dinsdag 4 september 2012

De clubs uit 1965

Op 16 juni 1965 wordt in Wirdum VV WWS (Wirdum Wytgaard Swichum) opgericht. De zaterdagclub wordt in 1967 kampioen van de 3e Klasse FVB en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Negen jaar later wordt de club kampioen in deze klasse. De 1e Klasse FVB is bereikt. In 1982 degradeert de club weer naar de 2e Klasse FVB. In 1985 volgt opnieuw promotie naar de 1e Klasse FVB. Twee jaar later wordt de 4e Klasse KNVB bereikt. In 1990 volgt degradatie naar de 1e Klasse FVB en in 1992 zelfs naar de 2e Klasse FVB.
In 1996 wordt WWS ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. In 1999 wordt de 5e Klasse bereikt en in 2001 de 4e Klasse. Jarenlang voetbalt de club in deze klasse totdat ze in 2012 degradeert naar de 5e Klasse.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert dit seizoen.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert direct, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 5e Klasse KNVB zaterdag. In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag.

Op 1 juli 1965 wordt in Oudemirdum VV NOK (Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie) opgericht. In 1967 wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Twee jaar later volgt promotie naar de 1e Klasse FVB. Na een seizoen keert NOK terug in de 2e Klasse FVB. In 1976 wordt de club kampioen en keert daarmee terug in de 1e Klasse FVB. Jarenlang voetbalt de club op dit niveau.
In 1996 wordt NOK ingedeeld in de 4e Klasse KNVB. In 2005 degradeert de club naar de 5e Klasse. De club keert direct weer terug in de 4e Klasse en in 2008 wordt zelfs de 3e Klasse gehaald. In 2010 doet NOK een jaar een stapje terug.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.

Clubhistorie
Andere voetbalclubs in Oudemirdum

VEMO (1946-1951)Op 7 september 1965 wordt in Driesum VIOD (Vooruitgang Is Ons Doel) opgericht. De zaterdagclub wordt ingedeeld in de 3e Klasse FVB. In 1968 wordt de club kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Vanaf dat moment blijft VIOD in deze klasse uitkomen.
In 1996 wordt de club ingedeeld in de 6e Klasse KNVB. De naam wordt nu VIOD Driesum, om verwarring met andere Nederlandse clubs te voorkomen. Jarenlang komt de club voornamelijk uit in de 5e Klasse met af en toe een jaar in de 4e Klasse. In 2008 en 2009 wordt de club tweemaal achtereen kampioen. VIOD bereikt hiermee de 3e Klasse. De club houdt het twee jaar vol op dit niveau. In 2012 moet ze weer een stapje terug doen.
In het seizoen 2012/2013 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen promoveert de club.
In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. In dit seizoen degradeert de club.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert via de nacompetitie.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.


ClubhistorieBekende voetballers van VIOD

Jouke Dantuma
Johan Tolsma
Jelmer Visser


Op 16 september 1965 wordt in Metslawier Ropta Boys opgericht. De zaterdagclub wordt in 1967 kampioen en promoveert naar de 2e Klasse FVB. Na acht seizoenen wordt de club opnieuw kampioen en promoveert daarmee naar de 1e Klasse FVB. In 1984 wordt de 4e Klasse KNVB bereikt. Na zes seizoenen degradeert de club naar de 1e Klasse FVB. Ropta Boys wordt direct weer kampioen en promoveert naar de Hoofdklasse FVB.
In 1996 wordt Ropta Boys ingedeeld in de 4e Klasse KNVB. Twee jaar later degradeert de club naar de 5e en in 2001 zelfs naar de 6e Klasse KNVB. Vanaf 2002 speelt de club voornamelijk in de 5e Klasse met af en toe een seizoen in de 6e Klasse. In 2010 promoveert de club naar de 4e Klasse.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zaterdag.


Clubhistorie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten