zondag 25 maart 2012

De clubs uit 1932

Op 29 februari 1932 wordt in Scherpenzeel De Westhoek opgericht. De zondagclub speelt haar hele bestaan in de kelders van het amateurvoetbal. Vanaf 1952 spelen ze drie seizoenen in de 1e Klasse FVB. Daarna tot 1992 in de 2e Klasse FVB. Daarna stoot de club in twee jaar door naar de Hoofdklasse FVB. In de jaren '90 speelt de club nog enkele jaren in de 4e Klasse KNVB.



Op 16 september 1961 wordt in Munnekeburen VOG (Voor Ons Genoegen) opgericht. De zaterdagclub doet haar naam eer aan. Hoger dan de 2e Klasse FVB heeft de club nooit gespeeld.



De clubs die hemelsbreed niet ver van elkaar liggen besluiten in 1974 om een sportcomplex te gaan gebruiken. Het wordt het complex van VOG. In 1980 gaan beide jeugdafdelingen onder een vlag spelen.

De laatste jaren spelen beide verenigingen in de 6e Klasse KNVB.
In april 2009 besluiten beide verenigingen tot een fusie. De nieuwe naam wordt VWC (VOG Westhoek Combinatie).

In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen promoveert de club.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club degradeert.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag.




Bekende voetballers van De Westhoek

Siep de Jong





De christelijke voetbalverenigingen Mobiel, Jonge Zwaluwen en Zwaluwen besluiten op 4 april 1932 om in Sneek een nieuwe christelijke voetbalvereniging op te richten. De naam wordt Oranje Nassau. De club wil graag op zaterdag voetballen en schrijft zich daarom in bij de OBZW. In het najaar van 1932 sluit Oranje Nassau aan bij de CNVB. In 1940 wordt deze bond opgeheven en schrijft de club zich in bij de FVB, waar nu wel zaterdagvoetbal mogelijk is. De naam moet wel gewijzigd worden, omdat er elders in het land al clubs zijn met de naam Oranje Nassau. De naam van de club wordt ONS (Oranje Nassau Sneek).

In 1948 verlaat de club de FVB en promoveert naar de 4e Klasse KNVB. Zes jaar later promoveert INS naar de 3e Klasse. Tot 1962 blijven ze in deze klasse voetballen. Dan lukt de promotie naar de 2e Klasse. Tot 1979 speelt de club veelvuldig in de 2e en 3e Klasse. Dan behaalt de club voor het eerst in haar bestaan de 1e Klasse. Dit blijkt iets te hoog gegrepen, want na een seizoen degradeert de club weer naar de 2e Klasse. Tot 1993 wisselen kampioenschappen en degradaties zich af tussen de 2e en 3e Klasse. In dat jaar wordt de club kampioen en gaat naar de 2e Klasse. Twee jaar later bereikt de club weer de 1e Klasse. Drie jaar later, in 1999, bereikt ONS voor het eerst in haar bestaan de Hoofklasse KNVB. De club houdt het twee seizoenen vol op het hoogste niveau.
In 2000 wordt de naam weer gewijzigd. De plaatsnaam wordt toegevoegd om verwarring met de Groningse naamgenoot te voorkomen. De club heet nu ONS Sneek.

Tot 2004 voetbalt de club in de 1e Klasse. Daarna promoveert de club weer naar de Hoofdklasse. In 2006 wordt de club kampioen. In mei 2009 degradeert de club naar de 1e Klasse, maar na een seizoen is de club alweer terug in de Hoofdklasse.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de Hoofdklasse KNVB zaterdag. Hoogtepunt dit seizoen is naast de promotie naar de Topklasse wel de bekerwedstrijd tegen Ajax.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de Topklasse KNVB zaterdag. De club handhaaft zich. In het seizoen 2015/2016 komt ze weer uit in de Topklasse KNVB zaterdag. De club handhaaft zich en plaatst zich daardoor voor de nieuw te vormen Derde divisie.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de Derde divisie KNVB zaterdag.

Dit seizoen vinden er gesprekken plaats met SWZ Sneek om het voetbal in Sneek op een hoger plan te brengen. Tot nu toe is er alleen sprake van samenwerking.

In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de Derde Divisie KNVB zaterdag.



