 31-03-1963 Zwitserland - Nederland 1-1 -
4 17-04-1963 Nederland - Frankrijk 1-0 -
5 02-05-1963 Nederland - Brazilië 1-0 -
6 11-09-1963 Luxemburg - Nederland 1-1 -
7 20-10-1963 Nederland - België 1-1 -
8 30-10-1963 Nederland - Luxemburg 1-2 -
9 22-03-1964 België - Nederland 0-0 -
10 12-04-1964 Nederland - Oostenrijk 1-1 -
11 29-04-1964 Nederland - Zweden 0-1 -
12 24-05-1964 Nederland - Albanië 2-0 -
13 26-01-1965 Israël - Nederland 0-1 -
14 07-04-1965 Nederland – Noord-Ierland 3-1 -

Meer lezen:

Egmond, Michel van. 100 jaar Feyenoord. (De Buitenspelers, 2008)

Hard Gras 44. Feyenoord wint de Wereldcup. (Nieuw Amsterdam, 2005)
Verheul, Leo. Jubileumboek Feyenoord. De top & flop 100. Sterren en miskopen volgens Johan Derksen, Henk Spaan & Hugo Borst. (Allround Mediaproducties, 2007)
Een leuke bijkomstigheid is dat Guus Haak familie blijkt te zijn van mijn vrouw.
Mijn vrouw is het achterkleinkind van zijn tante Cornelia Geertruida, de oudste zus van zijn moeder.

zaterdag 12 maart 2011

Opmerkelijk: Friezen en Snekers

Sneu voor de Snekers, maar ze worden door het Amsterdamse Algemeen Handelsblad niet tot het Friese volk gerekend.
De krant meldt:
"De landskampioen bij de zondagsamateurs Sneek speelde 13 augustus 1970 een oefenwedstrijd tegen de Leeuwarder eerste divisieclub Cambuur. Vooral na rust waren de Friezen oppermachtig. De ruststand ging in met 0-1, de eindstand werd 0-5".

vrijdag 4 maart 2011

Clubnamen

Een bijzonder en niet altijd op zijn juiste waarde geschat onderdeel van de voetbaltaal is dat van de clubnamen. Er spelen niet zomaar twee keer elf spelers tegen elkaar, maar twee clubs, en die clubs hebben een naam. Spelers en supporters identificeren zich met die naam.

Er zijn verschillende soorten namen te onderscheiden. Hieronder volgt een negental categorieën, die waarschijnlijk nog verder uit te breiden of onder te verdelen zijn.

1. Plaats- of streeknaam is clubnaam.
De oprichters hebben geen enkele fantasie. En dat levert namen op als VV Akkrum, VV Anjum, VV Arum, RKVV Bakhuizen, VV Bakkeveen, VV Balk, VV Beetgum, SC Berlikum, FC Birdaard, VV Blauwhuis, VV Blija, SC Bolsward, VV Buitenpost, VV De Blesse, FC Burgum, SF Deinum, VV Delfstrahuizen, VV Dokkum, SV Donkerbroek, VV Drachten, VV Drogeham, VV Dronrijp, FC Fochteloo, SC Franeker, LVV Friesland, VV Gersloot, VV Gorredijk, VV Hardegarijp, VV Harkema-Opeinde, FC Harlingen, SV Haulerwijk, VV Heeg, SC Heerenveen, VV Heerenveen, VV Holwerd, SV Houtigehage, VV Irnsum, VV Jistrum, SC Joure, VV Jubbega, VV Kollum, SC Kootstertille, VV Langezwaag, VV Langweer, VV Lemmer, VV Makkum, VV Marrum, VV Mildam, VV Minnertsga, VV Nieuweschoot, VV Nijland, VV Noordbergum, VV Oldeboorn, VV Oldeholtpade, VV Oosterlittens, VV Oosterstreek, VV Oudega, VV Oudehaske, VV Rijperkerk, Rottevalle, VV St. Annaparochie, VV St. Jacob, SC Stiens, VV Suameer, SV Suawoude, VV Surhuisterveen, VV Ternaard, SC Terschelling, VV Tijnje, SC Twijzel, VV Tzum, VV Tzummarum, SC Veenwouden, VV Warga, VV Waskemeer, FC Wolvega, VV Workum, VV Woudsend, VV Zandhuizen en VV Zwaagwesteinde.

