woensdag 29 februari 2012

De clubs uit 1924

Op 14 mei 1924 wordt Excelsior opgericht. Als de club toetreedt tot de FVB wordt de naam gewijzigd in Black Boys. Het hoogtepunt van de club ligt in de jaren '30 als ze de 2e Klasse KNVB halen. Tot 1950 spelen ze in deze klasse. Daarna komt het verval. In 1960 haalt de club weer de 3e Klasse KNVB, maar in de jaren '70 speelt mem weer 1e Klasse FVB. Zo blijft de club heen en weer slingeren tussen de FVB en de KNVB.

In de jaren 90 word er, door de moeilijke situatie waarin Black Boys inmiddels terecht is gekomen, al veel gesproken over fusies met andere verenigingen uit Sneek. Er komt geen fusie, voetbalvereniging Black Boys blijft zelfstandig. Een moeilijke tijd breekt aan, de festiviteiten rond het 75 jarig jubileum in 1999 staan hierdoor in het teken van het moeten verhuizen naar een ander sportcomplex. Ook de sportieve prestaties hebben hieronder te lijden, Black Boys zakt af naar de 5e Klasse.
In het seizoen 2013/2014 komt de club uit in de 5e Klasse KNVB zondag. In dit seizoen promoveert de club, zodat ze in het seizoen 2014/2015 uitkomen in de 4e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 4e Klasse KNVB zondag.
Clubhistorie
Bekende spelers

Harry Koenen


In 1924 wordt Zwaluwen opgericht. Bij het Rooie Dorp wordt hoofdzakelijk gevoetbald door jongens van Achter de Hoven. Politiek gezien is men niet rood, want men voetbalt alle dagen behalve zondag, terwijl het voetbal in die dagen eigenlijk sowieso als een "goddeloos spel" wordt beschouwd.
Enkele leden zijn lid van de socialistische Arbeiders Jeugd Centrale. Deze niet kerkelijke leden hebben kennelijk een groot stempel gedrukt op de keuze van de kleur van het shirt. De jongelui van kerkelijke huize willen hun protestantse aanhankelijkheid aan het Koninklijk Huis demonstreren door te kiezen voor een oranje shirt. Als compromis wordt het blauwe shirt gekozen met witte kraag en witte manchetten. Ook met de keuze van de naam boeken de "rooien" de overwinning. De oranjegezinde medeleden hebben als koningsgezinde naam "Oranje Nassau" in gedachten, maar dit gaat niet door vanwege een veto van AJC-zijde. Uit arremoede wordt het Zwaluwen.
Zwaluwen bepaalt bij de oprichting niet op zondag te voetballen. De club heeft wat dat betreft een duidelijk christelijke signatuur.

In april 1932 wordt besloten dat Zwaluwen een christelijke voetbalvereniging wordt. De reglementen worden op dit punt aangepast. In 1934 neemt Zwaluwen deel aan de Christelijke Nederlandse Voetbal Bond (CNVB).

In 1946 verandert de vereniging van naam en heet voortaan Christelijke Sportvereniging De Leeuwarder Zwaluwen.

Omstreeks 1960 is Leeuwarder Zwaluwen verscheidene malen de sterkste noordelijke zaterdagclub. In de begin jaren 60 kwam de volledig vrije zaterdag meer en meer in zwang met als gevolg dat neutrale verenigingen op die dag meer activiteiten ontplooien. De succesvolle periode van Leeuwarder Zwaluwen is voorbij. In de jaren '70 komt men zelfs uit in de 4e Klasse. Langzaam maar zeker klimmen ze weer uit het dal. Na nog een paar promoties en degradaties komt de club in het seizoen 2014/2015 uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. De club promoveert dit seizoen, zodat ze in 2015/2016 uitkomt in de 1e Klasse KNVB zaterdag.
In het seizoen 2016/2017 komt de club uit in de 1e Klasse KNVB zaterdag. De club degradeert via de nacompetitie.
In het seizoen 2017/2018 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag. Het lukt niet om via de nacompetitie te promoveren.
In het seizoen 2018/2019 komt de club uit in de 2e Klasse KNVB zaterdag.


ClubhistorieClublied

In Frieslands hoofdstad is een club wier glorie,
Tot wijd in 't ronde is verbreid.
De club behaalde menige victorie,
Op 't groene veld na harde strijd.
Leeuwarder Zwaluwen, zo is haar naam,
Jong is de club nog, maar groot is haar faam
Leeuwarder Zwaluwen, zo is haar naam,
Jong is de club nog, maar groot is haar faam

Als blauw en zwart, op 't groene veld verschijnen,
Dan volgt gewis een spannend spel,
De bal gaat voor men 't weet in 't doel verdwijnen,
Gevolg van d'aanval, fel en snel.
Leeuwarder Zwaluwen, fair in het veld
Vrezen geen strijd, maar verfoeien geweld
Leeuwarder Zwaluwen, fair in het veld
Vrezen geen strijd, maar verfoeien geweld

Wij allen houden de club in ere,
En hebben haar belang op 't oog,
Dat niemand onzer ooit haar naam vernĂªre,
Zij leve lang, zij leve hoog,
Leeuwarder Zwaluwen, hoog dan de vaan,
Dat onze club lang mag blijven bestaan.
Leeuwarder Zwaluwen, hoog dan de vaan,
Dat onze club lang mag blijven bestaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten