zaterdag 22 januari 2011

De nog bestaande voetbalclubs in Leeuwarden

De op een na oudste voetbalclub uit Leeuwarden is LVV Friesland. Op 15 juni 1905 richten Koos Overdijk, Bartele en Uilke de Boer, André Piersma en Sietze Jeelof een voetbalvereniging op. Als naam wordt “Snel” gekozen.
In 1908 schrijft Snel zich in voor de FVB. De club wordt ingeschreven maar moet wel de naam veranderen. Er blijkt al een vereniging met dezelfde naam te zijn. Er wordt gekozen voor de naam “Voorwaarts”. Voorwaarts begint in de 2e Klasse van de FVB. In het seizoen 1910/1911 wordt Voorwaarts kampioen van de 2e Klasse en volgt promotie naar de 1e Klasse. In deze Klasse wordt Voorwaarts weer kampioen en volgt er promotie naar de 3e Klasse van de NVB. Opnieuw zijn er problemen met de naam. In de NVB speelt al een club met de naam Voorwaarts. Nu wordt gekozen voor de Leeuwardensche Voetbal Vereniging “Friesland”.
Het optreden in de NVB is van korte duur door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Er worden zoveel spelers opgeroepen voor het leger dat er geen goed elftal meer op de been gebracht kan worden. LVV Friesland trekt zich terug uit de NVB en gaat weer in de FVB spelen.
In 1920 besluiten de clubs Friesland en LVC tot een fusie. Friesland heeft een beperkt aantal spelers, maar wel een veld; LVC heeft veel goede voetballers, maar geen veld. Een combinatie ligt voor de hand en pakt, zo zal later blijken, ook sportief goed uit. De clubnaam Friesland blijft gehandhaafd. Het “nieuwe” team wordt in haar eerste competitie glansrijk kampioen van de 2e Klasse NVB. Het lukt de ploeg nog niet om te promoveren naar de 1e Klasse. Dat lukt de competitie daarop wel. Liefst 15 seizoenen zal Friesland in de 1e Klasse, toen de hoogste klasse in het amateurvoetbal, spelen.
De jaren daarna speelt Friesland wisselend in de 2e, 1e en 3e Klasse van het amateurvoetbal. In 1975/76 begint de successtory. De ploeg wordt kampioen van de 2e Klasse. Het jaar daarop van de 1e Klasse. Maar men daalt net zo snel van de Hoofdklasse weer terug naar de 2e Klasse. Vervolgens daalt men af naar de 4e Klasse. In het seizoen 2010/2011 speelt LVV Friesland weer 3e Klasse Zondag.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen wordt de club kampioen.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 2e Klasse zondag en de 5e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen degradeert de zondagtak, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 3e Klasse KNVB zondag en de 5e Klasse KNVB zaterdag. De zaterdagtak wordt opgeheven.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. Het lukt de club niet om via de nacompetie te promoveren.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.


____

Op 4 mei 1919 richten Piet de Vries, Piet van der Haak, Sip Algera, Harm van Brug, Bauke de Vries, Herke Meijer en Willem IJbema de voetbalvereniging Vitesse op. De jongens uit Huizum willen een eigen club. Ze voetballen twee vriendschappelijke wedstrijden onder de naam Vitesse. Aan het eind van 1919 worden ze uitgenodigd om deel te nemen aan de FVB. Alleen de naam moet gewijzigd worden: er speelt al een Vitesse in de FVB. Nog in hetzelfde jaar wordt de naam gewijzigd in FVC (Friesche Voetbal Club).
Het succes laat niet lang op zich wachten. Al in het tweede seizoen worden ze kampioen en komen uit in de 3e Klasse NVB. Ook de jaren erna worden ze kampioen. In 1931 promoveert FVC naar de 1e Klasse. FVC is een club die bijna altijd in de hoogste klassen voetbalt. Later wordt de rol van FVC steeds minder toonaangevend. In 1974 dreigt zelfs degradatie naar de 4e Klasse. In het seizoen 2010/2011 komt FVC uit in de Hoofdklasse Zondag.
Helaas degradeert de club en komt het in het seizoen 2012/2013 speelt de club in de 1e Klasse KNVB zondag. Dit seizoen weet de club weer te promoveren.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de Hoofdklasse KNVB zondag. De club degradeert. FVC komt in het seizoen 2015/2016 uit in de 1e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zondag.


____

In 1924 wordt Zwaluwen opgericht. Bij het Rooie Dorp wordt hoofdzakelijk gevoetbald door jongens van Achter de Hoven. Politiek gezien is men niet rood, want men voetbalt alle dagen behalve zondag, terwijl het voetbal in die dagen eigenlijk sowieso als een "goddeloos spel" wordt beschouwd.
Enkele leden zijn lid van de socialistische Arbeiders Jeugd Centrale. Deze niet kerkelijke leden hebben kennelijk een groot stempel gedrukt op de keuze van de kleur van het shirt. De jongelui van kerkelijke huize willen hun protestantse aanhankelijkheid aan het Koninklijk Huis demonstreren door te kiezen voor een oranje shirt. Als compromis wordt het blauwe shirt gekozen met witte kraag en witte manchetten. Ook met de keuze van de naam boeken de "rooien" de overwinning. De oranjegezinde medeleden hebben als koningsgezinde naam "Oranje Nassau" in gedachten, maar dit gaat niet door vanwege een veto van AJC-zijde. Uit arremoede wordt het Zwaluwen.
Zwaluwen bepaalt bij de oprichting niet op zondag te voetballen. De club heeft wat dat betreft een duidelijk christelijke signatuur.

In april 1932 wordt besloten dat Zwaluwen een christelijke voetbalvereniging wordt. De reglementen worden op dit punt aangepast. In 1934 neemt Zwaluwen deel aan de Christelijke Nederlandse Voetbal Bond (CNVB).

In 1946 verandert de vereniging van naam en heet voortaan Christelijke Sportvereniging De Leeuwarder Zwaluwen.

Omstreeks 1960 is Leeuwarder Zwaluwen verscheidene malen de sterkste noordelijke zaterdagclub. In de begin jaren 60 kwam de volledig vrije zaterdag
meer en meer in zwang met als gevolg dat neutrale verenigingen op die dag meer activiteiten ontplooien. De succesvolle periode van Leeuwarder Zwaluwen is voorbij. In de jaren '70 komt men zelfs uit in de 4e Klasse. Langzaam maar zeker klimmen ze weer uit het dal. Na nog een paar promoties en degradaties komt de club in het seizoen 2010/2011 uit in de 1e Klasse zaterdag.
Na nog een paar promoties en degradaties komt de club in het seizoen 2014/2015 uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert dit seizoen, zodat ze in 2015/2016 uitkomt in de 1e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag.

____


Op 28 april 1929 wordt de Rooms-Katholieke voetbalvereniging Met Kracht Vooruit, beter bekend als MKV '29, opgericht. In 1935 wordt besloten om de ook in Leeuwarden opgerichte katholieke club Geel Wit op te nemen binnen de gelederen. In 1946 promoveert MKV'29 vanuit de FVB naar de 4e klasse van de KNVB. In later jaren is het MKV'29 gelukt enkele keren te promoveren naar de 3e klasse KNVB, doch die uitstapjes duren ten hoogste 2 jaar. MKV'29 is in de jaren gewoon een stabiele 4e klasser gebleken. Ook in het seizoen 2010/2011 komt de club uit in de 4e Klasse zondag.
In 2012 promoveert de club naar de 3e Klasse.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. Dit seizoen promoveert de club.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zondag. De club wordt laatste.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.
____

Op 11 september 1932 wordt Jong Feijenoord opgericht. Als de club in 1933 wil toetreden tot de FVB moet de naam gewijzigd worden. De naam wordt Nicator. De groenwitten van Nicator staan bekend om hun strijdlust. Van oudsher is het een echte arbeidersclub waar hele families lid van waren en bleven. Een club voor de zogenaamde 'werkende bevolking'.
In het eerste jaar wordt Nicator ongeslagen kampioen in de 3e Klasse FVB. Het jaar daarop in de 2e Klasse erloopt zo voorspoedig dat na een geslaagde promotie-competitie de 1e Klasse van de zogenoemde onderbond wordt bereikt. Het jaar daarop volgt promotie naar de KNVB. Dat gebeurt midden in de crisisjaren waarin Nicator meer werkloze dan werkende leden telt.
Kort na de oorlog speelt Nicator in de 2e Klasse KNVB. In 1973 wordt zelfs de 1e Klasse bereikt. De club speelt in het seizoen 2010/2011 in de 5e Klasse Zondag.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club promoveert dit seizoen.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. De club handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. De club degradeert.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.

____

Op 28 april 1934 wordt Blauw Wit '34 opgericht. Op de oprichtingsvergadering in Huizum zijn 18 jongens aanwezig. Niemand kan voorzien dat dit het startsein is van een vereniging, die tot één van de grootste clubs in het zaterdagvoetbal zal uitgroeien.
In 1935 vindt aansluiting plaats bij de CNVB. De vereniging krijgt nieuw bloed door de fusie in 1937 met het al enkele jaren oudere "De Grasshoppers", dat domicilie had aan de Rijksstraatweg in Goutum, maar haar leden voornamelijk telt in Huizum. Deze samenbundeling van krachten levert in feite de basis voor het uitgroeien van Blauw Wit '34 tot de krachtige voetbalclub, die zij geworden is. De voetbalprestaties van de vereniging vóór 1940 vormden geen goede graadmeter, omdat er maar een zeer beperkt aantal zaterdagclubs was. In 1942 en 1943 wordt de club kampioen.
Inmiddels zijn de Christelijke en de Katholieke Voetbalbond opgegaan in de Nederlandse Voetbal Bond, zodat de titels worden behaald in de FVB. Na de bevrijding bleef de aansluiting bij de KNVB in stand. Er wordt in 1947 een 4e klasse Noord ingesteld, waar Blauw Wit meteen bij wordt ingedeeld.

In 1953 wordt het eerste grote succes geboekt in de KNVB-competitie. De kampioensvlag kan in top! Promotie is echter niet mogelijk, omdat er nog geen 3e klasse Noord is, dat gebeurt pas een seizoen later. Blauw Wit wordt in die 3e klasse ingedeeld en wordt weer kampioen.
De jaren '60 en '70 leveren sportief weinig successen op. In de jaren '80 promoveert Blauw Wit naar de 1e klasse. Tweemaal ook keert men weer vrij snel terug in de 2e klasse.
In 1994 promoveert de club weer naar de 1e Klasse. Hier weet het zich drie seizoenen te handhaven. Daarna gaat het met ups en downs en moet er zelfs een beslissingswedstrijd gespeeld worden voor het klassebehoud.
In het seizoen 2010/2011 speelt de club in de 1e Klasse zaterdag.
In het seizoen 2014/2015 speelt de club in de 2e Klasse KNVB zaterdag. Ze worden kampioen, zodat ze in het seizoen 2015/2016 uitkomen in de 1e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag.

____


Op 16 juni 1965 wordt VV WWS (Winsum Wytgaard Swichum) opgericht. Het is de voetbalclub voor de zuidelijke dorpen in de gemeente Leeuwarden. Vanaf de oprichting heeft de club te maken met bijzonder drassige of ondergelopen velden na een regenbui. Na jarenlang in de FVB te hebben gevoetbald, maakt WWS in 1987 de overstap naar de 4e Klasse KNVB. In het debuutseizoen eindigt de club verdienstelijk op de 5e plaats. Het seizoen daarop begint slecht, maar aan het eind van de competitie eindigen ze op de 6e plaats. In het jubileumjaar 1990 degradeert de club weer naar de FVB. In 1996 wordt de competitie anders ingedeeld en komt WWS in de 6e Klasse KNVB. In het seizoen 2010/2011 komt de club uit in de 4e Klasse zaterdag.

_____


Na het ter ziele gaan van de horecasportvereniging "Zwart Wit" komt al snel de behoefte boven vanuit de Horeca om een nieuwe sportvereniging in Leeuwarden op te richten. SC Lions '66 wordt op 18 maart 1966 opgericht in een bar. Doelstelling is om mensen die werkzaam zijn in de horeca enige sportieve onstpanning te verschaffen.
De eerste tijd wordt er alleen “wild” voetbal gespeeld, maar al gauw ontstaat toch de wens om aan een echte competitie mee te doen en dus wordt een verzoek gericht tot de FVB om toegelaten te worden tot de Zaterdag competitie. Het bestuur van de FVB weigert dit echter. Men meent dat Lions thuis hoort in de bedrijfsvoetbalcompetitie. Maar die competitie wordt echter altijd gespeeld in de drukste periode van de horeca: de zomer. Dus zet Lions door. Uiteindelijk krijgt Lions zijn zin. De club wordt in 1968 toegelaten tot de rijen van de FVB clubs.
AL in 1976 promoveert de club naar de 4e Klasse KNVB, om na 1 seizoen weer af te dalen naar de FVB. Inmiddels is het orospronkelijke karakter van de vereniging zo veranderd dat er niet meer gesproken kan worden van een Horeca Sportvereniging. In wezen is Lions '66 niet meer te onderscheiden van andere amateurverenigingen. In 2003 komt men eindelijk weer in de 6e Klasse KNVB uit. In het seizoen 2010/2011 komt de club uit in de 5e Klasse zaterdag.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. Dit seizoen promoveert de club, zodat ze in het seizoen 2016/2017 uitkomt in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt laatste.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.

____


SC Flamingo is opgericht op 9 april 1991. Sindsdien heeft Flamingo zich ontwikkeld tot een gezonde multiculturele club binnen Leeuwarden. De club is vóór iedereen en mét iedereen. De club komt in het seizoen 2010/2011 uit in de 5e klasse zaterdag.
In 2012 besluit de club om als zondagvereniging door te gaan. Het standaardelftal is echter voor één seizoen uit de competitie teruggetrokken. In het seizoen 2013-2014 zullen ze weer "prestatievoetbal" spelen. De doelstelling zal dan zijn om door te groeien naar de 4e Klasse.
Ook in het seizoen 2013/2014 kan de club geen standaardelftal op de been brengen. In 2014 lukt het de club weer om een zondagelftal te krijgen. In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag. Ook in het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag. Uiteindelijk krijgen ze geen elftal op de been. Het voortbestaan is onzeker.

vrijdag 21 januari 2011

Voetbal in Leeuwarden

"Leeuwarden is een stad met vitale, flexibele voetbalverenigingen die evenwichtig verspreid over de stad op de kwalitatief hoogwaardige sportconcentratiegebieden Magere Weide, Nijlân, Kalverdijkje, het Wiardacomplex en sportpark ’t Loo de voetbalsport beoefenen."

Bovenstaand citaat komt uit de sportnota van de gemeente Leeuwarden die is gemaakt in samenwerking met de KNVB district Noord.
Rekening houdend met het huidige ledenaanbod, zijn 7 à 8 verenigingen voldoende om in het voetbalaanbod in Leeuwarden te voorzien. Het gaat dan om grotere verenigingen (tenminste meer dan 300 leden) met teams in alle leeftijden (F-jes tot senioren).
Om dit te bereiken moeten de mogelijkheden voor samenwerking en fusie worden onderzocht.

Op 21 oktober 2010 wordt bekendgemaakt dat VV Leeuwarden en Nicator de intentie hebben om tot een verdere samenwerking of een fusie te komen.

De hoofdstad van Fryslân kent een rijke voetbalhistorie. Aan het einde van de 19e eeuw blijken de steden een vruchtbare bodem te zijn voor voetbal.
Clubs schieten als paddenstoelen uit de grond en sommige verdwijnen weer net zo snel. Op het hoogtepunt zijn er achttien clubs. In 2011 zijn het er 12 die verspreid zijn over vijf sportgebieden, namelijk Sportpark Nylân, Sportcomplex Wiarda, Sportgebied Kalverdijkje, Sportgebied De Magere Weide en Sportpark 't Loo.

De huidige voetbalverenigingen in de gemeente Leeuwarden zijn: Blauw Wit '34, Flamingo, Friesland, FVC, LAC Frisia, Leeuwarden, Leeuwarder Zwaluwen, Lions'66, MKV '29, Nicator, Rood Geel en WWS. Verder is er nog de betaalde voetbalclub Cambuur.

Het is allemaal begonnen met LAC Frisia.

In 1895 wordt de Leeuwarder Sportvereniging Hermes opgericht. Deze club gaat in 1904 samen met Snel op in Olympia.

In 1898 richt de Leeuwarder gymnastiekvereniging Claudius Civilis ook een voetbaltak op. Aan het begin van de 20e eeuw gaat Claudius Civilis op in de gymnastiekvereniging Brinio. De voetbaltak blijft tot 1926 bestaan.