Soms reikt de verbeeldingskracht iets verder. Zo komt VV Aengwirden uit Tjalleberd, SC Cambuur uit Leeuwarden, VV De Lauwers uit Warfstermolen, VV De Monnik van Schiermonnikoog en VV Oostergo uit Ee.

In Friesland is daarnaast ook nog sprake dat de club de Friese plaats- of streeknaam gebruikt: VV De Sweach (Beetsterzwaag), VV De Wâlde (Oude Gaast Sleat), VV De Wâlden (Damwoude), VV Eastermar (Oostermeer), VV 't Fean '58 (Surhuisterveen), SV Hielpen (Hindeloopen), VV Oerterp (Ureterp), VV Ouwe Syl (Oudebildtzijl), VV Sleat (Sloten) en VC Trynwâlden (Oenkerk).

Er kan natuurlijk iets voor af achter de plaatsnaam worden gevoegd: SC Boornbergum '80, VV Scharnegoutum '70 en Sportclub Makkinga.

Er zijn verschillende manieren om plaats- of streeknaam uit te breiden, waarvan die met -ia en boys het produktiefste zijn.
Eerst de -ia's: SC Amelandia, LAC Frisia 1883 (Leeuwarden), SC Leovardia (Leeuwarden) en VV Wispolia (Terwispel).
Dan de Boys: VV Broekster Boys, VV Drachtster Boys, VV Friese Boys (Kollumerzwaag), VV Harkemase Boys en VV Heerenveense Boys.
Meer fantasie heb je nodig bij Ropta Boys (Oosternijkerk; genoemd naar de molen in Metslawier) en Waterpoort Boys (Sneek).

2. 'Klassieke' namen
In het begin werden er veel klassieke namen gekozen voor clubs. Er zijn in bijna elke Friese stad wel verenigingen geweest met de naam Brinio, Olympia of Sparta. Tegenwoordig zijn er nog een paar over: Nicator (Leeuwarden), SV Olyphia (Noordwolde) en Trinitas (Boijl)
Van Olyphia wordt gezegd dat men in eerste instantie voor de naam Olympia heeft gekozen, maar dat een marktkoopman uit Noordwolde per ongeluk een spelfout maakt op zijn speldjes.

3. Clubkleuren
Wie een club opricht, moet op z'n minst op twee punten een beslissing nemen: de clubnaam en de clubkleuren. Sommigen zijn zo handig geweest om dit tot één besluit terug te brengen: de kleuren vormden meteen de naam.
Zo spelen onder andere op de Friese velden: Black Boys (Sneek), CVV Blauw Wit '34 (Leeuwarden), VV Blue Boys (Nij Beets), VV Geel Wit (Buren Ameland), VV Read Swart (De Knipe), VV SWZ Boso Sneek (Sneek)


4. Aansporing, goed voornemen
De clubnaam kan ook bestaan uit een aansporing, een goed voornemen, in ieder geval een positieve leuze. In Friesland heb je de volgende clubs: VV Foarút (Menaldum), VV Sport Vereent (Oldeberkoop)


5. Engelse namen
Vervolgens zijn er natuurlijk de Engelse namen. Er zijn in de loop van de tijd heel veel verenigingen opgericht met de naam Quick. Er zijn er in Friesland nog een paar over: Be Quick D (Dokkum), Black Boys (Sneek) en VV Blue Boys (Nij Beets)

Daarnaast zijn er enkele clubs met specifiek Friese namen: VV Read Swart (De Knipe), VV Stânfries (Appelscha), VV Wardy (Ferwert) en Wykels-Hallum (Hallum).

6. 'Vogels'
In Nederland afficheren een groot aantal voetbalverenigingen zich als 'vogels'. Ook in Friesland zijn er een aantal: SC Flamingo (Leeuwarden), Leeuwarder Zwaluwen, Oeverzwaluwen (Koudum), Stormvogels '64 (Achlum) en Wykels-Hallum (Hallum)

Verder is het dierenrijk nog vertegenwoordigd met De Griffioen (Oosterwolde), SV Lions '66 (Leeuwarden) en ZMVV Zeerobben (Harlingen).

