zondag 29 april 2012

De clubs uit 1937

Op 22 augustus 1937 wordt in Dokkum de christelijke voetbalvereniging Be Quick opgericht. De club begint te voetballen in de CNVB. Tot 1940 blijft het in deze bond voetballen. Na de Tweede Wereldoorlog wordt aansluiting gezocht bij De FVB. De club begint te voetballen in de 3e Klasse FVB. Het eerste kampioenschap wordt gevierd in 1950, waarna in 1951 onmiddelijk weer degradatie volgt. In 1952 keert de club weer terug in de 2e Klasse FVB. Nu blijft de club tot 1958 in deze klasse. Dan volgt weer een terugkeer naar de 3e Klasse FVB. Dit vormt de inleiding voor de eerste grote opmars in de geschiedenis van Be Quick. In 1959 wordt de club kampioen en promotie naar de 2e Klasse FVB. In 1960 kampioen en promtie naar de 1e Klasse FVB. In 1969 kampioen en promotie naar de 4e Klasse KNVB.
Met de overgang naar de KNVB moet de naam aangepast worden om verwarring te voorkomen met de club uit Groningen. De naam wordt nu Be Quick Dokkum

De club houdt het tot 1978 vol in de 4e Klasse KNVB. Dan volgt een dieptepunt: eerst terug naar de 1e Klasse FVB en het jaar erop terug naar de 2e Klasse FVB.

De tweede sportieve opmars begint in 1981. In tien jaar tijd klimt de club op van de 2e Klasse FVB naar de 2e Klasse KNVB. In 1996 volgt zelfs een seizoen in de 1e Klasse KNVB, wat de club ook weer lukt in 2001. Daarna volgen promoties en degradaties tussen de 2e en 3e Klasse KNVB elkaar op.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club weet weer te promoveren en komt in het seizoen 2014/2015 uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. De club handhaaft zich, zodat ze in het seizoen 2015/2016 opnieuw uitkomt in de 2e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. De club weet te promoveren via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag.


ClubhistorieAndere voetbalclubs in Dokkum

Sparta (1932-1934)

___

Op 1 november 1937 wordt AVV (Arumse Voetbal Vereniging) opgericht. In januari 1938 wordt de naam gewijzigd in VV Arum. De club begint te voetballen in de 3e Klasse FVB. In 1941 lijkt het er even op dat de club gaat verdwijnen. In 1946 promoveert de club naar de 2e Klasse FVB. Zes jaar later promoveert Arum naar de 1e Klasse FVB. Jarenlang houdt de zondagsclub stand in deze klasse. In 1969 degradeert de club naar de 2e Klasse FVB en in 1976 naar de 3e Klasse FVB. De zondagsclub verdwijnt zelfs helemaal.
In 1973 wordt de zaterdagafdeling opgericht. In 1979 promoveert Arum weer naar de 2e Klasse FVB. In 1996 wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. In 2000 promoveert de club naar de 5e Klasse KNVB. In 2009 lukt het de club om de 4e Klasse KNVB te bereiken.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.

Andere voetbalclubs in Arum

Westergoo (1932-1936)

____

Op 19 november 1937 wordt VV Tzummarum opgericht. De club begint te voetballen in de 3e Klasse FVB. Als zondagclub speelt de club voornamelijk in de lagere regionen van het voetbal. In 1951 en 1956 speelt men een seizoen in de 2e Klasse FVB. In 1963 lukt het de club weer om de 2e Klasse FVB te halen. Nu duurt het verblijf langer. In 1967 besluit de club om niet meer op zondag uit te komen. De club wordt ingedeeld in de 2e Klasse FVB zaterdag.
In 1968 degradeert Tzummarum weer naar de 3e Klasse FVB. In 1969 promoveert de club weer, om gelijk weer te degraderen. Een jaar later promoveren ze weer. Nu houdt de club het tot 1991 vol in de 2e Klasse FVB. Dan volgt weer een jaartje 3e Klasse FVB.

In 1996 wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. Er volgen vele jaren in de 6e en zelfs 7e Klasse KNVB. De laatste jaren is de club opgeklommen naar de 5e Klasse KNVB.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert, zodat ze in het seizoen 2015/2016 uitkomt in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.Een boek?

In 2004 wordt Jan Kromkamp international. Hij wordt aangekondigd als zijnde de tiende Fries in Oranje. Als zijn voorgangers worden genoemd: Lenstra, Hofma, Roosenburg, Hoekema, Zuidema, Couperus, de Jong, Wildschut en Huistra.

Abe Lenstra wordt hierbij gezien als de eerste Fries in het Nederlands elftal.

Maar wanneer ben je een Fries? Als je in Friesland woont, als je Friesland geboren bent of als je ouders Friezen zijn, maar jij buiten de provincie geboren bent?