Rond 1900 zijn er nog clubs te vinden als Bato, Ajax en I.P. De eerste verdwijnt alweer in 1902. De laatste twee fuseren in 1904 met LAC Frisia. Eind 1904 duikt weer de naam I.P. op.
Samen met HSC uit Harlingen, Olympia uit Leeuwarden en Lycurgus uit Sneek richten zij de Friesche Voetbal Bond op.
De meeste clubs komen snel op en verdwijnen weer net zo snel.

Een club die het wel erg slecht heeft getroffen is de Joodse Voetbalclub Achdoeth. Deze club is opgericht in 1926 en heeft maar 1 elftal. Twaalf jaar later houdt de club weer op te bestaan. Slechts twee oud-spelers overleven de Tweede Wereldoorlog.

Andere clubs die een kort leven hebben zijn:

Achdoeth (mei 1926-december 1936)
Achdoeth (augustus 1937-juli 1938)
Achter de Hoven (juli 1935-juni 1938; heet tot augustus 1935 sv NOAD)
Ajax (1901-1904; fusie met LAC Frisia 1883)
Arbeiderspers (1934-1936)
Aristides (augustus 1923-september 1925; heet tot september 1923 Eendracht)
Aristides (25 mei 1929 - mei 1943)
Audax (1921-1922)

BAC (1938)
Bato (1901-1905)
Black and White (november 1932-december 1935; heet tot december 1932 Advendo)
Blauw Wit '34 (28 april 1934-nu)
Brinio (1900-1922; ontstaan uit Claudius Civilis)
BSV (juni 1937-1940; heet tot juni 1938 Vita)

Cambuur '69 (1 augustus 1969-2004; heet tot 1983 De Oosthoek)
CCF (1938-1940)
Ceres (1938-1940)
CIN (augustus 1922-december 1928; heet tot november 1922 SDO)
Claudius Civilis (1989-1900; opgenomen in Brinio)

Ervea (1937)
Excelsior (1933-1936)

De Figaro's (mei 1938-december 1939)
Flamingo (9 april 1991- nu)
Forward (oktober 1938-?; heet eerst Lyempf)
Friesche Boys (augustus 1922-september 1923; heet tot februari 1923 Zwart Wit)
Friesche Boys (augustus 1925-?)
Friesland (15 juni 1905-nu)
Friso (1 maart 1920-september 1925)
FVC (4 mei 1919-nu)

Ge-Bo (1937-1938)
Geel Wit (1924-1935; opgenomen in MKV '29)
De Glazenmakers (juni 1938-februari 1941; heet eerst VGL)
De Grasshoppers (1930-1937; fusie met Blauw Wit '34)
GRL (1937-1938)

Hermes (1895-1904; gaat in 1904 met Snel op in Olympia)

IDO (oktober 1932-augustus 1933)
IP (23 september 1900-1904; opgenomen in LAC Frisia; 1904-1906)

Jong Frisia (november 1906-1909 ; heet tot december 1906 Achilles)
JVC Nylân 2000 (1 juni 2000-1 juli 2008; samenwerkingsverband tussen Friesland en MKV '29)

Kapitien Klein (januari 1923-juli 1933)
Kino (juni 1938-december 1939)
KMF (juni 1937-december 1939)
KVC (juni 1938-maart 1941; heet eerst KSC)

La Vitesse (1907-1909)
LAC Frisia 1883 (25 april 1883-nu)
LBVV (mei 1938-maart 1942)
LCO (juli 1936-1937)
LDP (1937-1938)
Leeuwarden (14 augustus 1917-1 juli 2013)
Leeuwarder Boys (1926-1938)
De Leeuwarder Zwaluwen (15 augustus 1924-nu)
Leovardia (1 juli 2013-nu)
Lions ‘66 (18 maart 1966-nu)
LONDA (maart 1930-1931; heet eerst Leeuwarden(voetbalgroep))
LSC (1911-?)
LVC (januari 1912-november 1915)
LVC (november 1918-juli 1921)
LVC (1 oktober 1920-1927; heet tot 1923 RODA)
LVV (1 juli 1904-1911)
LYVC (juni 1938-december 1939; heet eerst VIOS)

MKV ‘29 (28 april 1929-nu)

NFMB (1936-1937)
Nicator (11 september 1932-nu)
Nieuwe Slagers Gezellen (1937)

Odilo (maart 1921-1922; heet tot september 1922 Audax)
Olympia (1904-1906)
Olympia (september 1928-maart 1930)
OSI ‘78 (1 april 1979-2006)

PAF (1937)

Quick (november 1905-1908)

RKVV Rapiditas (1924-?)
Robinson (juni 1938-maart 1942; heet eerst Swift)
Rood Geel (1910-1915; heet tot 1912 SSC)
Rood Geel (6 juli 1921-1 juli 2013)
RWS (1937)

Satona (juli 1940-maart 1942; heet tot april 1941 LPF)
De Slagers Gezellen (juni 1937-december 1939)
SLP (juni 1937-maart 1942; heet tot oktober 1938 PTT)
Snel (1904-1904; gaat op in LAC Frisia)
De Spar (juni 1937-december 1939)
Sparta (1910-1911)
SSC (1910-1912)
Sportclub Hartelust (juni 1938-maart 1942)
SPV (mei 1938-maart 1942)
Stânfries (1908-1916; heet tot augustus 1912 UDI)
De Stânfriezen (juli 1936-december 1939)
Stokvis (augustus 1939-april 1941)
It Swealtsje (juni 1937-maart 1942; heet tot juli 1938 De Zwaluw)

UDI (april 1908-1910)

Van G. & L./Ato (1939)
VCU (november 1920-mei 1922)
VEMO (augustus 1922-september 1923; opgegaan in LVC)
VEMO (mei 1924-december 1925; heet tot juli 1925 Geel Wit)
VEMO (december 1925-juli 1933; heet in december 1925 eerst VIOS)
Victorie (1907)
VIOS (september 1924-1926)
Vitesse (oktober 1905-augustus 1907)
Vlugheid en Kracht (1932-1934)
Volharding (1922-?)
Voorwaarts (1902-1904; gaat op in LAC Frisia)
Voorwaarts (1908-1910)
Voorwaarts (1935)
VRA (juni 1938-maart 1942
VSF (1965-1973)

WWS (16 juni 1965-nu)

zaterdag 15 januari 2011

Intermezzo - Warm pleidooi voor het edele voetbalspel

In de beginperiode is voetbal nog lang niet volkssport nummer 1. Er is zelfs een grote afkeer tegen voetballen. Het is gevaarlijk. Artsen raden het spel met het bruine monster ten zeerste af.

Op dinsdag 25 december 1894 staat de volgende ingezonden brief in de Leeuwarder Courant. De brief is letterlijk overgenomen. Een warm pleidooi voor het edele voetbalspel.


Een praatje over het voetballen.

Met slijk bespat, vermoeid door het hollen en trappen, maar ook met een gezonden eetlust en een gevoel van weldadige warmte door het geheele lichaam keeren we terug van het voetbalveld en wandelen door de met Zondagswandelaars gevulde straten naar huis. Dit levendige groepje van jonge lui in losse sportkleeding, een jolig mutsje boven het verhitte gezicht, steekt vroolijk af tegen al die kalme drentelaars in hun Zondags-mooi.

Het gesprek is nog levendiger dan anders!

Alles wat in een voetbaltrui steekt weet van groote dingen te vertellen en leeft in blijde verwachting.

....Het Hollandsche elftal, de sterkste spelers uit de eerste clubs - de besten onder de besten; de mannen die geheel Nederland doortrokken, overal bewijzen van groote meerderheid gevend; die zelfs het kanaal overstaken om tegen hunne naburen en vroegere leermeesters met goed gevolg te strijden, - het Hollandsche elftal komt spoedig, Dinsdag reeds in Leeuwarden, om een vriendschappelijken kamp met "Frisia" te houden. Niet om te zien, wie het sterkste is, maar om hunne jonge broeders, welke zoo geïsoleerd staan in hunne sportverrichtingen, een weinig den goeden weg te wijzen, maar ook vooral om hun nobel spel hier wat meer populair te maken.

Dat wat "Frisia" nog nooit heeft mogen gelukken: aandachtige toeschouwers te trekken, moet deze keurbende doen.

Ieder die wel eens in een paar voetbalschoenen heeft gestaan, is morgen present, maar ook het groote publiek, waartusschen de toekomstige athleet, de adspirant-voetballer schuilt, zagen wij zoo graag vertegenwoordigd.

Ook de oningewijde, hij die vreemd is aan de regels van het spel, meene niet dat hem verveling wacht; al zal hem veel duister zijn, het werken van die stoere mannetjes, elkaar in vlugheid en lenige kracht nabij- en voorbijstrevend, blijft toch steeds een aantrekkelijk schouwspel.

-------------------------------------------------------------------------------------

En nu nog iets over het voetballen en voetballers. Een verklaring van het nogal ingewikkelde spel laat ik achterwege; later, als de match achter den rug is en de geachte redacteur mij nog eens een plaatsje wil afstaan voor een verslag, hoop ik hierop terug te komen.

Alleen wil ik angstige ouders, angstig gemaakt door vreeselijke berichten, overgewaaid uit Engeland of Amerika, opgesierd met nauwkeurige tellingen der dooden en gewonden, met een paar woorden geruststellen.

Het spel met z'n nasleep van ongelukken, het Rugby genaamd, waarbij alles: trappen, stompen, elkaar door een hevigen schop tegen scheen of maag onschadelijk maken, veroorloofd is, wordt in Nederland niet gespeeld.

De goede smaak, kracht en ruwheid van elkaar te willen scheiden en ook de gezonde opvatting dat spel spel moet blijven, heeft spoedig verandering hierin gebracht en het eigenlijke voetballen doen geboren worden.

Bij het Association Football (de naam duidt het reeds aan) is naast persoonlijke vlugheid en kracht, samenwerking en een goed werken met de hersenen hoofdzaak.

De 11 spelers te zamen (de achterhoede, d.w.z. de verdedingslinies natuurlijk indirect) brengen den bal door het doel.

Kalm trekt de voorhoede op en hij die den bal "drijft" en bedreigd wordt door een verdediger van de vijandelijke groep, begeeft zich niet met dezen in een strijd, maar stuurt den bal met een welgerichten schop naar die van z'n vriendjes, die het meeste kans heeft hem ongehinderd verder te brengen. Deze op z'n beurt werkt zich vooruit om, wanneer hij in de klem raakt, steun te zoeken bij een anderen medespeler en zoo tracht men door een aanhoudend nemen en overgeven door de tegenstanders heen te breken, om dan met een welgericht schot den bal door de palen te jagen; indien de man tusschen de doelpalen dit ten minste niet door een beslist optreden belet.

Dit alles gaat nu wel niet zoo eenvoudig als ik vertel, - er komen bij deze verrichtingen natuurlijk aanhoudende schermutselingen voor, maar uit deze korte beschrijving kan toch opgemerkt worden, dat van gevaar geen sprake kan zijn.

Ook, en dit is wel bezien de mooiste zijde van deze athletische oefening, brengt pshysieke kracht alleen niets tot stand; slechts kracht gehoorzamend aan een vlugwerkend verstand en een vast oog.

Tot Dinsdag op het veld!!

POSTMA.

___

In de Leeuwarder Courant valt niets meer te lezen over deze wedstrijd. Maar in het
Nieuws van den Dag van zaterdag 29 december 1894 staat een kort verslag.


Het "Wijnands-de Bordes-elftal" (genoemd naar de beide heeren die het samenbrachten) heeft aan Leeuwarden een bezoek gebracht.Dinsdag traden zij in het strijdveld tegen het eerste elftal der Leeuwarder voetbalclub "Frisia".
Het "Wijnands-de Bordes-elftal" bestond uit de heeren: J. Stok Jr., Zou-Zou en Kampers, Deuferwiel, J. Stok en Beekman, De Roodt, Schorer, Van Hasselt, Warmelo en Schut.
Het zijn de beste spelers uit de vereenigingen "R.A.P."van Amsterdam, "Sparta" van Rotterdam, "Haarlemsche footbalclub" van Haarlem, en "Go-ahead" van Wageningen. Het gecombineerde elftal won met 8 tegen 0 goals voor halftime. Na halftime verdeelden zij zich en speelden met "Frisia" samen om eenige wenken op het gebied van het footbalspel te geven.
Als scheidsrechter fungeerde de heer L.J. Wijnands van Amsterdam, secretaris der N.V. en A.B.

zondag 9 januari 2011

De oudste voetbalclub van Friesland

De oudste voetbalvereniging van Friesland is L.A.C. Frisia 1883. Deze vereniging is als Cricketclub Frisia opgericht op 25 april 1883 door de zoon van de commissaris van de koningin in Friesland, de 13-jarige Pieter Albertus Vincent (Piet) baron van Harinxma thoe Slooten, met een 19-tal vrienden. Cricketclub Frisia is een ‘jongensclub’ - de oprichters waren 13-17 jaar.

In 1894 gaan de Frisianen ook voetballen en wordt de naam gewijzigd in "Cricket en Footballclub Frisia". De vereniging wordt in 1894 als eerste voetbalclub in het noorden lid van de NVB. Het jaar daarop verdwijnt het cricket van het programma. In 1896 neemt de vereniging de naam “Leeuwarder Athletische Club Frisia", kortweg LAC aan. Vanwege het elitaire karakter heet de club in de volksmond al gauw ‘LAKschoen’ of – op z’n Leeuwardens – de ‘lakskuuntsjes’.

De allereerste officiële voetbalwedstrijd in het noorden vindt plaats in november 1894 tussen Be Quick en LAC Frisia. Be Quick wint de wedstrijd met 4-1.


De negentien oprichters komen uit twee adellijke (Van Harinxma thoe Slooten en Van Utenhove) en uit zeven hoogburgerlijke (‘patricische’) families. Zeven van de oprichters behalen in 1883 het einddiploma van het Leeuwarder gymnasium, de anderen zijn HBS-ers.

De broers Harinxma hebben als voorbereiding op het gymnasium op de in 1820 naar Engels model opgezette kostschool Noorthey bij Voorschoten gezeten. Sport en spel zijn een belangrijk onderdeel van het lesprogramma en de Harinxma’s hebben daar kennis gemaakt met sporten als cricket en voetbal.

Bij de oprichting wordt vader Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten beschermheer van de club.

Bij de oprichting is Frisia een club van de Friese elite. De leden komen uit Leeuwarden, maar voor een belangrijk deel ook van het platteland. Veel van hen zijn geen Friezen, en velen verlaten Friesland als zij volwassen worden. Rond 1900 melden zich steeds vaker leden aan uit de gegoede burgerij van Leeuwarden, fabrikanten, ondernemers, groothandelaren, ambtenaren en middenstanders, die omstreeks 1905 de dragende krachten van de club worden.Het elftal van 1898De aristocratische inbreng bestaat aan het begin van de 20e eeuw alleen nog maar uit goodwill en dat is een landelijk patroon. De oude elite trekt zich terug en gaat zich richten op tennis, zeilen en ruitersport, vervolgens op golf en hockey.
Al in de periode 1900-1914 is voetbal niet meer de elitesport die het daarvoor is.


In het seizoen 1903-1904 wordt het eerste succes geoogst. Frisia wordt kampioen van het noorden. In 1905 wordt het huidige clubkostuum ingevoerd, namelijk een blauw geel gestreept shirt en een zwarte broek. Al gauw is er weer sportief succes, want in 1908 wordt Frisia voor de 2e maal kampioen van het noorden.
In 1925 behaalt Frisia haar beste prestatie uit de historie. Het wordt kampioen van het noorden en mag strijden om het landskampioenschap. Het enige punt wordt behaald tegen de landskampioen HBS uit Den Haag.


Het elftal van Frisia dat in 1925 voor het landskampioenschap strijdt

In de Tweede Wereldoorlog behaalt Frisia haar grootste successen achtereen, want het wordt in 1942, 1943 en 1944 kampioen van de tweede klasse. In 1944 leveren succesvolle promotiewedstrijden tegen Emmen een nieuw verblijf in de eerste klasse op.

Spijtig genoeg degradeert Frisia in 1953 weer naar de tweede klasse en besluit een jaar later niet deel te nemen aan het betaalde voetbal in tegenstelling tot de Friese clubs v.v. Leeuwarden en v.v. Heerenveen.

Daarna schommelt LAC Frisia steeds tussen de tweede en de vierde klasse in.
In 2009 promoveert het eindelijk weer naar de Eerste Klasse.
In het seizoen 2013/14 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen degradeert de club, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 2e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zondag. De club promoveert via de nacompetitie.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zondag. De club handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zondag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zondag. Het lukt niet om te promoveren via de nacompetitie.

In 2019 besluit de oudste club om ook op zaterdag te gaan voetballen.

