dinsdag 31 juli 2012

De clubs uit 1953Op 3 januari 1953 wordt in Harlingen Excelsior opgericht. Als de zaterdagclub in 1953 wil deelnemen aan de competitie moet ze haar naam wijzigen. De naam wordt in november 1953 gewijzigd in ZMVV Zeerobben. De club wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In het eerste seizoen wordt de club al kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Twee jaar later herhaalt de club dit kunstje en de 1e Klasse FVB is bereikt. Ook in 1957 wordt de club kampioen en de 4e Klasse KNVB is bereikt. Vier jaar later wordt de club weer kampioen en promoveert daarmee naar de 3e Klasse KNVB. Acht seizoenen voetbalt Zeerobben in deze klasse. Dan volgt degradatie naar de 4e Klasse KNVB en in 1973 naar de 1e Klasse FVB. In 1976 verlaat de club voorgoed de FVB. Zeerobben wordt weer kampioen en promoveert naar de 4e Klasse KNVB. Vijf jaar later bereikt de club weer de 3e Klasse. Nu houdt de club het vijf jaar vol in deze klasse, voordat ze in 1986 degraderen naar de 4e Klasse. In 1991 bereikt de club weer de 3e Klasse. Tot 2002 speelt de club voornamelijk in de 3e Klasse, alleen in het seizoen 1995/1996 speelt ze in de 4e Klasse KNVB.
In 2002 bereikt de club de 2e Klasse KNVB. Drie jaar later speelt Zeerobben één seizoen in de 1e Klasse KNVB. Dit is iets te hoog gegrepen, want twee seizoenen later zijn ze weer terug in de 3e Klasse. In 2010 wordt nog een keer de 2e Klasse gehaald.
In 2012 is er een onderzoek begonnen voor de mogelijkheid tot een fusie tussen de drie Harlinger clubs. Dit is op een mislukking uitgelopen, omdat de nadruk gelegd zou worden op het zaterdagvoetbal. Hiermee kan VV Harlingen zich niet verenigen.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club weet te promoveren.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag.


Clubhistorie

Andere voetbalclubs in Harlingen

Saturnus (1950-1952)

De clubs uit 1950

Op 1 mei 1950 wordt VV Langezwaag opgericht. De club wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1952 wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Een jaar later herhaalt de club dit en de 1e Klasse FVB is een feit. In 1956 degradeert de club weer naar de 2e Klasse FVB. In 1963 wordt de club weer kampioen en promotie naar de 1e Klasse FVB volgt. In 1970 volgt promotie naar de 4e Klasse KNVB. Twee jaar later degradeert de club naar de 1e Klasse FVB en een jaar later naar de 2e Klasse FVB. Het duurt acht jaar voordat Langezwaag in 1981 kampioen wordt in deze klasse en promoveert naar de 1e Klasse FVB. In 1987 bereiken ze eindelijk weer de 4e Klasse KNVB. Het verblijf in deze klasse is nu vier jaar. In 1991 degradeert de club naar de Hoofdklasse FVB.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 5e Klasse KNVB. Een jaar later komt de club uit in de 6e Klasse KNVB. In 2000 promoveert de club weer naar de 5e Klasse. Vanaf dat moment is Langezwaag een stabiele 5e Klasser met af en toe een seizoen in de 6e Klasse.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag. De club eindigt als laatste.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag.

Andere voetbalclubs

Langezwaag (1931-1942; heet tot dec. 1932 Xerxes)

maandag 30 juli 2012

De clubs uit 1949


Op 7 mei 1949 wordt in Eestrum EVV (Eestrumse Voetbal Vereniging) opgericht. In 1950 wordt de naam gewijzigd in VV Jistrum. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1953 wordt de club kampioen. Het jaar daarop wordt de club weer kampioen, zodat ze in 1954 uitkomen in de 1e Klasse FVB. En de club wordt voor de derde keer achter elkaar kampioen. In 1955 voetbalt de club in de 4e Klasse KNVB. Twee jaar lang komt Jistrum in deze klasse uit. Daarna volgt degradatie naar de 1e Klasse FVB en in 1963 zelfs naar de 2e Klasse. In 1967 komt Jistrum weer in de 1e Klasse FVB terecht, maar dat duurt maar één seizoen. Het duurt tot 1974 voordat de club weer voor één seizoen in de 1e Klasse FVB voetbalt. In 1978 wordt de club kampioen in deze klasse en een jaar later in de 1e Klasse. In 1979 komt de club weer uit in de 4e Klasse KNVB. Ook nu is het verblijf in deze klasse maar twee seizoenen. In 1981 degradeert de club naar de 1e Klasse FVB en in 1984 naar de 2e Klasse FVB. In 1990 bereikt de club weer de 1e Klasse FVB.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. Jistrum speelt jarenlang in deze klasse. De laatste jaren komt de club uit in de 5e Klasse.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de Reserve 6e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de Reserve 6e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt kampioen.


Andere voetbalclubs in Eestrum

Eestrum (1934-1938)

____


Op 27 mei 1949 wordt in Bergum Wardy opgericht. Als de club lid wordt van de FVB moet ze haar naam wijzigen. De naam wordt gewijzigd in BCV (Bergumer Christelijke Voetbalclub). De club wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1953 wordt de club kampioen en promotie naar de 2e Klasse FVB volgt. Het jaar daarop is het weer raak. In 1954 komt de club uit in de 1e Klasse FVB. Tien jaar lang voetbalt de club in deze klasse. In 1964 wordt de club kampioen en promoveert daarmee naar de 4e Klasse KNVB. Nat twee seizoenen keert de club weer terug in de 1e Klasse FVB. Het duurt elf jaar voordat BCV in 1977 terugkeert in de 4e Klasse KNVB. Drie jaar later wordt de club weer kampioen en promoveert naar de 3e Klasse KNVB. Twee jaar later wordt zelfs de 2e Klasse KNVB bereikt. BCV speelt tot 1990 in deze klasse, dan volgt degradatie naar de 3e Klasse KNVB. Maar in 1994 is de club alweer terug in de 2e Klasse. In 1998 promoveert de club naar de 1e Klasse. In 2000 degradeert de club weer naar de 2e Klasse. Vanaf dat jaar voetbalt de club afwisselend in de 1e en 2e Klasse.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt de club weer om te promoveren.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag. Ook in 2016/2017 verblijft de club in de 1e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt laatste en degradeert. In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag.


Clubhistorie


____

Op 28 mei 1949 wordt VV Beetgum opgericht. De zondagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1952 volgt promotie naar de 2e Klasse FVB. In deze klasse voetbalt de club niet meer onder de naam VV Beetgum. Er zijn veel voetballers uit Berlikum lid van de club. Deze voetballers willen een eigen club beginnen. Op 2 juni 1952 wordt tot een fusie besloten tussen VV Beetgum en de nog in oprichting zijnde voetbalclub Berlikum. De naam wordt CBB (Combinatie Beetgum Berlikum).

CBB degradeert in 1960 naar de 3e Klasse FVB. Het jaar erop wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Vijf jaar later wordt de club weer kampioen en promotie naar de 1e Klasse FVB is een feit. De club speelt maar één seizoen in deze klasse.

In 1972 wordt VV Berlikum opgericht. De spelers uit dit dorp gaan voetballen bij deze club. De club uit Beetgum gaat verder onder de naam VV Beetgum.

In 1974 wordt Beetgum kampioen in de 2e Klasse FVB. Promotie naar de 1e Klasse FVB volgt. Ditmaal houdt de club het drie jaar vol op dit niveau. In 1977 degradeert de club maar de 2e Klasse FVB. In 1987 naar de 3e Klasse FVB en in 1990 zelfs naar de 4e Klasse FVB.
Tijden veranderen, ook in de voetbalsport en dus komt er bij VV Beetgum in de loop van de jaren naast een zondagafdeling ook een zaterdagafdeling bij. Tot halverwege de jaren '80 geldt de zondagafdeling nog altijd als speerpunt van de vereniging. Inmiddels zijn de rollen omgedraaid en heeft de zaterdagafdeling deze rol op zich genomen.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. In 2000 bereikt de club de 5e Klasse KNVB. Jarenlang voetbalt de club in de 5e Klasse met af en toe een uitschieter naar de 4e Klasse.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert dit seizoen, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 4e Klasse KNVB zaterdag. In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt laatste.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.Clubhistorie
___


Op 20 juni 1949 wordt SV Oerterp opgericht. In deze omnivereniging worden voetbal, gymnastiek en korfbal beoefend. Later komen er tennis, volleybal en badminton bij. De club wordt ingedeeld in de 2e Klasse FVB. In 1951 wordt de club kampioen en promoveert naar de 1e Klasse FVB. Een jaar later herhaalt dit zich. Jarenlang komt de club uit in de 4e Klasse KNVB. In 1959 degradeert Oerterp weer naar de 1e Klasse FVB. Tot 1965 voetbalt de club afwisselend in de 1e Klasse FVB en de 4e Klasse KNVB. Vanaf dat jaar is de club een goede 4e klasser. In 1976 wort de club weer kampioen en promotie naar de 3e Klasse volgt. De club houdt het twee seizoenen vol op dit niveau. Pas in 1992 volgt er weer promotie naar de 3e Klasse. In 1997 bereikt Oerterp de 2e Klasse. In 2000 degradeert de club naar de 3e Klasse. VV Oerterp blijkt een club te zijn die goed gedijt in de 3e Klasse, met soms een seizoen in de 4e Klasse.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zondag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zondag.