In mijn onderzoek ben ik ervan uitgegaan dat je een Fries bent als je in Friesland geboren bent. Dat betekent dat niet Abe Lenstra de eerste Fries is, maar Arie Bijvoet. De tweede Fries in Jan van Gent. Abe is pas de derde Fries.

Een en ander houdt ook in dat Germ Hofma geen zuivere Fries is. Hij heeft wel Friese ouders, maar is geboren in Sittard. Ook André Roosenburg komt niet in aanmerking: hij is geboren in Den Haag.

Met dit feit heb ik enkele uitgevers benaderd. Een uitgever toont interesse. Hij vindt mijn benadering interessant en denkt dat er wel een boek in zit. Wel moet er nog het een en ander aangepast worden. Hij stelt voor om een soort spelerspaspoort te maken en boekentips te geven.
Ook geeft hij mij de tip om uit te zoeken welke voetballers Friese voorouders hebben.

Om een lang verhaal kort te maken: het boek gaat niet door. De kosten van het fotomateriaal worden te hoog, waardoor er een te hoge afzetmarkt moet komen.

Ondertussen begin ik met deze blog. Ik krijg positieve reacties van lezers. Ook journalisten lezen mijn blog en gebruiken dit in artikelen. Enkelen doen dit ook met bronvermelding.

Ik houd ondertussen contact met de uitgever. Een paar maanden geleden word ik benaderd door dezelfde uitgever. Hij vraagt of ik ook heb gehoord dat de moeder van Marco van Basten een Fries is. Hij geeft aan interesse te hebben in een klein boekje als opwarmer voor het EK. Hij benadert een aantal potentiële sponsors.
Helaas krijgt hij een en ander niet voor elkaar.

Conslusie: Nog steeds geen boek!

zondag 22 april 2012

De clubs uit 1936

Op 17 mei 1936 wordt Sportclub Makkinga opgericht. Dit is een omnivereniging tussen de plaatselijke voetbal- en korfbalclub.
Voor 1936 wordt er al gevoetbald in Makkinga. In 1928 wordt KMD (Klein Maar Dapper) opgericht. In 1930 wordt de naam gewijzigd in MVC (Makkingaster Voetbal Club). In 1934 sluit de club zich aan bij de FVB. De naam wordt gewijzigd in Makkinga.
De korfbaltak wordt opgericht op 12 juni 1934. In het begin is er veel belangstelling, maar als het aantal mannelijke leden afneemt, wordt er contact gezocht met de voetbalvereninging. Op 17 mei 1936 besluiten de voetbal- en korfbalclub dus samen te gaan. Een nieuwe vereniging is geboren.

Tot 1941 speelt Sportclub Makkinga in de 3e Klasse FVB. In dat jaar promoveert de club naar de 2e Klasse FVB. Pas in 1957 lukt het de club om weer te promoveren naar de 1e Klasse FVB. Tot 1966 rijgen kampioenschappen en degradaties zich aan elkaar. In dat jaar lukt het Sportclub Makkinga om de 4e Klasse KNVB te halen. Het verblijf in de 4e Klasse KNVB duurt maar drie jaar.
In 1972 is de club alweer teruggezakt naar de 2e Klasse FVB. Het duurt tot 1979 voordat de club weer in de 4e Klasse KNVB terugkeert. Nu is het verblijf succesvoller. In 1982 promoveert de club zelfs naar de 3e Klasse KNVB. Tot 1989 voetballen ze in deze klasse. Dan volgt een jaartje 4e Klasse, voordat ze weer terugkeren in de 3e Klasse. In 1993 zakken ze weer terug naar de 4e Klasse. Het verblijf duurt nu vier jaar. Dan volgen twee seizoenen in de 5e Klasse. In 2003 lukt het de club weer om terug te keren in de 3e Klasse. Het verblijf duurt nu twee jaar. Daarna zakt de club weer snel terug naar de 5e en zelfs eeen jaar 6e Klasse.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen promoveert de club. In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club degradeert.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag.Clubhistorie