Clubhistorie




Clublied

Als de weektaak is volbracht,
en je weer ontspanning wacht.
Is het altijd weer het voetballeven,
dat je die het allermeest kan geven.
Steeds weer denk je met een lach,
aan die fijne zaterdag:
want dan speelt weer O.N.S.,
en dan hoop je weer op veel succes.

Refrein:
ORANJE NASSAU
ZET JE BESTE BEENTJE VOOR
HUP ONS-ERS
ZET MAAR ALTIJD MOEDIG DOOR
ORANJE NASSAU
HOU JE TAAI IS JE PAROOL
LAAT ONS NU JUICHEN LUID VAN
GOAL - GOAL - GOAL !!


Komt er soms wat tegenslag,
strijk dan niet meteen de vlag.
Onze jongens zullen blijven knokken,
als we maar niet klagen en gaan mokken.
Daarom moet je langs de lijn
altijd optimistisch zijn:
als w’ ons best maar blijven doen
wordt die club van ons weer kampioen.

Refrein:
ORANJE NASSAU
ZET JE BESTE BEENTJE VOOR
HUP ONS-ERS
ZET MAAR ALTIJD MOEDIG DOOR
ORANJE NASSAU
HOU JE TAAI IS JE PAROOL
LAAT ONS NU JUICHEN LUID VAN
GOAL - GOAL - GOAL !!




Bekende voetballers

Anno Abma
Gerrit Abma
Joop Abma
Minne Bergstra
Piet Dam
Sandor van der Heide
Hennie Meijer
Broer Smid
Chris de Wagt



Op 22 april 1932 wordt in Zandhuizen WIK (Willen Is Kunnen) opgericht. In augustus 1933 wordt de naam gewijzigd in VV Zandhuizen. In de eerste jaren zijn er geen aansprekende resultaten. De club speelt in de 3e Klasse FVB. In 1947 wordt Zandhuizen kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Dertien jaar lang speelt de club in de 2e Klasse FVB, maar in 1960 degradeert Zandhuizen toch weer naar de 3e Klasse. Twee jaar later is ze weer terug in de 2e Klasse. Het voetballen gaat steeds beter, maar in 1972 is er toch weer sprake van degradatie.
De betere jaren komen er aan voor Zandhuizen. In 1975 promoveert de club weer naar de 2e Klasse en in 1982 zelfs naar de 1e Klasse FVB. Helaas volgt twee jaar later weer een degradatie.
Daarna speelt de club jaren lang in de 2e Klasse FVB. In 1996 wordt de club kampioen in de Hoofdklasse FVB. Het jaar erop speelt Zandhuizen in de 4e Klasse KNVB. De club blijft tot 2004 in deze klasse voetballen. In dat jaar degradeert de club naar de 5e Klasse. In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen promoveert de club.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club degradeert direct, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 5e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag. De club promoveert via de nacompetitie.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag. Het lukt de club niet om te promoveren via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag.



Clubhistorie






Op 2 mei 1932 wordt BVC (Blauwhuister Voetbal Club) opgericht. De katholieke club gaat voetballen in de RKUVB. Het eerste kampioenschap behaalt BVC in 1937. Sportief gaat het goed met de club, maar er komen problemen als de gemeente Wymbritseradeel voetbal op zondag strafbaar stelt. Daarom verhuist de club rond de Tweede Wereldoorlog van het veld in Westhem naar een veld tussen Blauwhuis en Greonterp in de gemeente Wonseradeel.
In de Tweede Wereldoorlog sluit de club zich aan bij de FVB. BVC komt uit in de 3e Klasse FVB. In 1949 keert de club terug in het dorp Blauwhuis en wordt de naam gewijzigd in VV Blauwhuis. Wel blijft de club katholiek.

In 1960 promoveert de club naar de 1e Klasse FVB. Na degradatie in 1962 vecht de club zich een jaar later terug in de we Klasse FVB. Er volgen vele jaren van kampioenschappen en degradaties. In 1984 wordt de kroon op het werk gezet. Blauwhuis promoveert naar de 4e Klasse KNVB. De club voetbalt veertien jaar achter elkaar op dit niveau. Daarna zakt de club iets terug naar de 6e Klasse KNVB.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag.


Clubhistorie




Op 11 september 1932 wordt Jong Feijenoord opgericht. Als de club in 1933 wil toetreden tot de FVB moet de naam gewijzigd worden. De naam wordt Nicator. De groenwitten van Nicator staan bekend om hun strijdlust. Van oudsher is het een echte arbeidersclub waar hele families lid van waren en bleven. Een club voor de zogenaamde 'werkende bevolking'.
In het eerste jaar wordt Nicator ongeslagen kampioen in de 3e Klasse FVB. Het jaar daarop in de 2e Klasse verloopt zo voorspoedig dat na een geslaagde promotie-competitie de 1e Klasse van de zogenoemde onderbond wordt bereikt. Het jaar daarop volgt promotie naar de KNVB. Dat gebeurt midden in de crisisjaren waarin Nicator meer werkloze dan werkende leden telt.
Kort na de oorlog speelt Nicator in de 2e Klasse KNVB. In 1973 wordt zelfs de 1e Klasse bereikt. De club speelt in het seizoen 2012/2013 in de 5e Klasse KNVB Zondag. In dit seizoen promoveert de club.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club promoveert dit seizoen.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. De club handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.





Clublied

Onze voetbalclub "Nicator" werd geboren op het "plein"
In twee en dertig opgericht, door jongens groot en klein
Met deze leuze zegevieren voor kleuren wit en groen
Werd toen "Nicator"jaar na jaar geregeld kampioen

Refrein:
"Nicator", "Nicator", ja je naam is beroemd.
Wordt je steeds door krant en de radio genoemd
Want het groen-wit "Nicator" is altijd vooraan
Door je temperament ben je niet te verslaan.

De voetbalbaby groeide op in voor en tegenspoed
Er zaten mannen in het bestuur met ware leeuwenmoed
Moeilijkheden en gevaren hebben onze club belaagd
maar werden door het bestuurer netjes uitgejaagd

Refrein

Alle leden van "Nicator", oud en jong, of groot en klein
Al komt er ook een regenhoos, men vind ze aan de lijn
En dan spelen onze jongens, de supporters zijn voldaan
Ze zingen allen"Nicator" kan niet verloren gaan

Refrein

Hup "Nicator" hup "Nicator" hoort men steeds van alle kant
Ja, elke sportvriend heeft z'n hart aan deze club verpand
Want de jongens van "Nicator" die hun spel da's kwaliteit
Ze zijn bemind bij iedereen om hun sportiviteit

Refrein

Wij dragen reeds zo jong we zijn, de kleuren wit en groen
En willen als wij groter zijn, het nog veel beter doen
Wij beloven aan U allen, ja wij doen ons woord gestand
eens maken wij "Nicator" kampioen van Nederland

Refrein


Bekende voetballers

Elt Hazelof
Tjitske Schuil



Op 23 september 1932 wordt TVC (Tijnjer Voetbal Club) opgericht. Op 22 december 1932 wordt de naam gewijzigd in DDD (Dwars Door Doel). In 1936 wordt de club kampioen in de 3e Klasse FVB. De club doet het goed in deze klasse. In 1942 volgt promotie naar de 1e Klasse FVB. Ook in deze klasse handhaaft de club zich eenvoudig. In 1948 maakt DDD de stap naar de 4e Klasse KNVB.

In 1949 komt de korfbalvereniging bij DDD. De naam wordt nu SV Tijnje.
Twee jaar later wordt Tijnje kampioen van de 4e Klasse KNVB en promoveert daarmee naar de 3e Klasse. Twee jaar later degradeert de club weer naar de 4e Klasse. Het duurt tien jaar voordat Tijnje weer terugkeert in de 3e Klasse. Tot 1969 blijft de club in de 3e Klasse uitkomen. Daarna voetbalt de club tot 1982 in de 4e Klasse KNVB. In twee jaar tijd duikelt de club terug naar de 2e Klasse FVB. Door twee achtereenvolgende kampioenschappen klimt de club weer op naar de 4e Klasse. In 1992 wordt weer de 3e Klasse KNVB bereikt. In 1995 en 1996 acteert de club weer in de 4e Klasse om vervolgens tot 2006 in de 3e Klasse KNVB te spelen. Daarna zakt de club weer terug naar de 4e Klasse.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag. De club promoveert, waardoor ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 4e Klasse KNVB zondag. Tijnje degradeert dit seizoen, zodat ze in 2015/2016 uitkomt in de 5e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag.






Andere voetbalclubs in Tijnje

DDD (1925-1928; heet tot 1926 VIOL)


Bekende voetballers

Jappie Walstra
Piet Zwerver

Geen opmerkingen:

Een reactie posten