In het seizoen 2019/2020 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zondag en de 5e Klasse KNVB zaterdag.ClubhistorieDe oprichters van Frisia zijn:

P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten, P. Wildervanck de Blécourt, E.J. van Gorkum, A.D.H. Quintus, J. van Drooge, J. Oosterhoff, F.M. Albarda, D.R. Buma, O.E. Cleveringa, D.A. van Gulik, C.L. baron van Harinxma thoe Slooten, A. baron van Harinxma thoe Slooten, P. Jas, A. Menalda, M. Middelburg, H.B. van Slooten, K. baron van Utenhove, G. baron van Utenhove.


Clubblied LAC “Frisia 1883”


Wij zullen altijd strijden,
voor Frisia’s oude naam.
Wij zullen steeds verbreiden,
haar roemrijk fiere faam.
Niets zal ons kunnen scheiden, ) bis
Wij blijven hecht tezaam.


REFREIN:

Frisia zal blijven leven.
We strijden alleen met haar mee.
De club waarvoor we alles geven, ) bis
Dat is onz’ L.A.C.
Bekende voetballers

- Jan van Beek
- Paul Blijham
- Piet de Blok
- Johan Brada
- Anton Dalhuysen
- Johan Hilarius
- Sjors Mauer
- Piet Meines
- Wim Overmeer
- Jan Schilt
- Henny Snijder
- Lammert Steinvoorte
- Henny Valkema
- Chris Visser
- Piet Visser
- Jannie Wiersma


Meer lezen:

Stegenga, Willem, Yme Kuiper, Fred Dijkstra, Dirk de Boer. The field is very glad, sir... 125 jaar L.A.C. "Frisia 1883". (Leeuwarden, 2008)

Friese voorouders - Siem de Jong

Siem de Jong is geboren op 28 januari 1989 in Aigle (Zwitserland) als zoon van George de Jong en Loekie Raterink. Zijn vader is geboren in het Friese Rottum.

Beide ouders zijn volleybalinternational geweest. In 1982 gaan ze naar Zwitserland waar ze allebei gymleraar en volleyballer worden. George wordt er later nog volleybalcoach. Hun zonen Siem en Luuk (27 augustus 1990) zijn allebei geboren in Zwitserland. Siem gaat nog in Zwitserland voetballen bij FC Leysin. In 1995 gaan ze terug naar Nederland. Ze gaan wonen in Doetinchem.

Siem en Luuk gaan voetballen bij DZC '68 en vanaf de D-pupillen in de jeugdopleiding van De Graafschap. Het balgevoel hebben ze van hun moeder. De Friese nuchterheid en de werklust van hun vader.

Siem heeft veel diepgang zonder bal, een goed schot met zowel links als rechts en is een goede kopper.
Eind 2007 maakt hij zijn debuut als A-junior in de hoofdmacht van Ajax. Hij scoort de gelijkmaker tegen Sparta (2-2). Hij weet echter geen vaste positie te bemachtigen. Hij speelt links op het middenveld, achter de spits en ook als rechtsback.
Aanvankelijk weet Martin Jol ook niet waar hij Siem het beste kan laten voetballen. Hij staat tot januari 2010 niet in het basiselftal. Hierna staat hij twaalf wedstrijden op rij in de basis en alle wedstrijden worden gewonnen. Op de laatste wedstrijddag spant het erom of hij of zijn broer Luuk met FC Twente landskampioen zal worden. Zijn broer trekt uiteindelijk aan het langste eind. Siem wint als troostprijs de KNVB-beker.

In Jong Oranje heeft hij een vaste basisplaats verworven. Door zijn goede spel bij Ajax wordt hij in de media ook genoemd als mogelijke WK-ganger naar Zuid-Afrika.

Op woensdag 11 augustus 2010 maakt Siem de Jong zijn debuut voor het Nederlands elftal. Bondscoach Van marwijk heeft zijn vaste kern van internationals rust gegeven en experimenteert met een soort 'schaduwelftal'. Naast Siem de Jong maken nog zes internationals hun debuut in Donetsk: Jeffrey Bruma, Jeremain Lens, Ricky van Wolfswinkel, Erik Pieters, Leroy Fer en Roy Beerens.
Oranje houdt gastheer Oekraïne in de vriendschappelijke ontmoeting op een 1-1 gelijkspel. De Jong speelt een onopvallende wedstrijd achter de spits en wordt na een dik uur gewisseld voor Leroy Fer.

Het seizoen 2010-2011 draait weer uit op een broederstrijd. De finale van de KNVB beker wordt gespeeld tussen FC Twente en Ajax en de strijd om het kampioenschap gaat ook tussen deze twee clubs.

De finale om de KNVB-beker wordt gewonnen door Luuk. FC Twente wint in de verlenging met 3-2.
De competitie wordt op de allerlaatste speeldag beslist in een onderling duel tussen Ajax en FC Twente. Nog nooit is de ontknoping zo spannend geweest. Ajax moet winnen. FC Twente heeft genoeg aan een gelijkspel. Het wordt de wedstrijd van Siem de Jong. Met twee doelpunten heeft hij een groot aandeel in de 3-1 winst voor Ajax. Ajax wort hiermee voor de dertigste keer landskampioen.

Siem wordt door bondscoach Bert van Marwijk geselecteerd voor de voorselectie van het EK 2012 in Polen en Oekraïne. De verwachting is dat hij de uiteindelijke selectie niet zal halen.

Op 22 mei 2012 is er een oefenwedstrijd tegen Bayern München. Deze wedstrijd is een goedmakertje naar aanleiding van de blessure van Arjen Robben na het WK 2010 van de KNVB tegenover de Duitse club. In de tweede helft spelen Luuk en Siem de Jong voor het eerst samen in het Nederlands elftal. Helaas telt deze wedstrijd niet mee voor het aantal interlands.

Siem valt af voor de eindselectie. Hij gaat dus niet mee naar Polen en Oekraïne.

