vrijdag 24 februari 2012

De clubs uit 1921

Op 1 maart 2014 wordt bekendgemaakt dat Robur en VV Harlingen gaan fuseren. De nieuwe naam van de club wordt FC Harlingen.


Op 18 maart 1921 wordt in Harlingen ODIO opgericht door Giel Flipsen. Kapelaan Brandsma ziet liever dat er gevoetbald wordt in katholiek verband. De naam wordt daarop aangepast en zo onstaat de Rooms-katholieke Voetbal Vereniging Robur.

In de beginjaren wordt er vooral gevoetbald tegen plaatselijke clubs binnen de Harlinger Voetbal Bond. Robur speelt zijn wedstrijden tegen DOS, Volharding en ZHC uit Harlingen, DOS uit Witmarsum en SNA en FVC uit Franeker. In 1923 wordt deze bond opgeheven.
Hiermee komt ook een eind aan het bstaan van vele kleine Harlinger voetbalclubjes. Ook van Robur wordt enige tijd weinig tot niets meer vernomen.

Op initiatief van kapelaan Knuyf wordt Robur in 1932 nieuw leven ingeblazen. De naam wordt gewijzigd in KJC (Katholieke Jeugd Centrale) en men gaat voetballen binnen de RKUVB, afdeling Friesland. In 1934 wordt de naam weer gewijzigd in Robur. Tot 1940 voetbalt Robur binnen de katholieke voetbalbond.

In 1947 sluit de club zich weer aan bij de FVB. De historie van Robur kent vele hoogte- en dieptepunten. In 1977 wordt de club kampioen van de 1e Klasse FVB en komt voor het eerst van haar bestaan uit in de 4e Klasse KNVB. Een jaar later degradeert Robur weer. Het duurt tot 1992 voordat Robur weer in de 4e Klasse KNVB terechtkomt. OOk nu is het verblijf maar een jaar. In 1995 bereikt men weer de 4e Klasse KNVB.
Nu houdt men het twee jaar vol, voordat men teruggaat naar de 5e Klasse KNVB.

In 2012 is er een onderzoek begonnen voor de mogelijkheid tot een fusie tussen de drie Harlinger clubs. Dit is op een mislukking uitgelopen, omdat de nadruk gelegd zou worden op het zaterdagvoetbal. Hiermee kan VV Harlingen zich niet verenigen.

De laatste jaren pendelt Robur geregeld heen en weer tussen beide Klassen. In het seizoen 2013/2014 komt Robur uit in de 5e Klasse zondag.
Robur is de oudste katholieke voetbalclub in Friesland.

Op 10 december 1923 wordt HZC (Harlinger Zeevaartschool Combinatie) opgericht. Deze vereniging is onstaan uit een fusie tussen HZC en Harlingen. HZC is opgericht in 1920 met als naam ZHC. Harlingen is opgericht in 1922 met als naam DOS.
ZHC blijkt een club te zijn die moeilijk toegankelijk is voor de gewone arbeider. Op 28 mei 1934 wordt dan ook besloten tot de oprichting van Harlingen.

Harlingen en HZC voetballen allebei in de 3e Klasse KNVB. Er worden vele derby's gespeeld. In 1954 beseffen beide verenigingen dat het beter is om te fuseren, om op een hoger niveau te komen. Op 18 december 1954 is de fusie een feit. De club heet vanaf dat moment VV Harlingen. In 1957 vindt de promotie plaats naar de 2e Klasse KNVB. In 1963 zelfs naar de 1e Klasse KNVB.
Hier houdt de club het vol tot 1968. In 1972 degraderen ze zelfs naar de 3e Klasse. Tot 1985 pendelt de club heen en weer tussen de 3e en 2e Klasse. Daarna volgen zes jaren in de 1e Klasse, voordat de club een vrije val maakt naar de 4e Klasse in 1994. Daarna volgen weer vele seizoenen tussen de 3e en 2e Klasse.
In 2012 is er een onderzoek begonnen voor de mogelijkheid tot een fusie tussen de drie Harlinger clubs. Dit is op een mislukking uitgelopen, omdat de nadruk gelegd zou worden op het zaterdagvoetbal. Hiermee kan VV Harlingen zich niet verenigen.
Op 1 mei 2013 besluiten Harlingen en Robur om gezamenlijk verder te gaan met de jeugdafdelingen van beide verenigingen. De nieuwe combinatie heet SJO Robur/Harlingen Combinatie.

In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.

ClubhistorieAndere voetbalclubs in Harlingen

Harlingen (1916-1919; heet in 1916 HVC)
HSC (1904-1905)
HVV (1932)
VVH (1911)
Volharding (1909-1911)
Volharding (1922-1923)
De Zeemeeuwen (1938-1944)


Bekende voetballers

Henk Koetje
Jetze Pascal

Op 1 maart 2014 wordt bekendgemaakt dat Robur en VV Harlingen met ingang van het seizoen 2014/2015 gaan fuseren. De nieuwe naam van de vereniging wordt FC Harlingen.
In het seizoen 2014/2015 komt FC Harlingen uit in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.Op 21 april 1921 wordt DVV (Drachtster Voetbal Vereniging_ opgericht. Als de club in 1926 doorstoot naar de 3e Klasse NVB wijzigt zij haar naam in VV Drachten. Drachten wordt gelijk weer kampioen en komt te voetballen in de 23 Klasse NVB. In 1930 degradeert de club weer naar de 3e Klasse. De club promoveert in 1942 opnieuw om in 1948 weer te degraderen.
Pas in 1962 klimt VV Drachten weer op naar de 2e Klasse KNVB. In 1967 volgt promotie naar de 1e Klasse. De club wordt in 1969 en 1971 kampioen in de tot dan toe hoogste klasse.

In 1974 volgt promotie naar de nieuw ingestelde Hoofdklasse. Twee jaar later moet de club weer een treetje lager acteren. In 1983 mag Drachten tot 1989 weer in de Hoofdklasse spelen.
In 1995 keert Drachten weer terug in de Hoofdklasse. Het verblijf duurt nu tot 2000. De club komt in een vrije val terecht en voetbalt in 2005 zelfs in de 4e Klasse. De weg gaat weer langzaamaan omhoog.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zondag. Dit seizoen degradeert de club, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomt in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag. Het lukt de club niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 3e Klasse KNVB zondag.


Clubhistorie
Andere voetbalclubs in Drachten

SOS (1933)
WHV (1938-1941; heet in het begin WIK)Op 3 augustus 1921 wordt Wijnjeterp opgericht. Een jaar later wordt er samenwerking gezocht met voetballers uit Jubbega. De club heet nu WJC (Wijnjeterp Jubbega Combinatie). De samenwerking houdt maar twee jaar stand.
Nu kiest de club voor de naam RODA (Recht Op Doel Af). De FVB keurt de naam af, omdat er al een club onder die naam in De Blesse speelt.
Men is weer af bij het begin. Er wordt weer gekozen voor de naam Wijnjeterp. In 1942 wordt de uiteindelijke naam gekozen: ODV (Ontspanning Door Voetbal).

De club heeft altijd een bescheiden rol gespeeld in de FVB.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag en de 5e Klasse KNVB zaterdag. De zondagtak degradeert dit seizoen. In het seizoen 2014/2015 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zaterdag en de 5e Klasse KNVB zondag. De zaterdag- en zondagtak promoveren dit seizoen.
In het seizoen 2015/2016 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 4e Klasse KNVB zondag. De zondagtak degradeert.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 5e Klasse KNVB zondag. De zaterdagtak handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 5e Klasse KNVB zondag. De zaterdagtak handhaaft zich via de nacompetitie.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zaterdag en de 5e Klasse KNVB zondag.


Clubhistorie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten