maandag 30 juli 2012

De clubs uit 1949


Op 7 mei 1949 wordt in Eestrum EVV (Eestrumse Voetbal Vereniging) opgericht. In 1950 wordt de naam gewijzigd in VV Jistrum. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1953 wordt de club kampioen. Het jaar daarop wordt de club weer kampioen, zodat ze in 1954 uitkomen in de 1e Klasse FVB. En de club wordt voor de derde keer achter elkaar kampioen. In 1955 voetbalt de club in de 4e Klasse KNVB. Twee jaar lang komt Jistrum in deze klasse uit. Daarna volgt degradatie naar de 1e Klasse FVB en in 1963 zelfs naar de 2e Klasse. In 1967 komt Jistrum weer in de 1e Klasse FVB terecht, maar dat duurt maar één seizoen. Het duurt tot 1974 voordat de club weer voor één seizoen in de 1e Klasse FVB voetbalt. In 1978 wordt de club kampioen in deze klasse en een jaar later in de 1e Klasse. In 1979 komt de club weer uit in de 4e Klasse KNVB. Ook nu is het verblijf in deze klasse maar twee seizoenen. In 1981 degradeert de club naar de 1e Klasse FVB en in 1984 naar de 2e Klasse FVB. In 1990 bereikt de club weer de 1e Klasse FVB.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. Jistrum speelt jarenlang in deze klasse. De laatste jaren komt de club uit in de 5e Klasse.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de Reserve 6e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de Reserve 6e Klasse KNVB zaterdag.

Andere voetbalclubs in Eestrum

Eestrum (1934-1938)Op 27 mei 1949 wordt in Bergum Wardy opgericht. Als de club lid wordt van de FVB moet ze haar naam wijzigen. De naam wordt gewijzigd in BCV (Bergumer Christelijke Voetbalclub). De club wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1953 wordt de club kampioen en promotie naar de 2e Klasse FVB volgt. Het jaar daarop is het weer raak. In 1954 komt de club uit in de 1e Klasse FVB. Tien jaar lang voetbalt de club in deze klasse. In 1964 wordt de club kampioen en promoveert daarmee naar de 4e Klasse KNVB. Nat twee seizoenen keert de club weer terug in de 1e Klasse FVB. Het duurt elf jaar voordat BCV in 1977 terugkeert in de 4e Klasse KNVB. Drie jaar later wordt de club weer kampioen en promoveert naar de 3e Klasse KNVB. Twee jaar later wordt zelfs de 2e Klasse KNVB bereikt. BCV speelt tot 1990 in deze klasse, dan volgt degradatie naar de 3e Klasse KNVB. Maar in 1994 is de club alweer terug in de 2e Klasse. In 1998 promoveert de club naar de 1e Klasse. In 2000 degradeert de club weer naar de 2e Klasse. Vanaf dat jaar voetbalt de club afwisselend in de 1e en 2e Klasse.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt de club weer om te promoveren.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag. Ook in 2016/2017 verblijft de club in de 1e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt laatste en degradeert. In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag.


Clubhistorie
Op 28 mei 1949 wordt VV Beetgum opgericht. De zondagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1952 volgt promotie naar de 2e Klasse FVB. In deze klasse voetbalt de club niet meer onder de naam VV Beetgum. Er zijn veel voetballers uit Berlikum lid van de club. Deze voetballers willen een eigen club beginnen. Op 2 juni 1952 wordt tot een fusie besloten tussen VV Beetgum en de nog in oprichting zijnde voetbalclub Berlikum. De naam wordt CBB (Combinatie Beetgum Berlikum).

CBB degradeert in 1960 naar de 3e Klasse FVB. Het jaar erop wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Vijf jaar later wordt de club weer kampioen en promotie naar de 1e Klasse FVB is een feit. De club speelt maar één seizoen in deze klasse.

In 1972 wordt VV Berlikum opgericht. De spelers uit dit dorp gaan voetballen bij deze club. De club uit Beetgum gaat verder onder de naam VV Beetgum.

In 1974 wordt Beetgum kampioen in de 2e Klasse FVB. Promotie naar de 1e Klasse FVB volgt. Ditmaal houdt de club het drie jaar vol op dit niveau. In 1977 degradeert de club maar de 2e Klasse FVB. In 1987 naar de 3e Klasse FVB en in 1990 zelfs naar de 4e Klasse FVB.
Tijden veranderen, ook in de voetbalsport en dus komt er bij VV Beetgum in de loop van de jaren naast een zondagafdeling ook een zaterdagafdeling bij. Tot halverwege de jaren '80 geldt de zondagafdeling nog altijd als speerpunt van de vereniging. Inmiddels zijn de rollen omgedraaid en heeft de zaterdagafdeling deze rol op zich genomen.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. In 2000 bereikt de club de 5e Klasse KNVB. Jarenlang voetbalt de club in de 5e Klasse met af en toe een uitschieter naar de 4e Klasse.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert dit seizoen, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 4e Klasse KNVB zaterdag. In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt laatste.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.ClubhistorieOp 20 juni 1949 wordt SV Oerterp opgericht. In deze omnivereniging worden voetbal, gymnastiek en korfbal beoefend. Later komen er tennis, volleybal en badminton bij. De club wordt ingedeeld in de 2e Klasse FVB. In 1951 wordt de club kampioen en promoveert naar de 1e Klasse FVB. Een jaar later herhaalt dit zich. Jarenlang komt de club uit in de 4e Klasse KNVB. In 1959 degradeert Oerterp weer naar de 1e Klasse FVB. Tot 1965 voetbalt de club afwisselend in de 1e Klasse FVB en de 4e Klasse KNVB. Vanaf dat jaar is de club een goede 4e klasser. In 1976 wort de club weer kampioen en promotie naar de 3e Klasse volgt. De club houdt het twee seizoenen vol op dit niveau. Pas in 1992 volgt er weer promotie naar de 3e Klasse. In 1997 bereikt Oerterp de 2e Klasse. In 2000 degradeert de club naar de 3e Klasse. VV Oerterp blijkt een club te zijn die goed gedijt in de 3e Klasse, met soms een seizoen in de 4e Klasse.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. De club wordt kampioen.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zondag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zondag.