Andere voetbalclubs in Ureterp

Presto (1929-1940)

_____

Op 14 augustus 1949 wordt in Drachtster Compagnie TFS (Troch Freonskip Sterk) opgericht. De club wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1951 wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. In 1958 wordt de club weer kampioen en promotie naar de 1e Klasse FVB volgt. In 1960 promoveert de club naar de 4e Klasse KNVB. Een jaar later degradeert de club weer naar de 1e Klasse FVB. In 1963 wordt de club weer kampioen en bereikt daarmee opnieuw de 4e Klasse KNVB. TFS houdt het vier jaar vol. De club voetbalt tot 1972 afwisselend in de 1e Klasse FVB en de 4e Klasse KNVB. Vanaf 1972 tot 1977 voetbalt de club in de 4e Klasse KNVB. In dat jaar wordt de club kampioen en bereikt de 3e Klasse KNVB. Dit niveau is te hoog voor de club want na één seizoen volgt degradatie naar de 4e Klasse KNVB en in 1983 naar de 1e Klasse FVB. Twee jaar later wordt de club weer kampioen en keert daarmee terug in de 4e Klasse KNVB. In 1987 volgt weer degradatie om een haar later weer terug te keren in de 4e Klasse. Twee jaar later degradeert de club naar de Hoofdklasse FVB, om in 1992 weer terug te keren in de 4e Klasse KNVB. Zo gaat het een aantal jaren door.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. Jarenlang komt de club uit in deze klasse met af en toe een seizoen in de 7e Klasse. De laatste jaren speelt de club in de 5e Klasse.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. Na dit seizoen besluit de club alleen nog op recreatief niveau te voetballen.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de Reserve 5e Klasse KNVB zaterdag. De club eindigt op de laatste plaats.
In mei 2016 bericht TFS dat ze volop bezig zijn met de toekomst van de club. Omdat er volgend seizoen waarschijnlijk geen seniorenteam meer is rijst de vraag: “Is er nog een toekomst voor de vv TFS?”
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de Reserve 6e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt laatste.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.Andere voetbalclubs in Drachtster Compagnie

TFS (1928-1943; heet tot 1929 DVS)

____

Op 24 september 1949 wordt in Sexbierum AVC (Algemene Voetbal Club) opgericht.
De club wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1955 promoveert de club naar de 2e Klasse FVB. Vier jaar later degradeert de club naar de 3e Klasse FVB, om direct kampioen te worden. Nu houdt de club het twee jaar vol in de 2e Klasse FVB. In 1966 promoveert de club naar de 2e Klasse en in 1967 zelfs naar de 1e Klasse FVB. AVC degradeert weer in 1975, om een jaar later weer te promoveren naar de 1e Klasse FVB. Nu duurt het verblijf in deze klasse tot 1982. In dat jaar degradeert AVC weer, om een jaar later terug te keren in de 1e Klasse FVB. Nu houdt de club het vol tot 1988. Twee jaar later wordt de club weer kampioen en promoveert naar de 1e Klasse FVB. De opgaande lijn is nu te pakken, want in 1993 promoveert AVC naar de Hoofdklasse FVB, in 1994 naar de 4e Klasse KNVB en in 1996 naar de 3e Klasse KNVB.
Vanaf dat moment voetbalt de club afwisselend in de 4e en 3e Klasse KNVB.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert dit seizoen.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. Via de nacompetitie weet de club te promoveren.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt laatste.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.


Clubhistorie

_____

Op 17 december 1949 wordt in Nieuwehorne Udiros (Us Doarp Is Ryk Oan Sport) opgericht. De omnivereniging is onstaan uit de korfbalvereniging NKC (Nijhornster Korfbal Club) en de voetbalvereniging RODA (Recht Op Doel Af). NKC is opgericht in 1942, RODA in 1946. Naast de genoemde sporten wordt er ook aan gymnastiek en volleybal gedaan.

Udiros wordt ingedeeld in de 2e Klasse FVB. De club wordt direct kampioen en promoveert naar de 1e Klasse FVB. In 1958 promoveert de club naar de 4e Klasse KNVB. Drie jaar later keert degradeert de club naar de 1e Klasse FVB. In 1963 volgt weer promotie naar de 4e Klasse KNVB. Jarenlang voetbalt de club op dit niveau. In 1992 moet een stapje terug worden gedaan naar de Hoofdklasse FVB.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 5e Klasse KNVB. Vanaf dat moment voetbalt de club afwisselend in de 5e en 4e Klasse KNVB.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen promoveert de club.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club promoveert opnieuw, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club gaat op zaterdag voetballen.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.


Clubhistorie
dinsdag 10 juli 2012

De clubs uit 1948

Op 24 januari 1948 wordt in Drachten ONB (Op Nij Begoun) opgericht. De club wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In het eerste seizoen wordt de club al kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Het seizoen erop gebeurt hetzelfde en ONB zit al in de 1e Klasse FVB. Nu duurt het vijf seizoenen voorst de club weer kampioen wordt en promoveert naar de 4e Klasse KNVB. Drie jaar later is het weer raak. In 1958 volgt promotie naar de 3e Klasse KNVB. Tot 1963 voetbalt de club in de 3e Klasse. Daarna volgen vijf jaar in de 4e Klasse voordat de club weer terugkeert in de 3e Klasse. ONB blijkt een stabiele 3e Klasser te zijn. Pas in 1981 wordt de club kampioen en promoveert daarmee naar de 2e Klasse. Het verblijf duurt twee seizoenen. De volgende twee seizoenen degradeert de club, zodat ze in 1984 weer in de 4e Klasse uitkomen. Er volgt direct weer een promotie. Tot 1989 voetbalt ONB in de 3e Klasse voordat ze weer terugzakt naar de 4e Klasse. In 1994 lukt het weer om de 3e Klasse te bereiken. Drie seizonen later zit ONB in de 2e Klasse, om na twee seizoenen weer terug te keren in de 3e Klasse. Van 2001 tot 2007 schommelt ONB steeds tussen de 3e en de 4e Klasse. Vanaf dat jaar wordt de weg omhoog ingeslagen. Na drie seizoenen in de 3e Klasse, volgt een seizoen 2e Klasse. In 2012 lukt het ONB om de 1e Klasse te bereiken. Het hoogste niveau tot nu toe.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zondag. De club degradeert dit seizoen.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zondag. De club degradeert.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. De club wordt laatste.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.

Bekende voetballers

Eelke Duursma


Andere voetbalclubs in Drachten

DZD (1932-1935)
WWMG (1935-1936)
____

Op 29 maart 1948 wordt Drachtster Boys opgericht. De zaterdagclub wordt in de 2e Klasse FVB ingedeeld. De club wordt meteen kampioen. Van 1950 tot 1954 voetbalt de club in de 1e Klasse FVB. Daarna komt er een terugval en degradeert de club naar de 2e Klasse FVB. In 1956 is het dieptepunt voorbij. In twee jaar tijd stoot Drachtster Boys door naar de 4e Klasse KNVB. Negen jaar lang speelt men in de 4e Klasse KNVB, maar in 1966 promoveert men eindelijk naar de 3e Klasse KNVB. Dit is heel lang het hoogst haalbare. In 1973 bereikt de club eindelijk de 2e Klasse. Men bereikt in het eerste jaar bijna de 1e Klasse, maar daarna komen er veel jaren dat er tegen degradatie moet worden gevochten. In 1978 degradeert de club naar de 3e Klasse. In 1981 keert men weer terug in de 2e Klasse en in 1989 wordt de 1e Klasse bereikt. Dit is tot dan de hoogste klasse in het zaterdagamateurvoetbal. Als in 1996 de Hoofdklasse wordt ingesteld is Drachtster Boys van de partij. Jarenlang is het een toonaangevende club in de Hoofdklasse. In 2003 moet de club even een stapje terugdoen, maar twee jaar later speelt men weer een seizoen hoofdklasse. Daarna volgen vier jaren in de 1e Klasse en 2 in de Hoofdklasse.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag. Dit seizoen wordt de club kampioen.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de Hoofdklasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de Hoofdklasse KNVB zaterdag. De club degradeert.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag.


ClubhistorieAndere voetbalclubs in Drachten

Amicitia (1924)
DDB (1938-1942)
De Swealtsjes____

Op 15 mei 1948 wordt VV Oudega opgericht. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1956 wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Zes jaar later gebeurt hetzelfde. De club promoveert naar de 1e Klasse FVB. In 1967 volgt zelfs promotie naar de 4e Klasse KNVB. Elf jaren voetbalt de club in deze klasse voordat ze degradeert naar de 1e Klasse FVB. In 1982 wordt Oudega kampioen en keert weer terug in de 4e Klasse KNVB. Drie jaar later wordt ze ook in deze klasse kampioen en promotie naar de 3e Klasse KNVB is een feit. Het verblijf in deze klasse duurt maar één seizoen. Oudega degradeert weer. In 1991 degradeert de club terug naar de Hoofklasse FVB. Een jaar later keert de club weer terug in de 4e Klasse KNVB. Vervolgens voetbalt Oudega voornamelijk in de 5e Klasse, met soms enkele jaren in de 4e en 6e Klasse.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club trekt zich terug. De toekomst is onzeker.
In het seizoen 2018/2019 heeft de club geen eerste elftal meer.
Ze hebben nog net hun 70-jarig bestaan gevierd. Hoe lang ze nog zelfstandig verder kunnen gaan is niet bekend.
Andere voetbalclubs in Oudega

Stormvogels (1925-1941)
____

Op 21 mei 1948 wordt VV Holwerd opgericht. De zaterdagclub promoveert al direct na het eerste seizoen naar de 2e Klasse FVB. In 1953 is degradatie niet te voorkomen, maar twee jaar later is Holwerd alweer terug in de 2e Klasse FVB, om in 1958 kampioen te worden en te promoveren naar de 1e Klasse FVB.
In 1961 moet de club weer een stapje terugdoen. Drie jaar later keert de club weer terug in de 1e Klasse FVB en in 1967 volgt promotie naar de 4e Klasse KNVB. Het verblijf in deze klasse is maar één seizoen. De club degradeert weer. In 1973 keert Holwerd weer terug in de 4e Klasse KNVB. Het jaar erop volgt zelfs promotie naar de 3e Klasse KNVB. Tot 1982 houdt de club het vol in deze klasse. Daarna volgen twee degradaties en in 1983 voetbalt de club weer in de 1e Klasse FVB.
In 1989 lukt het de club weer om de 4e Klasse te bereiken. Drie jaar later voetbalt de club weer één jaar in de 3e Klasse. Daarna volgen weer twee degradaties op rij. In 1996 wordt de club ingedeeld in de 5e Klasse KNVB. Dit blijkt een goede klasse te zijn, want de club voetbalt meestal in deze klasse met af en toe een verblijf in de 4e en 6e Klasse.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.


Clubhistorie
______


Op 1 september 1948 wordt VV Anjum opgericht. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1952 wordt men voor het eerst kampioen, maar er volgt geen promotie. Dit volgt pas in 1964. Drie jaar later promoveert de club naar de 1e Klasse FVB. Jarenlang speelt de club in deze klasse. In 1978 lukt het Anjum om kampioen te worden en te promoveren naar de 4e Klasse KNVB. Vijf jaar later dwingt de club promotie af naar de 3e Klasse KNVB. In 1990 volgt degradatie naar de 4e Klasse.
Anjum mag zich een stabiele 4e klasser noemen, met zo nu en dan een uitstapje richting 3e Klasse. Degradatie naar de 5e Klasse komt echter ook voor.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.


ClubhistorieVV Anjum

____

Op 15 september 1948 wordt in Suameer EBONAD (Eendracht Brengt Ons Naar Ons Doel) opgericht. Aanvankelijk voetbalt de club niet in de FVB. In 1949 zoekt de club aansluiting tot de FVB. De club moet wel de naam wijzigen. De naam wordt VV Suameer. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. Het eerste kampioenschap is in 1951. De club promoveert naar de 2e Klasse FVB. In 1955 doet de club vrijwillig een stapje terug. Meteen wordt Suameer weer kampioen. Twee jaar later degradeert de club weer om in 1959 weer kampioen te worden. Nu blijft de club langer in de 2e Klasse. In 1962 promoveert ze zelfs naar de 1e Klasse FVB. In 1965 volgt weer een degradatie. De twee volgende jaren wordt de club kampioen en zo komt de club in 1967 in de 3e Klasse KNVB terecht. Jarenlang komt de club uit in deze klasse.
In 1982 keert de club voor twee seizoenen terug in de 1e Klasse FVB. Daarna volgt een jaar 4e Klasse KNVB. Dit blijkt te hoog gegrepen, want in 1985 degradeert de club naar de 1e Klasse FVB en in 1988 naar de 2e Klasse FVB. In 1990 volgt promotie naar de 1e Klasse FVB.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 5e Klasse KNVB. Nadien voetbalt de club meestal in deze klasse. Af en toe zakt de club terug naar de 6e Klasse. In 2012 lukt het de club om te promoveren naar de 4e Klasse.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen degradeert de club.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. Dit seizoen promoveert de club, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 4e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.


dinsdag 3 juli 2012

De clubs uit 1947

Op 12 april 1947 wordt HJSC (Hommerts Jutrijper Sport Combinatie) opgericht. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 2e Klasse FVB. In 1952 wordt het eerste kampioenschap gevierd. De club promoveert naar de 1e Klasse FVB. Vier jaar later wordt de club weer kampioen en daarmee wordt de 4e Klasse KNVB bereikt. Het verblijf is maar van korte duur, want HJSC degradeert in 1958 alweer naar de 1e Klasse FVB. In 1960 wordt de club weer kampioen. Nu is het verblijf in de 4e Klasse KNVB langer. In 1966 wordt de club zelfs kampioen en promoveert hiermee naar de 3e Klasse KNVB.
HJSC houdt het zes seizoenen vol. In 1972 degradeert de club weer naar de 4e Klasse KNVB en in 1976 is de club weer terug in de 1e Klasse FVB. Deze klasse is toch iets te laag, want in 1977 promoveert de club weer naar de 4e Klasse KNVB. In 1980 volgt weer degradatie naar de 1e Klasse FVB en in 1984 zelfs naar de 2e Klasse FVB. Jarenlang voetbalt de club op dit niveau.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. HJSC promoveert direct naar de 5e Klasse KNVB. Jarenlang voetbalt de club in de 5e en soms in de 6e Klasse.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen degradeert de club.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt de club niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.


Clubhistorie


Clublied

Grif wurde wy wer kampioen
As elts syn bêst mar docht
Wy skoppe en wy goije dan
De bal der sa mar troch
Wol lit ús dan prebearje
In klasse heger op
En as wy dat fêst wolle
Dan giet de flagge yn top
Wol lit in elts dan sizze
Ha der mar gjin noed
Gjin ien klup kin ús risse
Dan komt it grif wol goed.

Refrein:

Hup, jonges hup
It giet ter eare ús fuotbalklup
Toe set him up
Want wy wolle no dochts heger op
Lit elts syn bêst dwaan
En syn krêften der foar jaan
Hâldt heech it wyt en grien
Ja dan wurde wy wer númer ien!Andere voetbalclubs in Hommerts en Jutrijp

HJSC (1933-1934)

___

Op 13 juni 1947 wordt in Lemmer CVVO (Christelijke Vereniging Voor Ontspanning) opgericht. Het bestuur wil dat leden alleen op zaterdagmiddag voetballen. Ze mogen echter niet op zondag kijken naar wedstrijden van plaatsgenoot VV Lemmer. Dit roept veel weerstand op onder de leden. Deze eis laat het bestuur daarom vervallen. De zaterdagclub is hiermee gered. In 1947 wordt de club ingedeeld in de 2e Klasse FVB. Het eerste succes komt in 1951 als de club kampioen wordt en promoveert naar de 1e Klasse FVB. In 1959 degradeert CVVO weer naar de 2e Klasse FVB en in 1962 naar de 3e Klasse FVB.
Twee jaar later wordt CVVO weer kampioen en komt hierdoor in de 2e Klasse FVB. In 1966 promoveert de club zelfs naar de 1e Klasse FVB. Weer twee jaar later bereikt CVVO de 4e Klasse KNVB. Tot 1989 voetbalt de club in deze klasse. Dan worden ze kampioen en promoveren naar de 3e Klasse. In 1991 voetbelat de club één seizoen in de 2e Klasse. Later promoveert CVVO mog twee keer naar de 2e Klasse. Het verblijf is echter nooit van lange duur.
In 2001 degradeert de club naar de 3e Klasse. De jaren daarop voetbalt CVVO in de top van deze klasse. In 2005 bereikt de club bijna de 2e Klasse. In 2008 degradeert de club naar de 4e Klasse. Een jaar later is men weer terug in de vertrouwde 3e Klasse. Maar de club wil meer. In 2012 wordt de club kampioen van de 3e Klasse.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.

___

ClubhistorieOp 19 juni 1947 wordt in Rotsterhaule DWP (De Wite Peal) opgericht. In het eerste jaar mag DWP geen lid worden van de FVB. Ze voetballen daarom in de OVB (Onderlinge Voetbal Bond). In 1948 wordt de club ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In drie jaar tijd promoveren ze naar de 4e Klasse KNVB. Verder worden ze in 1951 ook nog algemeen kampioen van Friesland. Het volgende seizoen degradeert de club weer om meteen weer kampioen te worden. In 1956 wordt de club kampioen in de 4e Klasse KNVB. Er volgt echter geen promotie. In 1961 degradeert de club weer naar de 1e Klasse FVB. Het verblijf in deze klasse duurt tot 1969, daarna degradeert de club weer naar de 1e Klasse FVB. Jarenlang verblijft DWP in deze klasse. Pas in 1987 maakt de club weer de stap naar de 4e Klasse KNVB.
DWP blijkt een goede 4e Klasser te zijn. Af en toe is er een degradatie of eem promotie, maar dat is nooit van lange duur.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen promoveert de club, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 3e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt de club niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.


ClubhistorieAndere voetbalclubs in Rotsterhaule

DWP (1931-1932)

____

Op 23 juli 1947 wordt VV Dronrijp opgericht. De club wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1952 kiest de club ervoor om in de 2e Klasse FVB uit te komen. In 1954 wordt Dronrijp kampioen in deze klasse. De club degradeert het seizoen daarna direct weer. In 1958 wordt de club weer kampioen. Nu is de club wel goed genoeg voor de 1e Klasse FVB, want twee jaar later wordt de club weer kampioen en promoveert daarmee naar de 4e Klasse KNVB. In 1966 wordt de club kampioen en promoveert naar de 3e Klasse KNVB.
De lub houdt het tot 1973 vol in de 3e Klasse KNVB. Daarna voetbalt de club tot 1984 in de 4e Klasse KNVB. Van 1984 tot 1986 voetbalt de club weer in de 3e Klasse. Daarna voetbalt Dronrijp met wisselend succes in de 4e en 5e Klasse. De opgaande lijn zit er de laatste jaren in. In 2011 promoveert de club naar de 4e en in 2012 naar de 3e Klasse KNVB.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen degradeert de club, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 4e Klasse KNVB zondag. Dronrijp degradeert opnieuw. In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club promoveert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.ClubhistorieAndere voetbalclubs in Dronrijp

Dronrijp (1934-1941)
DVC

____

Op 1 augustus 1947 wordt KVV (Kollumzwaagster Voetbal Vereninging)opgericht. De naam wordt in oktober 1947 gewijzigd in Friese Boys. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1949 wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. In 1952 is het weer raak. De club promoveert naar de 1e Klasse FVB. Na vijf seizoenen degradeert de club weer naar de 2e Klasse FVB. Vanaf dat moment zit de club in een opwaartse lijn. De club draait constant mee in de top van de 2e Klasse FVB. In 161 worden ze kampioen en promoveren ze naar de 1e Klasse FVB. In 1963 bereiken ze voor het eerst de 4e Klasse KNVB en in 1965 de 3e Klasse KNVB. Na twee seizoenen volgt weer een seizoen in de 4e Klasse. Tot 1970 volgen promoties en degradaties elkaar op. Tot 1977 voetbalt de club in de 4e Klasse, daarna volgt een seizoen in de 4e Klasse. Vanaf dat moment zit de cclub weer in de opwaartse lijn. In 1979 wordt de 3e Klasse en in 1980 zelfs de 2e Klasse bereikt. Dit blijkt iets te hoog gegrepen, want in 1984 voetbalt men alweer in de 4e Klasse KNVB. In 1988 zakt de club zelfs weer terug naar de 1e Klasse FVB. Na drie jaar keert Friese Boys weer terug in de 4e Klasse KNVB. Men klimt weer snel op, want in 1997 voetbalt de club alweer in de 2e Klasse. Daarna volgen vier seizoenen in de 3e Klasse.
Van 2002 tot 2005 voetbalt Friese Boys weer in de 2e Klasse KNVB. Daarna volgen er vele jaren in de 3e en soms in de 4e Klasse.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.


Clubhistorie


____

Op 1 augustus 1947 wordt RSV (Rijperkerker Sport Vereninging) opgericht. Als de korfbal- en de kaatstak niet levensvatbaar blijken gaat de voetbaltak verder onder de naam VV Rijperkerk. De club wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB.
Het eerste kampioenschap wordt gevierd in 1963. De club promoveert naar de 2e Klasse FVB. Twee jaar later volgt weer een kampioenschap en promotie naar de 1e Klasse FVB. Tot 1978 voetbalt Rijperkerk in deze klasse. Dan volgt degradatie naar de 2e Klasse FVB. In 1984 wordt de club weer kampioen en promoveert naar de 1e Klasse FVB. Drie seizoenen later volgt weer een kampioenschap en promotie naar de 4e Klasse KNVB. In 1989 volgt nog een seizoen in de 3e Klasse, maar in 1990 keert de club terug in de 4e Klasse KNVB. Daarna zijn er wisselende resultaten. In de jaren '90 voetbalt men in het begin in de 4e Klasse, daarna enkele jaren in de 3e Klasse en aanhet eind zelfs in de 6e Klasse KNVB. In het begin van de 2e eeuw wordt de weg omhoog weer ingeslagen. Langzaam maar zeker klimt de club weer op naar de 3e Klasse.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club weet te promoveren.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen degradeert de club.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.


Clubhistorie


Op 1 juli 2010 wordt HRC (Hardegarijp Rijperkerk Combinatie) opgericht. VV Hardegarijp en VV Rijperkerk besluiten een samenwerkingsverband aan te gaan voor de jeugdelftallen van A tot en met D, met als doel de kwaliteit van het voetbal te bevorderen en het voetbalplezier te verhogen.
Ook de meisjeselftallen spelen onder deze naam.
Aan het eind van het seizoen 2012-2013 wordt de samenwerking door VV Hardegarijp opgezegd. De jeugdelftallen zullen weer bij de eigen vereniging ondergebracht worden met ingang van het seizoen 2013-2014

____

Op 10 augustus 1947 wordt VVO (Voetbal Vereniging Oosterend) opgericht. De eerste jaren voetbalt de club nog niet in een bond. Als de zaterdagclub in 1951 lid wordt van de FVB moet de club zijn naam wijzigen. De naam wordt nu SDS (Sterk Door Samenspel). De club wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1957 wordt SDS voor het eerst kampioen. Promotie naar de 2e Klasse FVB volgt. In 1959 wordt de club kampioen in deze klasse, maar er volgt geen promotie. Dat is wel het geval in 1964. In 1967 promoveert de club naar de 4e Klasse KNVB. Het verblijf in deze klasse is maar één seizoen. Als SDS in 1973 weer kampioen wordt in de 1e Klasse FVB keert de club terug in de 4e Klasse KNVB. De club presteert goed in deze klasse. In 1980 wordt de club kampioen en er volgt promotie naar de 3e Klasse KNVB. Na acht jaar degradeert de club naar de 4e Klasse en in 1990 naar de 1e Klasse FVB. Twee jaar later wordt de club alweer kampioen en promoveert naar de Hoofdklasse FVB. Een jaar later zitten ze alweer in de 4e Klasse KNVB. In 1995 bereikt de club weer de 3e Klasse KNVB. Een jaar later zelfs de 2e Klasse. Jarenlang voetbalt de club nu in de 2e Klasse, met af en toe een terugslag naar de 3e Klasse en een uitschieter naar de 1e Klasse KNVB.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen degradeert de club.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.

Clublied

Wy binne sljocht op SDS!
Sa no en dan skerp as in mes.
Wy binne sljocht op SDS!
Wy sjitte fuort net yn ‘e stress!

“Sterk Door Samenspel”
Dat is eins ús yell.
Doe stie der noch in âlde keet.
No in MFC mei brûkers by de fleet!

Wy binne sljocht op SDS!
Sa no en dan skerp as in mes.
Wy binne sljocht op SDS!
Wy sjitte fuort net yn ‘e stress!

“Steun De Stakkers“
wurdt der wolris sein.
Mar fuotballers omkriten Easterein makket it allegear neat.
Net ien dy ‘t “Swart-Wyt” ferrinneweard!

Wy binne sljocht op SDS!
Sa no en dan skerp as in mes.
Wy binne sljocht op SDS!
Wy sjitte fuort net yn ‘e stress!

“Spylje, Dûse, Sûpe”
Hurd wurkje, troch de modder krûpe.
It leafst spylje nei de toer.
Wier dan rint net ien ús oer!

Wy binne sljocht op SDS!
Sa no en dan skerp as in mes.
Wy binne sljocht op SDS!
Wy sjitte fuort net yn ‘e stress!!!


____

Op 15 augustus wordt in Veenwoudsterwal Stormvogels opgericht. Als de club zich in 1948 inschrijft bij de FVB moet de naam gewijzigd worden. De naam wordt VCV (Voetbal Club Veenwoudsterwal). De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. De club wordt al in het eerste seizoen kampioen en promotie naar de 2e Klasse FVB volgt. In 1950 besluit de club haar naam iets te wijzigen. De afkoring VCV staat nu voor Voetbal Club Veenwouden. In 1953 wordt de club kampioen in deze klasse en promoveert daarmee naar de 1e Klasse FVB. Twaalf jaren voetbalt de club in deze klasse voordat men kampioen wordt en toetreedt tot de 4e Klasse KNVB.
Vlak na de viering van het 25-jarig jubileum komt er een einde aan het bestaan van VCV als zelfstandige voetbalvereniging. In 1972 besluiten de verschillende sportverenigingen in Veenwouden samen te gaan in een grote Sport Club Veenwouden (ook wel SVC genoemd).
In 1980 degradeert de club naar de 1e Klasse FVB, om het jaar daarop weer te promoveren naar de 4e Klasse KNVB. In 1985 en 1986 gebeurt hetzelfde. In 1993 wordt de club kampioen van de 4e Klasse en promoveert naar de 3e Klasse. Na een jarenlang verblijf in de 3e en 4e klasse KNVB wordt SCV in seizoen 2009/2010 ongeslagen kampioen en promoveert het team naar de 2e Klasse KNVB. In het seizoen 2014/2015 promoveert de club.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt de club niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. De club handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag.


Clubhistorie
Andere voetbalclubs in Veenwouden en Veenwoudsterwal

Stormvogels
Woudboys (1925-1935)

____

Op 10 oktober 1947 wordt VVT (Voetbal Vereniging Twijzelerheide) opgericht. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1949 wordt het kampioen in deze klasse en een jaar later in de 2e Klasse. Drie jaar voetbalt VVT in de 1e Klasse FVB, voordat de stap gemaakt wordt naar de 4e Klasse KNVB. In 1957 wordt VVT kampioen, maar er volgt geen promotie. Een jaar later wordt de club weer kampioen en nu volgt wel promotie naar de 3e Klasse KNVB. In 1960 degradeert de club weer naar de 4e Klasse.
De glorietijden van VVT breken nu aan. In 1962 volgt promotie naar de 3e Klasse en in 1963 naar de 2e Klasse KNVB. Dit is dan nog de hoogste klasse in het zaterdagvoetbal. De klad komt er even in als de club in 1970 degradeert, maar het jaar erop is de club weer terug in de 2e Klasse. In 1974 degradeert de club weer naar de 3e Klasse, waarin ze het elf jaar volhoudt.
Dan komt de terugval. In 1985 naar de 4e Klasse KNVB, in 1991 naar de Hoofdklasse FVB en in 1992 naar de 1e Klasse FVB.
In 1996 wordt VVT ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. De weg omhoog wordt weer langzaam ingeslagen. Eerst volgen er enkele jaren in de 5e Klasse, daarna verblijft de club meestal in de 4e Klasse met een enkele uitschieter naar de 3e Klasse.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen degradeert de club.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.

Bekende voetballers van VVT

Klaas Bosma
Piet Bosma
Siep Veenstra
Tjeerd Veenstra
Jappie Visser