Hij wordt in maart 2013 voor het eerst weer opgeroepen voor het Nederlands elftal voor de WK-voorrondeduels tegen Estland en Roemenië. De Ajax-aanvoerder is erbij genomen als breekijzer. Op 26 maart 2013 valt Siem 5 minuten voor tijd in voor Robin van Persie. Na 2 jaar en 7 maanden maakt hij zijn rentree in Oranje. De wedstrijd tegen Roemenië wordt met 4-0 gewonnen.

Op 22 mei 2013 wordt Siem opgenomen in de selectie voor het Nederlands elftal voor de oefentrip naar Azië.
Op 7 juni 2013 valt hij in de 46e minuut in voor Wesley Sneijder. Elf minuten later maakt hij zijn eerste interlanddoelpunt in de wedstrijd tegen Indonesië. In de 67e minuut scoort hij weer op aangeven van Ruben Schaken.
In de wedstrijd tegen China op 11 juni 2013 staat hij in basis. In de 70e minuut wordt hij gewisseld voor Dirk Kuijt.

In de zomer van 2013 toont Borussia Mönchengladbach, de club waar zijn broer Luuk voetbalt, belangstelling. In juli zegt de aanvoerder van Ajax dat hij voorlopig nog niet denkt aan een transfer. In augustus raakt Siem ernstig geblesseerd. Hij heeft een klaplong. Naar verwachting moet hij zes weken rust nemen.

Door het afvallen van Dirk Kuijt wordt Siem opgeroepen voor de interlands van 16 en 19 november 2013. Omdat Robin ven Persie en Klaas-Jan Huntelaar ook geblesseerd zijn is de kans groot dat hij aan spelen toekomt.
Op 13 november start hij als spits in de interland tegen Japan. De wedstrijd eindigt in 2-2. Siem weet niet te scoren.
Ook op 19 november staat hij weer als spits opgesteld in de interland tegen Colombia. Vlak voor rust valt hij uit met hamstringblessure.

Op 1 juli 2014 wordt bekend gemaakt dat Siem de Jong voor Newcastle United gaat voetballen. Hij heeft een contract voor 6 jaar getekend.
Hij krijgt op een van de eerste trainingen in september 2014 een liesblessure. Er wordt gevreesd voor een scheur in zijn lies. Hij zal waarschijnlijk vier maanden niet kunnen spelen.
Hij begint net weer zijn minuutjes te pakken als hij in februari 2015 opnieuw een klaplong krijgt. Siem moet rekenen op een herstel van acht weken. Op 25 april 2015 maakt hij in de thuiswedstrijd tegen Swansea City zijn rentree. In de 74e minuut valt hij in. Na 13 speelminuten scoort hij.
Aan het eind van het seizoen degradeert Newcastle United naar de Championship.

Siem de Jong en blessures, het begint bijna een twee-eenheid te worden. Zijn verblijf bij Newcastle United is tot nut toe teleurstellend. Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft hij een hamstringblessure opgelopen tijdens een training.
Er doen in augustus 2016 geruchten de ronde over een transfer naar PSV. Op 22 augustus is de komst van Siem naar PSV rond. Hij wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Het wordt de eerste keer dat Siem en Luuk in het betaald voetbal voor dezelfde club spelen.

Door het uitvallen van Luuk de Jong wordt Siem in oktober geselecteerd voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Frankrijk. Dit is opvallend, omdat hij tot dan toe slechts één hele wedstrijd voor PSV heeft gespeeld. Hij verwacht zelf geen speeltijd te krijgen.

Voor het eerst in hun loopbaan spelen Luuk en Siem de Jong dit seizoen samen, in het shirt van PSV. Een doorslaand succes is het nog niet: Luuk scoort in de eerste seizoenshelft slechts vier keer, terwijl Siem in Eindhoven geregeld met blessures kampt. Toch hebben ze de hoop op een goede afloop nog niet opgegeven.
"We zijn heel gelukkig dat PSV ons de kans heeft gegeven om dit seizoen samen te spelen. Het doel is om het vertrouwen dat PSV in ons heeft gesteld terug te betalen met een kampioenschap", vervolgt Siem. "Zeven jaar op rij één van ons kampioen was al heel mooi, maar een achtste titel samen zou helemaal speciaal zijn."

Uiteindelijk eindigt PSV op de derde plaats.
Na de verhuurperiode keert hij terug naar Newcastle United. Siem komt niet in de plannen van Newcastle United voor en op 18 augustus 2017 keert hij terug naar Ajax. hij heeft een driejarig contract getekend. In augustus 2018 ziet het er naar uit dat Siem de Jong zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld. Hij is bij Ajax overbodig geworden en mag uitkijken naar een andere club. Het gerucht gaat dat hij aan de andere kant van de wereld gaat voetballen: Sydney FC wordt zijn nieuwe club. Op 23 augustus 2018 wordt hij daadwerkelijk voor een jaar verhuurd aan Sidney FC. Met dit elftal wordt hij in mei 2019 kampioen.Statistisch overzicht

Loopbaan als speler

Seizoen Club
2007-2008 Ajax
2008-2009 Ajax
2009-2010 Ajax
2010-2011 Ajax
2011-2012 Ajax
2012-2013 Ajax
2013-2014 Ajax
2014-2015 Newcastle United
2015-2016 Newcastle United
2016-2017 PSV
2017-2018 Ajax
2018-2019 Sidney FC

Club als international: Ajax

Nummer Datum Interland Uitslag Goals
1 11-08-2010 Oekraïne - Nederland 1-1 -
2 26-03-2013 Nederland - Roemenië 4-0 -
3 07-06-2013 Indonesië - Nederland 0-3 2
4 11-06-2013 China - Nederland 0-2 -
5 16-11-2013 Nederland - Japan 2-2 -
6 19-11-2013 Nederland - Colombia 0-0 -