maandag 9 april 2012

De clubs uit 1935

Op 31 januari 1935 wordt VV Oosterlittens opgericht. De club wordt ook wel VVO of Littens genoemd. In juli 1935 wordt de club lid van de FVB. Ze wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1937 promoveren ze voor een jaar naar de 2e Klasse FVB. In 1942 lukt het weer om in de 2e Klasse FVB te komen. Nu duurt het verblif langer. In 1952 promoveert de club naar de 1e Klasse FVB en twee jaar later wordt de 4e Klasse KNVB bereikt. Drie jaar lang voetballen ze in de KNVB.
Daarna volgt de neergang van Oosterlittens. In 1963 voetballen ze zelfs weer in de 2e Klasse FVB. Maar in 1966 klimt de club weer op naar de 1e Klasse FVB. In 1977 wordt voor de tweede keer de 4e Klasse KNVB gehaald. Het verblijf duurt nu tot 1986. In dat jaar degradeert de club weer naar de 1e Klasse FVB. Tien jaar lang voetbalt de club in de 1e Klasse FVB. Met de nieuwe indeling in 1996 wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. Dit geeft de club vleugels want in 1997 spelen ze 5e Klasse KNVB. In 1999 spelen ze een seizoen 4e Klasse. Daarna speelt de club tot 2005 in de 5e Klasse KNVB. Hierna wordt de weg omhoog ingeslagem. In 2010 lukt het de club te promoveren naar de 3e Klasse KNVB. Het hoogste niveau tot nu toe.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. De club degradeert in dit seizoen.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club promoveert direct.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. De club degradeert dit seizoen.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club promoveert via de nacompetitie.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.ClubhistorieOp 15 mei 1935 wordt VV Surhuisterveen opgericht. De club wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. Tot 1950 speelt Surhuisterveen in de FVB. In dat jaar promoveren ze naar de 4e Klasse KNVB. Tijdens de jaren '50 voetbalt de club in de 4e Klasse KNVB. In 1958 splitst de zaterdagafdeling zich af en begint een zelfstandige vereniging ('t Fean '58).
De jaren '60 vormen het hoogtepunt van de club. In 1960 wordt de club kampioen van de 4e Klasse en promoveert daarmee naar de 3e Klasse. In 1963 wordt de 2e Klasse behaalt. In deze klasse voetbalt de club tot 1970. In dat jaar degradeert de club weer naar de 3e Klasse. Drie jaar later naar de 4e Klasse KNVB. Tot 1982 voetbalt Surhuisterveen in de 4e Klasse KNVB. Dan zakt ze af naar de 1e Klasse FVB en in 1984 zelfs naar de 2e Klasse FVB.
Er volgen seizoenen zonder veel hoogtepunten. In 1995 wordt de club kampioen in de 4e Klasse en er volgen 4 seizoenen in de 3e klasse. In het begin van de 21e eeuw zakt de club weer terug naar de 5e Klasse. Er volgen seizoenen met vele ups en downs, van 3e tot 5e Klasse. In 2011 promoveert Surhuisterveen weer naar de 4e Klasse.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen degradeert de club.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag. De club promoveert dit seizoen.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.


ClubhistorieAndere voetbalclubs in Surhuisterveen

SDO (1923-1930)

zondag 1 april 2012

De clubs uit 1934

Op 28 april 1934 wordt Blauw Wit opgericht. In 1935 vindt aansluiting plaats bij de CNVB. De vereniging krijgt nieuw bloed door de fusie in 1937 met het al enkele jaren oudere "De Grasshoppers" uit Goutum.
In november 1940 wordt de naam gewijzigd in Blauw Wit '34. In 1942 en 1943 wordt de club kampioen in de FVB.
In 1947 wordt de club ingedeeld in de 4e Klasse KNVB.

In 1953 wordt het eerste grote succes geboekt in de KNVB-competitie. De kampioensvlag kan in top! Promotie is echter niet mogelijk, omdat er nog geen 3e klasse KNVB is, dat gebeurt pas een seizoen later. Blauw Wit '34 wordt in die 3e klasse ingedeeld en wordt weer kampioen.
De jaren '60 en '70 leveren sportief weinig successen op. In de jaren '80 promoveert Blauw Wit naar de 1e klasse. Tweemaal ook keert men weer vrij snel terug in de 2e klasse.
In 1994 promoveert de club weer naar de 1e Klasse KNVB. Twee seizoenen later speelt de club voor een seizoen in de Hoofdklasse. Vervolgens speelt de club tot 2004 in de 1e Klasse. Daarna volgen drie seizoen 2e Klasse, om in 2007 weer een stapje hoger te komen. In 2009 moet weer voor een seizoen een stapje terug worden gedaan. In het seizoen 2014/2015 speelt de club in de 2e Klasse KNVB zaterdag. Ze worden kampioen, zodat ze in het seizoen 2015/2016 uitkomen in de 1e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag.