7. Koninklijk Huis
Een club heeft zich in haar naam verbonden met het Koninklijk Huis. Het betreft hier ONS Sneek (Oranje Nassau Sneek)

8. Acroniemen of letterwoorden
Er is binnen de acronieme clubnamen grofweg een onderverdeling te maken tussen saaie en aardige.
De saaie hebben meestal een plaatsnaam als kern: GSVV (Gerkesklooster Stroobos Voetbal Vereniging), VCR (Voetbal Club Rinsumageest), VVI (Voetbal Vereniging Idskenhuizen), VVT (Voetbal Vereniging Twijzelerheide), IJVC (IJlster Voetbal Club)

Weinig spiritueel zijn ook de acroniemen met als laatste letter de C van 'combinatie'. De gefuseerde clubs passen vrijwel altijd in één van de bovenbesproken categorieën:
ASC '75 (Augustinusga Surhuizum Combinatie),
CVO (Combinatie Vrouwenparochie Oude Lije),
EBC (Eastersé Bantega Combinatie),
HJSC (Hommerts Jutrijper Sport Combinatie),
LSC 1890 (Lycurgus Sparta Combinatie 1890),
NOK (Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie),
QVC (Quick Valken Combinatie),
VWC (VOG Westhoek Combinatie = Voor Ons Genoegen Westhoek Combinatie),
WTOC (Westergeest Triemen Oudwoude Combinatie)

In de tweede subcategorie van acronieme clubnamen vallen vooral die op waar een aansporing of iets dergelijks de basis is van het letterwoord. Hier volgen enkele voorbeelden:
DIO Oosterwolde (Door Inspanning Ontspanning Oosterwolde),
RKVV MKV '29 (Met Kracht Vooruit ‘29),
ODV (Ontspanning Door Voetbal)
Renado (Recht Naar Doel),
SDS (Sterk Door Samenspel)
SSS '68 (Sport Staalt Spieren '68),
TFS (Troch Freonskip Sterk),
SV THOR (Tot Heil Onzer Ribbenkast),
TOP '63 (Tot Ons Plezier '63),
Udiros (Us Doarp Is Ryk Oan Sport),
V en V '68 (Vlug en Vaardig ‘68),
VIOD (Vooruitgang Is Ons Doel)

Verder komen er in Friesland de volgende afkortingen voor:
AVC (Algemene Voetbal Club),
AVV (Aester Voetbal Vereniging),
BCV (Bergumer Christelijke Voetbalclub),
CVVO (Christelijke Vereniging Voor Ontspanning),
VV DTD (De Trije Doarpen),
DWP (De Wite Peal),
VV FFS (Fuotbal Feriening Stobbegea),
FVC (Friesche Voetbal Club),
GAVC (Grouster Amateur Voetbal Club),
ONB (Op Nij Begoun),
ONT (Opeinde Nijega Tike),
RES (Rjucht en Sljucht),
RWF (Rood Wit Frieschepalen),
SWZ Boso Sneek (Sneek Wit Zwart Boso Sneek)
WWS (Wirdum Wytgaard Swichum)

9. Omdat er clubs zijn die moeite hebben om een jeugdafdeling of vrouwenelftal op de been te brengen zijn er een aantal een samenwerkingsverband aangegaan:
Arum/Stormvogels '64
Broekster Wâlden
DFC (Dronrijp Foarút Combinatie)
Donkerbroek/Makkinga Combinatie
EBC/Delfstrahuizen
Feanstars
JV Oostenburg
OHH (Oudega/HJSC/Heeg)
RVC (Renado VVI Combi)
SVH/TFS (SV Houtigehage/Troch Freonskip Sterk)
Stellingwerven
Warga/WWS
WTTC (Wispolia THOR Tijnje Combinatie)


N.B.:
Natuurlijk blijven er namen die niet binnen deze indeling passen. In Friesland is dit SV Mulier uit Witmarsum. Deze club is vernoemd naar Pim Mulier die in Witmarsum is geboren.