Andere voetbalclubs in Ureterp

Presto (1929-1940)


Op 14 augustus 1949 wordt in Drachtster Compagnie TFS (Troch Freonskip Sterk) opgericht. De club wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1951 wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. In 1958 wordt de club weer kampioen en promotie naar de 1e Klasse FVB volgt. In 1960 promoveert de club naar de 4e Klasse KNVB. Een jaar later degradeert de club weer naar de 1e Klasse FVB. In 1963 wordt de club weer kampioen en bereikt daarmee opnieuw de 4e Klasse KNVB. TFS houdt het vier jaar vol. De club voetbalt tot 1972 afwisselend in de 1e Klasse FVB en de 4e Klasse KNVB. Vanaf 1972 tot 1977 voetbalt de club in de 4e Klasse KNVB. In dat jaar wordt de club kampioen en bereikt de 3e Klasse KNVB. Dit niveau is te hoog voor de club want na één seizoen volgt degradatie naar de 4e Klasse KNVB en in 1983 naar de 1e Klasse FVB. Twee jaar later wordt de club weer kampioen en keert daarmee terug in de 4e Klasse KNVB. In 1987 volgt weer degradatie om een haar later weer terug te keren in de 4e Klasse. Twee jaar later degradeert de club naar de Hoofdklasse FVB, om in 1992 weer terug te keren in de 4e Klasse KNVB. Zo gaat het een aantal jaren door.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. Jarenlang komt de club uit in deze klasse met af en toe een seizoen in de 7e Klasse. De laatste jaren speelt de club in de 5e Klasse.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. Na dit seizoen besluit de club alleen nog op recreatief niveau te voetballen.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de Reserve 5e Klasse KNVB zaterdag. De club eindigt op de laatste plaats.
In mei 2016 bericht TFS dat ze volop bezig zijn met de toekomst van de club. Omdat er volgend seizoen waarschijnlijk geen seniorenteam meer is rijst de vraag: “Is er nog een toekomst voor de vv TFS?”
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de Reserve 6e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt laatste.
Andere voetbalclubs in Drachtster Compagnie

TFS (1928-1943; heet tot 1929 DVS)


Op 24 september 1949 wordt in Sexbierum AVC (Algemene Voetbal Club) opgericht.
De club wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1955 promoveert de club naar de 2e Klasse FVB. Vier jaar later degradeert de club naar de 3e Klasse FVB, om direct kampioen te worden. Nu houdt de club het twee jaar vol in de 2e Klasse FVB. In 1966 promoveert de club naar de 2e Klasse en in 1967 zelfs naar de 1e Klasse FVB. AVC degradeert weer in 1975, om een jaar later weer te promoveren naar de 1e Klasse FVB. Nu duurt het verblijf in deze klasse tot 1982. In dat jaar degradeert AVC weer, om een jaar later terug te keren in de 1e Klasse FVB. Nu houdt de club het vol tot 1988. Twee jaar later wordt de club weer kampioen en promoveert naar de 1e Klasse FVB. De opgaande lijn is nu te pakken, want in 1993 promoveert AVC naar de Hoofdklasse FVB, in 1994 naar de 4e Klasse KNVB en in 1996 naar de 3e Klasse KNVB.
Vanaf dat moment voetbalt de club afwisselend in de 4e en 3e Klasse KNVB.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert dit seizoen.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. Via de nacompetitie weet de club te promoveren.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club wordt laatste.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag.


ClubhistorieOp 17 december 1949 wordt in Nieuwehorne Udiros (Us Doarp Is Ryk Oan Sport) opgericht. De omnivereniging is onstaan uit de korfbalvereniging NKC (Nijhornster Korfbal Club) en de voetbalvereniging RODA (Recht Op Doel Af). NKC is opgericht in 1942, RODA in 1946. Naast de genoemde sporten wordt er ook aan gymnastiek en volleybal gedaan.

Udiros wordt ingedeeld in de 2e Klasse FVB. De club wordt direct kampioen en promoveert naar de 1e Klasse FVB. In 1958 promoveert de club naar de 4e Klasse KNVB. Drie jaar later keert degradeert de club naar de 1e Klasse FVB. In 1963 volgt weer promotie naar de 4e Klasse KNVB. Jarenlang voetbalt de club op dit niveau. In 1992 moet een stapje terug worden gedaan naar de Hoofdklasse FVB.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 5e Klasse KNVB. Vanaf dat moment voetbalt de club afwisselend in de 5e en 4e Klasse KNVB.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen promoveert de club.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag. De club promoveert opnieuw, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.


Clubhistorie
Geen opmerkingen:

Een reactie posten