Clublied

Er is een club in het noorden
Een club die er mag zijn
Blauwwit zijn onze kleuren
Het sportveld ons domein
En waar ook in ons landje
De voetbal rollen mag

Sportief zullen wij spelen
Voor d'eer van onze vlag (2x)

De geestdrift is ons wapen
De vriendschap ons symbool
't Is al van hoger waarde
Dan d'allermooiste goal
En loopt het ooit eens tegen
En bleekt de zonneschijn

Dan zal een ieder weten
Dat wij Blauw-Witters zijn (2x)

Clubhistorie
Bekende voetballers

Henk Koetje

____


Op 9 mei 1934 wordt op de oostkant van Ameland in Buren de katholieke voetbalvlub Geel Wit opgericht. In het begin worden er alleen maar wedstrrijden gespeeld tegen de andere Amelander clubs NSC en HVV.
In 1970 treedt Geel Wit toe tot de FVB. Ze worden ingedeeld in de 3e Klasse. In 1971 promoveert de club naar de 2e Klasse FVB. Ook in deze klasse wordt Geel Wit kampioen en komt daardoor in 1972 uit in de 1e Klasse FVB. Twee jaar later bereikt de club voor het eerst de 4e Klasse KNVB. Zeven jaar houdt de club het vol in de 4e Klasse. Dan volgt in 1981 degradatie naar de 1e Klasse FVB. Het verblijf in deze klasse duurt maar een seizoen.
Van 1982 tot 1999 speelt Geel Wit in de 4e Klasse KNVB. Dan volgen twee seizoenen in de 3e Klasse KNVB. In 2001 zakt de club weer voor twee seizoenen terug naar de 4e Klasse. In 2003 en 2004 worden ze kampioen, zodat ze in de 2e Klasse KNVB uit gaan komen. De hoogste Klasse in het bestaan van de vereniging. In dez Klasse houden ze het vier seizoenen vol. Daarna volgt degradatie naar de 3e Klasse. De club blijkt een stabiele derdeklasser te zijn.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.


ClubhistorieBekende voetballers

Francisco Metz
Rudolf Metz

___


Op 17 augustus 1934 wordt VV Delfstrahuizen opgericht. Het verhaal gaat dat de club eerst DEVC (Delfstrahuizen Echten Voetbal Combinatie) heet, omdat de club de eerste wedstrijden speelt met deze afkorting op de shirts. Het is echter nooit de officiële naam van de vereniging geweest.
In de beginjaren speelt de club in de laagste regionen van het voetbal. In 1947 promoveert de club eindelijk naar de 2e Klasse FVB. Een jaar later volgt promotie naar de 1e Klasse. Twee jaar later promoveert de club naar de 4e Klasse KNVB.
In de jaren '50 en '60 speelt de club afwisselend in de 1e Klasse FVB en de 4e Klasse KNVB.

In 1966 promoveert Delfstrahuizen naar de 4e klasse KNVB. In 1970 volgt promotie naar de 3e Klasse KNVB. Maar liefst acht seizoenen houdt Delfstrahuizen het vol op dit niveau.

In 1980 komt er eind aan het voetbal in de 3e Klasse KNVB. De club zakt in een snel tempo terug naar de 2e Klasse FVB.
Pas in 1990 komt de club weer uit in de 4e Klasse KNVB. Het verblijf duurt nu maar 1 jaar. Het jaar erop degradeert de club weer naar de 2e Klasse FVB. Jaren lang zal Delfstrahuizen op dit niveau blijven voetballen. Hoewel de ploeg graag hogerop zou willen voetballen blijven ze maar bungelen in laagste regionen van het amateurvoetbal.
Tot 2000 voetbalt Delfstrahuizen in de 6e Klasse KNVB. Dan volgen twee promoties op rij, zodat de club in 2002 uitkomt in de 4e Klasse KNVB. Drie seizoen later klimt de club naar de 3e Klasse KNVB.
Vanaf 2005 speelt Delfstrahuizen in de 3e Klasse KNVB. De club speelt tot 2012 herhaaldelijk mee in de strijd om het kampioenschap.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen promoveert de club weer naar de 3e Klasse.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.


ClubhistorieBekende voetballers

Piet Dam


____


Op 1 oktober 1934 wordt VV Gersloot opgericht. Het is de kleinste voetbalvereniging van Friesland. In 1938 wordt de club kampioen van de 3e Klasse FVB. Er volgt geen promotie. In 1942 lukt het de club weer om kampioen te worden in de 3e Klasse FVB. Nu volgt promotie naar de 2e Klasse FVB.
De club voetbalt tot 1955 in deze klasse. In dat jaar wordt Gersloot kampioen en promoveert naar de 1e Klasse FVB. De club blijft tot 1969 uitkomen op dit niveau. Dan volgt degradatie naar de 2e Klasse. In 1974 voetballen ze weer een seizoen op het laagste niveau. Daarna voetbalt de club tot 1980 weer in de 2e Klasse voor ze weer een stapje terug moeten doen. In 1982 volgt weer een promotie naar de 2e Klasse FVB.
Met het opheffen van de FVB wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. Deze klasse zal de club nooit verlaten. Het geringe ledenaantal brengt het voortbestaan van VV Gersloot door de jaren heen menigmaal in gevaar maar de zondagsclub bestaat nog steeds.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de Reserve 6e Klasse zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de Reserve 6e Klasse zondag.


Clubhistorie